Vedenie školy

Riaditeľka školyZástupkyňa riaditeľkyZástupkyňa riaditeľky

Mgr. Eva Göblová
e-mail: goblova@szske.eu

RNDr. Henrieta Abdi
e-mail: abdi@szske.eu

Mgr. Veronika Jakubová
e-mail: jakubova@szske.eu