Vedenie školy

Riaditeľka školyZástupkyňa riaditeľkyZástupkyňa riaditeľky

PhDr. Viera Rusinková
(poverená vedením)
e-mail: rusinkova@szske.eu

Ing. Xénia Brečková
e-mail: breckova@szske.eu

Mgr. Veronika Jakubová
e-mail: jakubova@szske.eu