Digiškola

Úlohou národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva je vytvorenie elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Jeho súčasťou je aj zriadenie a vybavenie digitálnych učební, vytváranie digitálneho vzdelávacieho obsahu a vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Realizuje sa od 22. novembra 2013 do 30. septembra 2015.

V rámci projektu Digiškola získala naša škola moderné digitálne vybavenie – interaktívnu tabuľu, wifi-router, notebook a 20 tabletov.

Zapojením sa do Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva sme sa zaviazali k vypracovaniu tzv. Školských projektov.

Naše videoprojekty:

Máme radi Slovensko – Historicko -literárna exkurzia – Kežmarok

Spracované žiakmi druhého ročníka – video kombinované hovoreným slovom, fotografiami sprevádza v meste Kežmarok po miestach, ktoré žiaci navštívili. video

Aktivity HotPotatoes – zamerané na opakovanie publicistického štýlu, znakov a žánrov
Doplňovačka – úlohou žiakov je k definíciám správne priradiť a pomenovať pojmy súvisiace s publicistickým štýlom
Dvojice – žiaci spájajú pojmy synonymicky do dvojíc
Kvíz – úlohou žiakov je vyberať správne odpovede, pričom správnych odpovedí môže byť v úlohe viac
Krížovka – po prečítaní definície žiaci dopĺňajú pojmy do krížovky

Flow!Works – „v Kežmarku“
Aktivita zameraná na pripomenutie navštívených miest hravou formou – žiaci vidia mapu, na ktorú presúvajú obrázky významných historických pamiatok v meste Kežmarok tam, kde sa v rámci mesta nachádzajú, zároveň tieto pamiatky správne pomenujú. Stiahnuť tu.

Videoexperiment – Dôkaz kyseliny boritej v borovej masti. Stanovenie obsahu kyseliny boritej v borovej masti.

Demonštračné video ukazuje možnosti praktickej aplikácie metód chemickej analýzy pri chemickej kontrole liečiv.Experiment je vhodný pre praktickú realizáciu na cvičeniach z chémie na stredných školách chemického zamerania ale aj na gymnáziách. Nevyžaduje zložité prístrojové vybavenie. Dá sa uskutočniť s použitím pomôcok, ktoré patria do základnej výbavy chemického laboratória na školách. Pozrite si náš videoexperiment – tu.