Vedenie školy

Riaditeľka školyZástupkyňa riaditeľkyZástupkyňa riaditeľky
Mgr. Eva Göblová
e-mail: goblova1@szske.eu
e-mail: goblova@szske.sk
RNDr. Henrieta Abdi
e-mail: abdi1@szske.eu
e-mail: abdi@szske.sk
Mgr. Veronika Jakubová
e-mail: jakubova1@szske.eu
e-mail: jakubova@szske.sk