Predmetové komisie

Predmetové komisie a ich zloženie
Predmetová komisia JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Sekcia Slovenský jazyk a literatúra
Predseda: Mgr. Liana Rogaľová
Členovia: Mgr. Monika Polončáková, Mgr. Alena Sobeková, PhDr. Viera Rusinková
Sekcia Cudzie jazyky
Predseda: Mgr. Brygida Wojtas
Členovia: Mgr. Lenka Bálintová, PaedDr. Eva Demková, Mgr. Martina Kavčáková, Inna Rodovych, Mgr. Alena Sobeková, Mgr. Veronika Jakubová
 
Predmetová komisia ČLOVEK A HODNOTY
Predseda: Mgr. Eva Babecová
Členovia:  Mgr. Milena Výrostová
 
Predmetová komisia ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ
Predseda: Mgr. Milena Výrostová
Členovia: Mgr. Eva Göblová, PhDr. Viera Rusinková
 
Predmetová komisia ČLOVEK A PRÍRODA
Predseda: RNDr. Ladislav Bertko
Členovia: Mgr. Lucia Slivkárová, RNDr. Viktória Stupáková, PhD.
 
Predmetová komisia MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
Predseda: RNDr. Ingrid Šnajderová
Členovia:  RNDr. Ladislav Bertko, PaedDr. Blanka Bučková
 
Predmetová komisia ZDRAVIE A POHYB
Predseda: Mgr. Ján Matto
Členovia:  Mgr. Benita Faltysová
 
Predmetová komisia ODBORNÉ PREDMETY (okrem profilujúcich)
Garant odboru: MUDr. Marcel Pudelský, PhD.
Členovia: MUDr. Viktória Hamráková, Mgr. Milena Výrostová, Mgr. Monika Polončáková, RNDr. Viktória Stupáková, PhD., Mgr. Lucia Slivkárová, Mgr. Jaroslava Borovská, Mgr. Štefánia Smolková, externí vyučujúci
Predmetová komisia ODBOR AV
Garant odboru: PaedDr. Mária Vasilíková
Členovia:  PaedDr. Jana Hribová, RNDr. Viktória Stupáková, PhD., Mgr. Miroslava Sinayová MBA, externí vyučujúci
 
Predmetová komisia ODBOR ZL
Garant odboru: RNDr. Henrieta Abdi
Členovia: MVDr. Mgr. Miroslava Strelcová, Mgr. Štefánia Smolková, externí vyučujúci
 
Predmetová komisia ODBOR FL
Garant odboru: Mgr. Bernardeta Gajdošová
Členovia:  RNDr. Erika Demjánová, Mgr. Petronela Dziurová, Mgr. Lucia Slivkárová, PharmDr. Lívia Schönová PhD., externí vyučujúci
 
Predmetová komisia ODBOR ZuA
Garant odboru: MUDr. Adriána Petrášová
Členovia: Ing. Mgr. Mária Šoltésová, externí vyučujúci
 
Predmetová komisia ODBOR ZT
Garant odboru: Mgr. Alena Kužmová
Členovia: Mgr. Igor Vančišin, Mgr. Darina Buriková, externí vyučujúci
 
Predmetová komisia ODBOR OO
Garant odboru: Ing. Xénia Brečková
Členovia:  RNDr. Ladislav Bertko, Ing. Martin Brečko, Ing. Antónia Jakubiková, externí vyučujúci
 
Predmetová komisia ODBOR DRA
Garant odboru: MUDr. Maroš Rudnay
Členovia:  externí vyučujúci
Predmetová komisia ODBOR DOM
Garant odboru: Mgr. Andrej Slaninka
Členovia:  Ing. Martin Brečko, Ing. Xénia Brečková, externí vyučujúci