Živá knižnica

Dňa 21. 5. 2024 sa naša trieda, spolu so všetkými žiakmi druhého ročníka zúčastnila veľmi zaujímavej školskej aktivity. Aktivitu s názvom ,,Živá knižnica“ pripravilo pre nás občianske združenie Mareena, ktorého víziou je aby Slovensko sa stalo bezpečným a dôstojným domovom pre všetkých bez ohľadu na národnosť, etnickú a náboženskú príslušnosť. V školskom internáte sme sa stretli s ľuďmi, ktorí pochádzali z viacerých krajín – Veľkej Británie, Belgicka, Ukrajiny a z afrického Beninu. Rozdelili sme sa do 4 skupín, po 20 minútach sme postupne prechádzali jednotlivými stanoviskami. Na každom stanovisku náš čakala ,,živá kniha“ v podobe jedného zo 4 cudzincov. Porozprávala nám niečo o svojom živote a taktiež sme sa dozvedeli, prečo si vybrali život práve v našej krajine. Mali sme skvelú možnosť precvičiť si anglický jazyk priamo v praxi, čo sa mnohým z nás veľmi páčilo. Zahrali sme si rôzne kvízy a dozvedeli sme sa veľa nových informácií. Celé toto podujatie bolo spojené aj s prebiehajúcimi English Days na našej škole  a všetci sme si takto strávený čas veľmi užili.

Vivien Sokolová, II. FL

Župné dni 2024

Dňa 17.5. sme sa zúčastnili Župných dní Košického samosprávneho kraja, ktoré sa konali v Košiciach pri príležitosti stého výročia založenia prvej Košickej veľžupy. Širokej verejnosti sme predstavili jednotlivé odbory 4 – ročného denného štúdia prostredníctvom ukážok z ich budúceho povolania.

Žiaci z odboru zdravotnícky laborant ponúkali možnosť orientačného vyšetrenia krvných skupín z malej kvapky krvi. Vyšetrenie ocenili hlavne tí, ktorí svoju skupinu doposiaľ nepoznali. Nechýbala ani edukácia návštevníkov o dôležitosti a význame vyšetrenia krvných skupín.

                V odbore farmaceutický laborant mali žiačky pripravené rôzne ukážky prípravy mastí a pleťových vôd a tiež ochutnávku niektorých rastlinných drog. Jednotlivé prípravky ako napr. rumančeková a levanduľová pleťová voda, etakridínové mydlo, eukalyptová, rakytníková či gáfrová masť boli v ponuke aj pre návštevníkov a boli pripravené priamo v našich laboratóriách.

Odbor očný optik testoval akomodáciu, astigmatizmus, farebné videnie, binokulárne videnie a kontrastnú citlivosť pomocou prístroja Visiotest.

Nechýbal ani odbor zubný asistent, ktorého žiačky inštruovali návštevníkov o správnych technikách čistenia chrupu, taktiež informovali verejnosť o pomôckach, ktoré by mali byť ich každodennou súčasťou.

Budúce asistentky výživy sa zamerali na vyšetrenie telesného tuku pomocou špeciálneho prístroja, oboznámili tiež návštevníkov o rôznych druhoch soli, sladidlách a ich účinkoch na zdravie. Popisovali jednotlivé diéty a ponúkali aj vlastnoručne pripravené keksíky (dia, bezlepkové, melasové, horolezecké, vanilkové).

Bol to nádherný deň plný nových zážitkov a skúseností. Žiaci ocenili hlavne prácu s ľuďmi, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou ich budúceho povolania.

Deň Európy

Dňa 7. mája 2024 sme sa zúčastnili aktivít v rámci Dňa Európy v priestoroch kina Úsmev v Košiciach.  

Hneď po príchode sme mali možnosť navštíviť európsku dedinku, kde sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o aktivitách Európskeho parlamentu a ďalších organizácií. Okrem toho sme sa zapojili do rôznych súťaží a kvízov, ktoré boli venované Európskej únii.  V jednotlivých stánkoch sme za svoje aktivity získavali pečiatky a každý, kto získal päť pečiatok, bol zaradený do zlosovania o hodnotné ceny. V Európskom kontajneri EdUtajner sme riešili zaujímavé úlohy, ktoré pripravili zástupcovia Európskej komisie na Slovensku.

Súčasťou podujatia bola aj prednáška českého publicistu a spisovateľa Petra Ludwiga, ktorý je autorom bestselleru Koniec prokrastinácie. V ČR sa predalo viac ako 100.000 výtlačkov, je preložený už do 17 jazykov a je to aktuálne najpredávanejšia česká kniha vo svete. V  prednáške  s názvom Mindset v dobe AI sme sa dozvedeli o pozitívnych i negatívnych stránkach umelej inteligencie, o jej vplyve a dopade na dnešnú dobu a na našu budúcnosť. Počas prednášky sa venoval aj témam ako integrovať nástroje umelej inteligencie do svojho každodenného života a ako zo všetkých AI nástrojov vybrať tie, ktorým má zmysel sa naozaj venovať. Táto téma je veľmi aktuálna, keďže umelá inteligencia sa stáva neodmysliteľnou súčasťou nášho života.

Všetky aktivity spojené s Dňom Európy boli pre nás veľkým obohatením.

Karin Šturmanová, Gréta Orosová, II. ZuA

Mladý Európan

Dňa 18. 4. 2024 sa traja študenti našej školy – Róbert Biskup, Adela Galandová  z III. FL a Boglárka Šmajdová z III. ZL,  zúčastnili regionálneho kola súťaže Mladý Európan 2024 v priestoroch hotela Ambassador.

19. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan vyhlasuje Zastúpenie Európskej komisie v SR, regionálne kolá súťaže realizujú centrá Europe Direct na Slovensku.

Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže bolo odovzdanie projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Belgicku alebo Maďarsku, krajine, ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2024. Projekt, ktorý naši študenti vypracovali o Maďarsku, patril medzi najlepšie projekty a získal v hodnotení plný počet bodov.

Cieľom súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie. Súťaž pozostávala z troch kôl. Prvé kolo obsahovalo úlohy zamerané na históriu, geografiu, politiku a ekonomiku EÚ. Druhé kolo testovalo mediálnu gramotnosť a kritické myslenie súťažiacich. V tomto kole bol náš tím na druhom mieste. Nosnou témou tretieho kola boli znalosti o osobnostiach, najvýznamnejších pamätihodnostiach a zaujímavostiach EÚ. V celkovom hodnotení naši študenti obsadili 9. miesto.

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

Školské kolo súťaže Mladý digitálny Európan

Dňa 15. mája 2024 sa 32 žiakov našej školy zapojilo do školského kola celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov 2. a 3. ročníka stredných škôl „Mladý Digitálny Európan“

Test prostredníctvom tridsiatich rôzne náročných úloh mapoval znalosti žiakov z oblasti histórie a súčasnosti Európskej únie.

Realizátorom súťaže je NIVAM v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Žilinskou univerzitou v Žiline.

Výsledky školského kola:

1.miesto:            Biskup Róbert, III. FL

2. miesto:            Grejtáková Sára, Revajová Nikola, Siman Šimon, II. FL 

3. miesto:            Bakalárová Anna Mária, II. FL, Orosová Gréta , II. ZuA, Szabo Erik, II. FL     

Všetkým zapojeným žiakom ďakujeme a najúspešnejším žiakom blahoželáme!

Prednáška – Crohnova choroba

Dňa 16.5.2024 na pôde školy prebehla prednáška pre žiakov 3. a 4. ročníka odboru asistent výživy vykonaná zdravotníkom a zároveň stomickým pacientom na tému Crohnova choroba.
Žiakom boli priamo z pacientových úst poskytnuté informácie o chorobe, diagnostike, priebehu ochorenia, liečbe, stravovaní a komplikáciách uvedeného ochorenia. Mohli si na sebe vyskúšať, aké to je mať stomické vrecko. Prednáška im ostala v pamäti, opakovane sa k nej otázkami vracajú.

Kritéria pre PKŠ a VOŠ

Kritéria pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka 2-ročného PKŠ (zubný technik) na školský rok 2024/2025:

Kritéria pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka 3-ročného VOŠ (diplomovaný rádiologický asistent) na školský rok 2024/2025:


Prihlášky na štúdium je možné posielať do 31. mája 2024.

Odborná exkurzia v Bardejovských kúpeľoch spojená s prednáškou

Dňa 24.4.2024 sa žiaci 3. a 4. ročníka študijného odboru asistent výživy zúčastnili exkurzie v zariadeniach Bardejovských kúpeľov. Nutričná terapeutka žiakom bližšie priblížila a názorne ukázala prácu nutričného terapeuta v kúpeľnom zariadení. Následne sa nám venovali z marketingového oddelenia. Pripravili si pre nás pútavú prednášku z histórie kúpeľov a previedli nás zariadeniami kúpeľov. Exkurziu sme zavŕšili prednáškou o účinkoch minerálnych vôd spojenú s následnou degustáciou.

Je OK nebyť OK – Pomoc existuje

V stredu 24.4.2024 žiaci I.OO navštívili za účelom psychologickej intervencie IP-čko-klubovňu v Káčku v Prešove. Stretli sa s tými, ktorí v ňom poskytujú krízovú intervenciu a pomoc v akútnych životných situáciách. Káčko je jednoducho miesto, v ktorom môžu ľudia dostať odbornú pomoc, zažiť záujem, prijatie a pripraviť sa na nový štart. Odborníci z IPčka sú vyškolení psychológovia a psychologičky, pripravení vypočuť si všetko, o čom chcú návštevníci Káčka anonymne a bezplatne hovoriť. Káčko je bezpečným miestom pre všetkých, ktorí sa doň rozhodnú vstúpiť.
Káčko slúži na individuálne a diskrétne psychologické krízové kontakty s ľuďmi, ktorí prežívajú krízu. K dispozícii je odborník a príjemný, bezpečný priestor na riešenie aktuálnych krízových duševných a životných ťažkostí.
Odborníci v Káčku poskytujú okamžitú, bezbariérovú a
nestigmatizujúcu prvú psychologickú pomoc, ktorá je založená na nízkoprahových princípoch s maximálnym akcentom na diskrétnosť a anonymitu.
Aj žiaci I.ZuA a II.ZL budú mať v rámci exkurzie možnosť spoznať prácu IP-čka.