Vedenie školy

Riaditeľka školyZástupkyňa riaditeľkyZástupkyňa riaditeľky

PhDr. Karolína Vranaiová, PhD. MBA
e-mail: vranaiova@szske.eu

Mgr. Lucia Slivkárová
e-mail: slivkarova@szske.eu

Mgr. Veronika Jakubová
e-mail: jakubova@szske.eu