Kritériá pre 4-ročné denné štúdium

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka 4-ročného denného štúdia na školský rok 2022/2023:

Kritériá pre prijímacie skúšky 2022-2023 (formát *.pdf)

Príloha č.1 – Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka (formát *.docx)

Príloha č.2 – Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium (formát *.docx)

Tlačivá Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka a Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium sú súčasťou kritérií v prílohe.

Darujte 2% našej škole

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole,
 • skvalitnenie vybavenia školy.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako postupovať:

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3€.

Stiahnite si a vyplňte   Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 2021, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.


Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3€ .

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno (názov): Združenie rodičov pri Strednej zdravotníckej škole v Košiciach
Sídlo: Moyzesova 17, 040 01 Košice
Právna forma: Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
IČO: 31265758

 Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno (názov): Združenie rodičov pri Strednej zdravotníckej škole v Košiciach
Sídlo: Moyzesova 17, 040 01 Košice
Právna forma: Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
IČO: 31265758

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ďakujeme.

Školský semafor – aktualizované 25.2.2022

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

Súbory na stiahnutie:

Žiadame vyplniť prioritne elektronicky cez Edupage (cez počítač, resp. mobilnú aplikáciu).

Poznámka: Vyhlásenie môže vyplniť plnoletý žiak, resp. zákonný zástupca. Návod nájdete TU


Súťaž v tvorbe mrakov slov na podporu očkovania

Súťaž v tvorbe mrakov slov v tvare obrázka na podporu očkovania. Hlasovanie prebieha prostredníctvom EduPage, kde má každý žiak možnosť si vybrať z návrhov vytvorených žiakmi I. a II. ročníka našej školy. Hľadáme víťaza školského kola.


Obrázok č.1

Obrázok č.2

Obrázok č.3

Obrázok č.4

Obrázok č.5

Obrázok č.6

Obrázok č.7

Obrázok č.8

Obrázok č.9

Obrázok č.10

Obrázok č.11

Obrázok č.13

Obrázok č.14

Obrázok č.15

Obrázok č.16

Obrázok č.17

Obrázok č.18

Obrázok č.19

Obrázok č.20

Kaser a zdravotné riziká jeho použitia

Dňa 7. februára 2022 sa prostredníctvom platformy ZOOM uskutočnila prednáška „Kaser a zdravotné riziká jeho použitia“ . Bola určená všetkým žiakom školy. Jej cieľom bolo zlepšiť informovanosť o možnom nebezpečenstve použitia obranných sprejov, ktoré sú v dnešnej dobe voľne dostupné v rôznych internetových predajniach pre kohokoľvek.

Deň otvorených dverí 2021/2022

Aj v tomto školskom roku ťa vítame na online dni otvorených dverí. Momentálna situácia nám nedovoľuje privítať ťa osobne priamo v priestoroch školy a zvlášť v našich laboratóriách a odborných učebniach. Preto sme si pre teba pripravili online prezentáciu, kde uvidíš, čo sa na hodinách odborných predmetov učí.


Farmaceutický laborant

Očný optik

Zdravotnícky laborant

Zubný asistent

Si zvedavý, čo sa nachádza za múrmi školy? „Poprechádzaj“ sa jej chodbami prostredníctvom tejto virtuálnej prehliadky. Pozri si učebne, laboratóriá a ich vybavenie.


Myslíš si, že už vieš dosť? Otestuj sa: hádanky ti napovedia, s čím sa stretneš na Moyzeske.


V nasledujúcom školskom roku 2022/2023 otvárame tieto študijné odbory. Prečítaj si o nich viac a vyber si ten „svoj“!

Máš konkrétnu otázku ohľadom štúdia, alebo potrebuješ viac informácií o daných odboroch? Neváhaj a kontaktuj naše garantky odborov. Rady ti odpovedia.

OdborGarantka odboru / odborná učiteľkaE-mail
Farmaceutický laborantMgr. Bernardeta Gajdošovágajdosova1@szske.eu
gajdosova@szske.sk
Očný optikIng. Xénia Brečkovábreckova1@szske.eu
breckova@szske.sk
Zdravotnícky laborantRNDr. Henrieta Abdiabdi1@szske.eu
abdi@szske.sk
Zubný asistentIng. Mgr. Mária Šoltésovásoltesova1@szske.eu
soltesova@szske.sk

V nasledujúcom videu sa pozri, čo o Moyzeske hovoria jej žiaci…


KEĎ CHCEŠ VEDIEŤ VIAC, PRÍĎ MEDZI NÁS…

…RADI ŤA PRIVÍTAME!

Tvoja Moyzeska

Vianoce 2021

Vianoce plné štedrosti, pohody, lásky a pokoja, v novom roku veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov
praje
riaditeľka školy Mgr. Eva Göblová
a kolektív pracovníkov
SZŠ, Moyzesova 17, Košice
.

Nohejbalový turnaj chlapcov

Dňa 26.10.2021 sme sa zúčastnili základného kola dlhodobých športových súťaží v nohejbale chlapcov. V skupine bolo 5 škôl, ktoré bojovali o postup do regionálneho finále. Našu školu reprezentovali  žiaci Lukáš Pavelek (III. ZLA), Oleksandr Vozniuk (III. AV), Samuel Barna (II. OO) a Mário Slodička (II. ZL).  V silnej konkurencii košických stredných škôl sa im podarilo vybojovať 4. miesto, ktoré nestačilo na  postup do ďalšieho kola. Za bojovnosť a úspešnú reprezentáciu našej školy zúčastneným chlapcom ďakujeme.

#ERASMUSDAYS NA MOYZESKE 2021

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa aj v tomto roku podieľa na koordinácií medzinárodnej iniciatívy #ErasmusDays na Slovensku. Slovensko sa do tejto aktivity zapojí v tomto roku už tretíkrát.

Tohtoročné podujatie európskej iniciatívy #ErasmusDays sa uskutoční 14. – 16. októbra 2021. Naša škola je zapojená do programu Erasmus+ projektom Traditional Sports for Integration and Equality in Europe.

Obdobie realizácie projektu: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2022

Partnerské školy:

Centro San Viator, Sopuerta, Španielsko 

4th Gel Rodou, Rodos, Grécko

Yenimahalle Final Okulları, Ankara, Turecko

Collège Mille Roches, Réunion, Francúzsko

Projekt je zameraný na:

 • výskum športovej praxe medzi tínedžermi v partnerských krajinách,
 • podporu ich zdravého životného štýlu,
 • uvedomenie si vplyvu pohybových aktivít na naše zdravie, telesné aj duševné, 
 • podporu dievčat v športovaní,
 • propagáciu tradičného športu ako prostriedku na ochranu kultúrneho dedičstva,
 • podporu európskej integrácie,
 • boj proti diskriminácii a rodovej nerovnosti.

Aj v tomto roku sa chceme pridať k školám na celom svete, ktoré počas  #ErasmusDays realizujú rôzne aktivity.

Zapojte sa do aktivít #ErasmusDays na Moyzeske

 1. Súťaž o zelenú triedu – 14. október 2021

Zelená trieda – trieda, v ktorej sa najväčší počet žiakov dopraví do školy kolobežkou, bicyklom, skateboardom, kolieskovými korčuľami a pod. Nezabudnite ráno pred školou na spoločnú triednu fotografiu s dopravnými prostriedkami a pripraviť si vopred aj plagát #ErasmusDays na Moyzeske.

 1. Online kvíz – Traditional Sports for Integration and Equality in Europe

Vyplňte kvíz, ktorý bude zverejnený na EduPage 14. októbra. Víťaznou triedou sa stane trieda s najväčším priemerným počtom bodov na žiaka. Kvíz je možné vyplniť do 15. októbra (piatok) do 12.00.
Odpovede na kvízové otázky nájdete na stránke projektu https://www.erasmustraditionalsports.com/.