Povinné zverejňovanie

Meno inštitúcie:
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice

Adresa:
Stredná zdravotnícka škola Moyzesova 17, Košice
Moyzesova 17
041 76 Košice

IČO:
00606766

DIČ: 
2020777891

Spôsob zriadenia:
Zriaďovacia listina č. 1457/2009 – RU 17/33082

Zriaďovateľ:
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 040 01

Úradné hodiny:

DeňÚradné hodiny
Pondelok9:00 – 12:00
13:00 – 15:00
Utorok9:00 – 12:00
13:00 – 15:00
Streda9:00 – 12:00
13:00 – 15:00
Štvrtok9:00 – 12:00
13:00 – 15:00
Piatok9:00 – 12:00
13:00 – 15:00

Ako žiadať informácie, podávať sťažnosti a podnety:
Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa infozákona, ako aj sťažnosti a podnety môžete podať:

 • osobne
      Sekretariát riaditeľky školy
      Stredná zdravotnícka škola, Košice
      Moyzesova 17
      041 76   Košice
 • poštou
     Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice
      Moyzesova 17
      041 76   Košice
 • telefonicky
      055/6221189, 055/6221163
 • elektronickou poštou
      skola@szske.eu

Sadzobník za poskytovanie informácií – je uvedený v Smernici o poskytovaní informácií:

Žiadosti o ústne sprístupnenie informácií a sprístupnenie informácií nahliadnutím do spisu vybavuje sekretariát riaditeľky školy.