SOČ 2022/2023

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Organizátorom je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Stredoškolská odborná činnosť je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti. Podmienkou je písomná odborná práca a prihlásenie žiaka do súťaže – online systému. Autor, resp. autori, prácu obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Žiaci zapojením do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzipredmetové vzťahy, učia sa pracovať v tímoch, vyhľadávať informácie, spolupracovať s odborníkmi z vysokých škôl a hospodárskej praxe. Mimoriadne úspechy žiakov sú zohľadňované pri prijímaní na vysoké školy. Svoje odborné vedecké bádanie žiaci prezentujú na medzinárodnom podujatí Expo – Sciences International (ESI) a Expo-Sciences Europe (ESE).


Školské kolo SOČ

Školské kolo súťažnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočnilo 1. marca 2023. Do súťaže sa zapojilo spolu 22 žiakov, ktorí boli riešiteľmi 13 súťažných prác (1 práca žiakov III.AV, 4 práce žiakov  III.OO, 6 prác žiakov III.FL, 1 práca žiakov II.FL a 1 práca žiačky III.ZL). Všetky prezentované práce boli vypracované aj prezentované na vysokej úrovni.

Zoznam súťažných prác a vyhodnotenie v školskom kole:

Názov práceAutoriTrieda
1. miesto: ApiterapiaGavulová Lucia Tkačuková AnastasiaIII.FL
2. miesto: Výživové a pohybové zvyklosti u žiakov v staršom školskom vekuLesová Dorota Urbanská ViktóriaIII.AV
3. miesto: Tajomstvo krvných skupínČurpeková NatáliaIII.ZL
Využitie fytoncídnych rastlín vo farmáciiFiceková Bianka Galandová AdelaII.FL
Vplyv stresu na spánok a jeho terapiaPalečková Miroslava Hermanová KlaudiaIII.FL
Terapia bolesti hrdlaLenková Aneta Matejovičová KarolínaIII.FL
Urinoterapia a jej využitie vo farmáciiPružinská Emma Tomadlíková ZojaIII.FL
Terapia ránBožíková Karin Kováčová Mária SofiaIII.FL
Prevencia poškodení zrakuUrbanská Melánia Puškárová ErikaIII.OO
Emetropia podľa GullstrandaCinová EmmaIII.OO
Strabizmus u dospelých v 21. storočíTereková ClaudiaIII.OO
Povrchové úpravy okuliarových šošoviekMiklošová IvanaIII.OO

Ďakujeme všetkým riešiteľom prác SOČ za zapojenie sa do súťaže. Víťazom školského kola srdečne blahoželáme!


Krajské kolo SOČ

Obvodné kolo SOČ sa neuskutočnilo, všetky práce priamo postúpili do krajského kola.Krajské kolo sa uskutočnilo 31. marca 2023 na pôde SPŠ strojníckej, Komenského 2, v Košiciach. Reprezentovalo nás 14 žiakov s 9 prácami SOČ v piatich súťažných odboroch:

02 – Fyzika:

  • Cinová Emma: Emetropia podľa Gullstranda, III.OO
  • Miklošová Ivana: Povrchové úpravy okuliarových šošoviek, III.OO

03 – Chémia a potravinárstvo:

  • Božíková Karin, Kováčová Mária Sofia: Terapia rán, III.FL

04 – Biológia:

  • Čurpeková Natália: Tajomstvo krvných skupín, III.ZL
  • Tereková Claudia: Strabizmus u dospelých v 21. storočí, III.OO

06 – Zdravotníctvo a farmakológia:

  • Gavulová Lucia, Tkačuková Anastasia: Apiterapia, III.FL
  • Pružinská Emma, Tomadlíková Zoja: Urinoterapia a jej využitie vo farmácii, III.FL

17 – Pedagogika, psychológia, sociológia:

  • Lesová Dorota, Urbanská Viktória: Výživové a pohybové zvyklosti u žiakov v staršom školskom veku, III.AV
  • Palečková Miroslava, Hermanová Klaudia: Vplyv stresu na spánok a jeho terapia, III.FL

V odbore 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia získali krásne 2. miesto a postup do Celoštátneho kola:

Lesová Dorota, Urbanská Viktória (III.AV): Výživové a pohybové zvyklosti u žiakov v staršom školskom veku

Uspeli v silnej konkurencii spomedzi 26 súťažných prác.

Všetkým súťažiacim v krajskom kole ďakujeme za reprezentáciu školy. Dorote a Viktórii srdečne blahoželáme!


Celoštátne kolo SOČ

Celoštátna prehliadka SOČ sa uskutočnila 26. – 28. apríla 2023 na SOŠ vinársko – ovocinárskej, Kostolná 3, v Modre. Reprezentovali nás Dorota Lesová a Viktória Urbanská z III.AV.

Dievčatá sa umiestnili na krásnom 5. mieste.

Dievčatám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu v Celoštátnej prehliadke SOČ. Srdečne blahoželáme a tešíme sa spolu s nimi z krásneho 5. miesta!

Diplomovaný optometrista

V nasledujúcom šk. roku 2023/2024 otvárame študijný odbor DIPLOMOVANÝ OPTOMETRISTA.

Prvý termín prijímacích skúšok sa uskutoční dňa 26. 6. 2023 (pondelok).

Druhý termín sa uskutoční len v prípade nenaplnenia triedy v 1. termíne.

Prihlášky na štúdium sa zasielajú do 31. mája 2023.

Kritéria pre prijatie uchádzačov do I. ročníka si môžete pozrieť tu:

Okruhy tém pre odbor diplomovaný optometrista:

Záverečné projektové stretnutie programu Erasmus+ v Španielsku

Od 26. marca do 1. apríla 2023 sa v rámci projektu  Traditional Sports for Integration and Equality in Europe programu Erasmus+ uskutočnila posledná projektová mobilita. Naša šesťčlenná skupina v zložení Mgr. Veronika Jakubová, PaedDr. Blanka Bučková, Michaela Nagyová, II. FL, Lea Ladomirjaková, II.OO, Kiara Šefčíková, II. ZL a Timea Šebestová, II. ZuA  vyrazila tentokrát do Španielska. Hostiteľskou školou bola Centro San Viator v meste Sopuerta, neďaleko Biskajského zálivu.

Žiaci boli ubytovaní v hostiteľských rodinách a čakal na nich týždeň plný projektových aktivít.

Okrem športu, ktorý je hlavnou témou projektu, si svoje miesto našla v programe aj literatúra. 27. marec je totiž Dňom európskych autorov a pri tejto príležitosti študenti jednotlivých krajín predstavili ostatným študentom spisovateľov, ktorých diela sú prekladané aj do anglického jazyka. My ako správni Košičania, sme im predstavili čerstvého laureáta Krištáľového krídla v oblasti Publicistika a literatúra Milana Kolcuna.

Počas týždňa študenti prezentovali národné športy a vyskúšali si aj tradičné španielske športy a hry. Obrovským zážitkom pre všetkých bolo absolvovanie rýchlokurzu kajakovania, kde sme sa naučili ako správne nastupovať na kajak, sedieť, ovládať pádlo. jazdu po prúde i proti prúdu. Získali sme základy potrebné na samostatné kajakovanie na riekach typu Nervión a samozrejme si to aj vyskúšali. Počasie nám prialo a v tento deň bolo príjemných 28 stupňov.

Zvýšenú dávku adrenalínu a miernu dávku fyzickej námahy nám ponúkol lanový park Tarzánia, neďaleko školy. Absolvovanie Tarzánie bolo testom odvahy, ale aj príkladom úžasnej spolupatričnosti a vzájomnej pomoci bez ohľadu na národnosť.

Spestrením pobytu bola aj návšteva mesta Bilbao, ktoré je srdcom a hlavným mestom regiónu Baskicko. Prístavné mesto Bilbao je mestom umenia, s impozantným Guggenheimovým múzeom, ktoré nás ohúrilo svojou veľkosťou a jedinečnou architektúrou. V jeho okolí sa nachádza aj deväť metrov vysoká socha pavúčej matky Maman a obrovský pes prezývaný Šteniatko, ktorý je posiaty kvetinami rozličných farieb a stráži vstup do múzea. Prechádzali sme sa ulicami starého mesta, dýchali atmosféru námestia Plaza Nueva.

Rovnako úchvatnou bola aj prehliadka prímorského mestečka Donostia – San Sebastian, v ktorom sa každoročne odohráva najväčší a najznámejší španielsky filmový festival. K atrakciám mesta patria námestia, ktoré stále lákajú množstvo turistov. Pohľad na Atlantický oceán bol fascinujúci. Mesto je tiež rajom surferov, lebo tu bývajú jedny z najväčších vĺn v Európe.

Ochutnali sme tradičnú baskickú kuchyňu, spoznali mnoho zaujímavých ľudí.

Týždeň popretkávaný príjemnými stretnutiami ubehol ako voda a dojemné chvíle rozlúčky boli dôkazom toho, že vďaka projektu Erasmus + sme si našli nových priateľov a získali nezabudnuteľné zážitky.

Nohejbalový turnaj chlapcov 2023

Dňa 1.2.2023 sme sa zúčastnili základného kola dlhodobých športových súťaží v nohejbale chlapcov. V skupine boli 4 školy, ktoré bojovali o postup do regionálneho finále. Našu školu reprezentovali  žiaci Lukáš Pavelek (IV. ZLA), Oleksandr Vozniuk (IV. AV), Filip Šveda (III. FL), Šimon Kudlik (I. ZL) a Róbert Matyi (I. OO).  V silnej konkurencii košických stredných škôl sa im podarilo vybojovať 1. miesto, ktoré znamenalo postup do ďalšieho kola. Regionálne finále sa uskutočnilo 5.4. 2023 a v ňom sme obsadili 3. miesto v skupine. Za bojovnosť a úspešnú reprezentáciu našej školy zúčastneným chlapcom ďakujeme.

Diskusia s Andrejom Stančíkom

30. marca 2023 sme privítali na Moyzeske štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Andreja Stančíka, ktorý prišiel s nami diskutovať  na témy Európskej únie a boja proti dezinformáciám. Počas diskusie nám objasnil fungovanie  Európskej únie, porozprával nám  o svojej pracovnej náplni, o tom, akým témam sa momentálne v EÚ venuje hlavná pozornosť a ako EÚ ovplyvňuje život na Slovensku. V druhej časti sme sa rozprávali o sociálnych sieťach, hoaxoch a dezinformáciách. Porozprával nám o svojich vlastných skúsenostiach s nepravdami na internete, o tom, ako sa voči nim obrniť a prečo sú také nebezpečné. Pán Stančík ochotne zodpovedal na všetky naše zvedavé otázky. 

Farmaceuti pre farmaceutov

Dňa 22.3.2023 sa žiaci triedy IV.FL zúčastnili na podujatí: „Farmaceuti pre farmaceutov: Dni pracovných príležitostí“, ktoré organizoval Spolok košických študentov farmácie na pôde Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. V prezentačných stánkoch farmaceutických i lekárenských spoločností z Česka i Slovenska (Dr. MAX, BENU, Zentiva, KRKA, MED-ART, BONATE…) sa bližšie dozvedeli o chode prevádzky, možnostiach uplatnenia sa v odbore, či o ponukách práce aj popri štúdiu. Mohli sa tiež zapojiť do rôznych súťaží a vyhrať zaujímavé ceny.
Vďaka prednáške „Diagnostické merania v lekárňach“ (PharmDr. Andrea Figulová) boli bližšie informovaní o možnostiach merania glykovaného hemoglobínu, CRP, či merania protilátok na vírus COVID-19 priamo v lekárňach. Dozvedeli sa o samotnom postupe merania, vyhodnotení a interpretácii výsledkov pacientovi. Vyšetrenia sú presné, bezbolestné a zaberú minimum času, keďže trvajú menej ako 3 minúty, pričom sú schopné odhaliť i začínajúce zdravotné problémy.

Nohejbalový turnaj dievčat 2023

Dňa 24.3.2023 sme sa zúčastnili regionálneho finále v nohejbale dievčat. Našu školu reprezentovali  žiačky Katarína Rychlíková a Tamara Horňáková zo IV.OO, Michaela Nagyová z II. FL, Karolína Korečková z II. AV/OO a Lea Gaberšek z I. FL.

V konkurencii 7 družstiev si vybojovali dievčatá celkovo výborné 2. miesto. Za bojovnosť a úspešnú reprezentáciu našej školy všetkým  zúčastneným ďakujeme.

Lyžiarsky kurz 2023

     V  dňoch  27.2.- 3.3.2023 sa v stredisku Ski Opalisko – Závažná Poruba s ubytovaním v Liptovskom Jáne v Penzióne a apartmánoch Moravica uskutočnil lyžiarsky kurz žiakov SZŠ Moyzesova 17, Košice. Zúčastnilo sa  ho 48 žiakov prvého ročníka z tried I.FL a I.ZL, I.OO a I.ZuA  pod vedením inštruktorov Mgr. Jána Matta, Mgr. Moniky Polončákovej, Bc. Mgr. Petra Exlera, so zdravotníčkou kurzu Mgr. Miroslavou Sinayovou MBA a vedúcou kurzu a inštruktorkou Mgr. Benitou Faltysovou.

    Po všetky dni lyžiarskeho kurzu sme mali fantastické počasie a výborné podmienky na lyžovanie v lyžiarskom stredisku Ski Opalisko – Závažná Poruba. Žiaci v 1. a 2. družstve zvládli stredne ale aj vysoko náročné zjazdovky. Veľké pokroky urobili žiaci 3. a 4. družstva, v ktorom boli úplní začiatočníci alebo takí, ktorí mali prvú lyžiarsku skúsenosť. Vďaka profesionálnemu prístupu inštruktorov sa podarilo naplniť všetky ciele a vízie pedagógov ale aj žiakov najmä v oblasti výuky lyžovania.

     Pre žiakov sme realizovali prednášku o zásadách správania sa lyžiarov na svahu, tzv. Biely kódex ale aj prednášku o technike a špecifikách carvingového lyžovania  zakončenej premietaním filmu s prednášanou tematikou. Počas 3 večerov si žiaci pripravili vlastný program a všetci sme sa výborne zabavili.

Naozaj vydarený lyžiarsky kurz vďaka všetkým – skvelým pedagógom ale aj šikovným a disciplinovaným žiakom.