Prijímacie skúšky na šk. rok 2024/2025

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2024/2025 sa uskutočnia:

  • v prvom termíne 2. mája 2024 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 3.mája 2024,
  • v druhom termíne 6. mája 2024 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 7.mája 2024.

Termín podania prihlášky na strednú školu je do 20. 3. 2024.


Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 je 17. 5. 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).


Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. 5. 2024 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať riaditeľovi školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia.


Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka 4-ročného denného štúdia na školský rok 2024/2025 si môžete pozrieť >> TU <<