Vedenie školy

Riaditeľka školy:Mgr. Eva Göblová
email: goblova@szske.sk
Zástupkyňa riaditeľky:PhDr. Iveta Vozárová
email: vozarova@szske.sk
Zástupkyňa riaditeľky:RNDr. Henrieta Abdi
email: abdi@szske.sk