Environmentálny workshop

Žiaci našej školy sa dňa 7.3.2024 zúčastnili environmentálneho workshopu organizovaného Košickým regionálnym centrom mládeže. Celodenný workshop bol rozdelený na dve časti. Prvá bola venovaná odbornej prezentácii o kvalite životného prostredia a činiteľoch, ktoré ju ovplyvňujú, ako aj o možnostiach znižovania produkcie antropogénneho odpadu na úroveň „zero waste.“ Druhú časť tvorili rôzne aktivity žiakov, kde prinášali vlastné námety a nápady k riešeniu ekologických problémov, či prezentovali svoje názory k enviro témam.