Projekt VEDIEŤ VIAC

Naša škola spolupracovala s organizáciou SEEDS n.o. v projekte VEDIEŤ VIAC. Naša podpora a angažovanosť umožnila študentom získať nové perspektívy, rozšíriť ich obzory a lepšie ich pripraviť na budúcnosť.