Projekt Zentiva

FRAGNEROV POHÁR NADÁCIE ZENTIVA 2013


Nadácia Zentiva v rámci svojich vzdelávacích aktivít zastrešuje už tretí rok projekt určený študentom 4. ročníka stredných zdravotníckych škôl v odbore farmaceutický laborant.
Počnúc týmto ročníkom nesie názov „Fragnerov pohár Nadácie Zentiva 2013“.
Projekt je pomenovaný po pražskom lekárnikovi Benjamínovi Fragnerovi, ktorý v roku 1857 ako 23–ročný kúpil slávnu malostranskú lekáreň „ U černého orla “. Vďaka svojim odborným aktivitám položil základy spoločnosti Zentiva v Čechách.

Súčasťou projektu je vzdelávací seminár pre študentov na tému „ Voľnopredajné lieky – cesta k šetreniu verejných zdrojov“. V priebehu trvania projektu študenti vypracujú seminárne práce na zadané témy. V rámci súťaže o najlepšiu seminárnu prácu budú 15 študenti obhajovať výsledky svojej práce pred odbornou komisiou. Autori desiatich víťazných prác budú odmenení pobytom v Prahe, ktorý bude spojený s exkurziou do výrobného závodu Zentiva. Najúspešnejšia škola dostane ocenenie v podobe Fragnerovho pohára a grant vo výške 5000 eur.

Vzdelávací seminár

Dvojdňový vzdelávací seminár mal veľmi zaujímavú obsahovú náplň. Odzneli tieto prednášky a diskusie k nim:

 1. Zdravotnícky systém na Slovensku, Ing. Peter Pažitný, MSc. (Health Policy Institute)
 2. Farmaceutický trh, trh s liekmi, Prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc. (FaF UK)
 3. Právne aspekty fungovania zdravotníctva / lekárenstva, PharmDr. Juraj Fecsu, MSc. ( Lekáreň Poliklinika Mýtna
 4. Lieková politika a cenotvorba na Slovensku, MUDr. Angelika Szalayová  (Health Policy Institute)
 5. Etika v povolaní farmaceutického laboranta, PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. (FaF UK )
 6. Zásobovanie liekmi, PharmDr. Alžbeta Streharski  (Lekáreň sv. Michala)
 7. Zdravotníctvo 2020. Strategické scenáre, Ing. Peter Balík, MA (Health Policy Institute)
 8. Marketing voľnopredajných liekov, úloha reklamnej agentúry, Ing. Kateřina Drhová, Zentiva., Agentúra
 9. Marketing v lekárni, PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH
 10. Cross – selling ako odborný nástroj pri dispenzačnej práci v lekárni, PharmDr. Jana Matušková

Súčasťou seminára bol workshop zameraný na praktické úlohy súvisiace s voľbou správnych liekov na zabezpečenie potrieb pacienta.
Konal sa pod vedením PharmDr. Jany Matuškovej.

Získali sme Fragnerov pohár

Získali sme Fragnerov pohár Nadácie Zentiva 2013 a grant pre rozvoj vzdelávania vo výške 5 000 €.

Vzdelávací projekt Nadácie určený študentom stredných zdravotníckych škôl, odbor farmaceutický laborant, vyvrcholil 12. decembra 2013 slávnostným vyhlásením víťazov a odovzdaním ocenenia v podobe Fragnerovho pohára najúspešnejšej strednej zdravotníckej škole. O víťazoch rozhodla odborná komisia na základe kvality súťažných seminárnych prác.

Medzi 15 najlepších prác z 10 našich študentov postúpilo 7 študentov.

Našu školu reprezentovali žiačky:

 1. Kristína Šmajdová, III. FLA
 2. Veronika Chripáková, IV. FLA
 3. Gloria Laura Michalčíková, IV. FLA
 4. Marcela Štofaníková, IV. FLA
 5. Barbora Babičová, IV. FLB
 6. Katarína Koščáková, IV. FLB
 7. Natália Kosťová, IV. FLB

Po ukončení obhajoby, ktorá sa konala 11. 12. 2013, boli vyhodnotených 10 najlepších seminárnych prác. V desiatke najlepších prác sa umiestnili práce 5 študentov našej školy.

Záverečné vyhodnotenie:

1. miesto: Kristína Šmajdová III. FLAvíťazná práca – Cestovný balíček
2. miesto: Barbora Babičová, IV. FLB
4. miesto: Marcela Štofaníková, IV. FLA
5. miesto: Gloria Laura Michalčíková, IV. FLA
7. miesto: Natália Kosťová, IV. FLB

Autori 10 najlepších prác získali odmenu. Zúčastnia sa na exkurzii vo výrobnom závode ZENTIVA v Prahe v termíne 11.2. – 13.2.2014. Všetci študenti získali certifikát o úspešnom absolvovaní odborného seminára.

Seminárne práce všetkých 10 žiakov našej školy získali spolu vysoké bodové ohodnotenie a tak sa naša škola stala celkovým víťazom tohoto ročníka.

Získali sme ocenenie Fragnerov pohár Nadácie Zentiva 2013 a grant pre rozvoj vzdelávania vo výške 5 000 €.

Napísali o nás

http://www.istp.sk/clanok/3917/Fragnerov-pohar-Nadacie-Zentiva-poputuje-do-Strednej-zdravotnickej-skoly-v-Kosiciach

http://www.teraz.sk/fotodennik/fragnerov-pohar-nadacie-zentiva-poputu/71509-fotografia.html#/fotodennik/fotografia/71508

http://www.teraz.sk/zdravie/fragnerov-pohar-poputuje-do-strednej-zd/67527-clanok.html

http://www.24hod.sk/fragnerov-pohar-nadacie-zentiva-poputuje-do-kosic-cl260711.html

http://www.aktuality.sk/clanok/241920/fragnerov-pohar-nadacie-zentiva-poputuje-do-kosic/

http://www.24hod.sk/fragnerov-pohar-poputuje-do-strednej-zdravotnickej-skoly-v-kosiciach-cl260655.html