Deň narcisov 2024

Na našej škole sa dňa 17. apríla uskutočnila dobročinná zbierka s názvom Deň narcisov ako iniciatíva občianskeho združenia Liga proti rakovine. Jej hlavným cieľom je pomáhať onkologickým pacientom, ich rodinám a blízkym. Na Slovensku pôsobia už vyše 33 rokov.

Naši žiaci symbolicky rozdávali narcisy ako vyjadrenie spolupatričnosti ľuďom trpiacim onkologickým ochorením. Všetci sme si pripli malý kvietok za všetkých tých, ktorí bojujú s touto zákernou chorobou. K dispozícii bola aj prenosná pokladnička, do ktorej sme mohli prispieť dobrovoľným príspevkom. 24 našich žiakov-dobrovoľníkov robilo zbierku aj v nemocnici, obchodných centrách a uliciach Košíc.

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí boli akýmkoľvek spôsobom nápomocní pri realizácii tejto charitatívnej akcie. Úprimná vďaka za každú myšlienku i praktický skutok na pomoc núdznym.

Každý z nás pozná niekoho, kto trpí rakovinou.

Úsmev človeka môže byť pokladom pre tých, ktorí plačú.

Želáme nám všetkým silu rásť v dávaní sa tým druhým.