Projektové stretnutie Erasmus+ na Moyzeske

V dňoch 13.2. – 17.2.2023 sme boli hosťujúcou školou štvrtého projektového stretnutia projektu Traditional Sports for Integration and Equality in Europe programu Erasmus+. Mohli sme tak privítať 19 študentov a 9 učiteľov z našich partnerských krajín – z gréckeho Rhodosu, tureckej Ankary, španielskej Sopuerty a francúzskeho ostrova v Indickom oceáne Réunionu, presnejšie z mesta Saint-André. Po privítaní slovanským zvykom chlebom a soľou bolo na programe oficiálne otvorenie projektového stretnutia. Hlavnou témou stretnutia bola rodová rovnosť v športe. Po prezentáciách jednotlivých krajín nasledovala prehliadka školy, počas ktorej si naši partneri mohli prakticky vyskúšať činnosti spojené s jednotlivými  študijnými odbormi. Popoludní nás  čakala spoločná prehliadka mesta so sprievodcom Milanom Kolcunom, po ktorej zostali všetci očarení historickými pamiatkami a pokojnou atmosférou Košíc. Počas týždňového pobytu sme našim hosťom ukázali Štrbské Pleso, Tatranský ľadový dóm na Hrebienku, jaskyňu Domicu, kaštieľ Betliar. Veľa zábavy sme zažili pri spoločných športových aktivitách ako bowling, bežkovanie na Jahodnej, sánkovačka či guľovačka na Štrbskom Plese. Pre študentov z Réunionu a Rhodosu bol asi najväčším zážitkom sneh a všetky aktivity s ním spojené. Súčasťou stretnutia bola aj beseda s bronzovým olympijským medailistom z biatlonu Pavlom Hurajtom, rovnako ako aj športový večer, počas ktorého najlepší košickí nohejbalisti, viacnásobní majstri sveta a Európy, RNDr. L. Bertko, Ján Brutovský, Mgr. Monika Židziková, Lucia Jarimová, Lukaš Frolov, Jakub Siladi  a Tomáš Dulava, predstavili nohejbal a predviedli ukážku tohto športu. So svojimi úspechmi sa podelili  aj naše študentky Patrícia Guzejová, I.  ZL, karate a Karin Goldiánová, I. FL, členka Slovenského národného bedmintonového tímu. Vyvrcholením stretnutia bol záverečný večer v budove Školského internátu na Považskej ulici,  kde po úvodnom programe, v ktorom naši študenti predstavili slovenské ľudové tance a piesne, nasledovala škola ľudového tanca pod vedením skúsených tanečníkov. Večer plný tanca, v ktorom  hostia zo  všetkých partnerských krajín prezentovali svoje národné tance, upevnil silné priateľské puto, ktoré sa vytvorilo medzi študentmi a učiteľmi počas celého týždňa.   

Silným momentom stretnutia bola aj minúta ticha za obete ničivého zemetrasenia, ktoré minulý týždeň postihlo Turecko a počas ktorého zahynulo viac ako 39 000 ľudí. 

Neodmysliteľnou súčasťou celého stretnutia boli žiaci našej školy, ktorí sa podieľali na všetkých aktivitách. Dorozumievacím jazykom bola angličtina, ale ešte dôležitejší bol úsmev, dobrá nálada, snaha spoznať jeden druhého, rešpektovať sa a byť si navzájom priateľmi.

Darujte 2% našej škole

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole,
  • skvalitnenie vybavenia školy.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako postupovať:

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3€.

Stiahnite si a vyplňte   Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 2021, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.


Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3€ .

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno (názov): Združenie rodičov pri Strednej zdravotníckej škole v Košiciach
Sídlo: Moyzesova 17, 040 01 Košice
Právna forma: Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
IČO: 31265758

 Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno (názov): Združenie rodičov pri Strednej zdravotníckej škole v Košiciach
Sídlo: Moyzesova 17, 040 01 Košice
Právna forma: Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
IČO: 31265758

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ďakujeme.

Stolný tenis dievčat 2023

Dňa 22.2.2023 sa v priestoroch SOŠ Železničná na Palackého ulici uskutočnilo regionálne finále v stolnom tenise dievčat.  Našu školu reprezentovali  žiačky Lucia Gavulová a Miroslava Palečková (III. FL), Sarah Soľárová (III. ZuA), Ester Kundrátová (II. ZL). V konkurencii 14 škôl sa naše žiačky umiestnili na výbornom 3. mieste.  Za bojovnosť a úspešnú reprezentáciu našej školy všetkým zúčastneným ďakujeme.

Správna voľba povolania

V dňoch 7. 2. a 8. 2. 2023 sme sa zúčastnili najrozsiahlejšej prezentácie stredných škôl pod záštitou Košického samosprávneho kraja v priestoroch telocvične Strednej odbornej školy na Ostrovského ulici.

Žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl a ich rodičom sme prezentovali aj našu školu. Záujemcom o štúdium sme priblížili, aké študijné odbory naša škola ponúka, aké je uplatnenie v praxi a priblížili sme im aj vyučovanie. Na zvedavé otázky odpovedali žiaci jednotlivých odborov. Prezentácia odborov bola obohatená aj o ukážky niektorých pomôcok z praxe. Záujemcovia si mohli privoňať k čajovinám, nechať si zmerať glukózu, naučiť sa správnej technike čistenia zubov či zistiť anatomickú stavbu oka.

Okrem budúcich stredoškolákov, ich rodičov, výchovných a kariérových poradcov sa pri našom stánku pristavil aj predseda Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka.

Popri prezentácii našej školy sme sa všeličo zaujímavé dozvedeli aj o iných školách, spoznali nových ľudí, zblížili sa so spolužiakmi z iných odborov a prežili sme spolu krásny čas.

Vianočné trhy na Moyzeske

Dňa 21.12.2022 sa naša telocvičňa a školský dvor premenili na VIANOČNÉ TRHY.

To, že vianočný čas je časom čarovným, naši žiaci zažili na vlastnej koži, pretože tieto vianočné trhy mali benefičný charakter a finančný výťažok sa rozhodli venovať občianskemu združeniu Maják nádeje.

Pár týždňov pred samotným dňom konania trhov sa žiaci vo svojich triedach dohodli a každý prispel, ako vedel – „hand made“ výrobkami z vlastnej dielne. Bolo krásne sledovať ten zápal pre dobrú vec. Každá trieda bola naozaj originálna.

Na našich trhoch si prišli na svoje všetci – za symbolickú sumu sa dalo kúpiť všeličo – od ručne robených šperkov, sviečok, mydiel, tašiek až po domáce perníčky, či vianočné oblátky. Veríme, že sa táto krásna akcia stane novou tradíciu na našej škole. S myšlienkou pomôcť tým, ktorí to v živote nemajú ľahké, sa i my sami učíme väčšej ľudskosti a solidarite, ktoré patria nielen k Vianociam. Celý výťažok – 900 € z vianočných trhov boli žiaci našej školy odovzdať priamo v OZ Maják nádeje.

i-Bobor

60 študentov našej školy  sa zúčastnilo celoslovenskej on-line informatickej súťaže i-Bobor v dvoch kategóriách:

  1. kategória: 15 študentov, Senior – 3. a 4. ročník – 8. november 2022,
  2. kategória: 45 študentov, Junior – 1. a 2. ročník – 10. november 2022

Z toho bolo 10 úspešných riešiteľov:

Umiestnenie  Meno                                      Trieda             Body              Percentil
402.-538.        Alexandra Holubová               II. AV/OO        68                    95,38
402.-538.        Natália Sakmáryová              II. AV/OO        68                    95,38
1373.-1439.    Róbert Biskup                        II. FL                57,33               87,64
1444.-1445.    Nikola  Revajová                    II. FL               56,34               87,58
1454.-1668.    Ema     Harbaľová                  II. AV/OO        56                    85,67
1749.-1879.    Natália Gerbocová                 II. ZuA            54,66               83,86
2073.-2089.    Eliška  Suchanová                 I. ZL                 52,33               82,05
2269.-2275.    Marek  Holotňák                     II. FL              51,33               80,45
2442.-2523.    Nikola  Koščáková                 II. ZuA             50,66               78,32
 
343.-358.        Diana   Hovančáková             IV. ZLB            53,33               93,95