Predmetové komisie

Predmetové komisie a ich zloženie
Predmetová komisia JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Sekcia Slovenský jazyk a literatúra
Predseda: Mgr. Liana Rogaľová
Členovia: Mgr. Monika Polončáková, Mgr. Alena Sobeková, PhDr. Viera Rusinková
Sekcia Cudzie jazyky
Predseda: Mgr. Brygida Wojtas
Členovia: Mgr. Lenka Bálintová, PaedDr. Eva Demková, Mgr. Martina Kavčáková, Inna Rodovych, Mgr. Alena Sobeková, Mgr. Eva Babecová, Mgr. Veronika Jakubová
 
Predmetová komisia ČLOVEK A HODNOTY
Predseda: Mgr. Eva Babecová
Členovia:  Mgr. Milena Výrostová, Mgr. Monika Mikulová
 
Predmetová komisia ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ
Predseda: Mgr. Milena Výrostová
Členovia: Mgr. Eva Göblová, PhDr. Viera Rusinková
 
Predmetová komisia ČLOVEK A PRÍRODA
Predseda: RNDr. Hedviga Pálmaiová
Členovia: Mgr. Lucia Slivkárová, RNDr. Ladislav Bertko, RNDr. Viktória Stupáková, PhD.
 
Predmetová komisia MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
Predseda: RNDr. Ingrid Šnajderová
Členovia:  RNDr. Ladislav Bertko, PaedDr. Blanka Bučková, Ing. Vladimír Lenčák
 
Predmetová komisia ZDRAVIE A POHYB
Predseda: Mgr. Ján Matto
Členovia:  Mgr. Zuzana Bachanová
 
Predmetová komisia ODBORNÉ PREDMETY (okrem profilujúcich)
Garant odboru: MUDr. Marcel Pudelský, PhD.
Členovia: MUDr. Viktória Hamráková, Mgr. Monika Mikulová, Mgr. Milena Výrostová, Mgr. Monika Polončáková, RNDr. Hedviga Pálmaiová, RNDr. Viktória Stupáková, PhD., Mgr. Rozália Tarhaničová, Mgr. Lucia Slivkárová, externí vyučujúci
Predmetová komisia ODBOR AV
Garant odboru: PhDr. Iveta Vozárová
Členovia:  PaedDr. Jana Hribová, PaedDr. Mária Vasilíková, RNDr. Viktória Stupáková, PhD., externí vyučujúci
 
Predmetová komisia ODBOR ZL
Garant odboru: RNDr. Henrieta Abdi
Členovia: MVDr., Mgr. Miroslava Strelcová, externí vyučujúci
 
Predmetová komisia ODBOR FL
Garant odboru: Mgr. Bernardeta Gajdošová
Členovia:  RNDr. Erika Demjánová, Mgr. Petronela Dziurová, Mgr. Lucia Slivkárová, externí vyučujúci
 
Predmetová komisia ODBOR ZuA
Garant odboru: MUDr. Adriána Petrášová
Členovia: Ing. Mária Šoltésová, externí vyučujúci
 
Predmetová komisia ODBOR ZT
Garant odboru: Mgr. Alena Kužmová
Členovia: Mgr. Monika Mikulová, Mgr. Igor Vančišin, externí vyučujúci
 
Predmetová komisia ODBOR OO
Garant odboru: Ing. Xénia Brečková
Členovia:  RNDr. Ladislav Bertko, Ing. Martin Brečko, Ing. Antónia Jakubiková, externí vyučujúci
 
Predmetová komisia ODBOR DRA
Garant odboru: MUDr. Maroš Rudnay
Členovia:  MUDr. Karol Jutka, externí vyučujúci
Predmetová komisia ODBOR DOM
Garant odboru: Mgr. Andrej Slaninka
Členovia:  Ing. Martin Brečko, Ing. Xénia Brečková, externí vyučujúci