Predmetové komisie

Predmetové komisie a ich zloženie
Predmetová komisia JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Sekcia Slovenský jazyk a literatúra
Predseda: PhDr. Viera Rusinková
Členovia: Mgr. Monika Polončáková, Mgr. Alena Sobeková
Sekcia Cudzie jazyky
Predseda: Mgr. Brygida Wojtas
Členovia: PaedDr. Eva Demková, Mgr. Martina Kavčáková, Inna Rodovych, Mgr. Alena Sobeková, Mgr. Veronika Jakubová
 
Predmetová komisia ČLOVEK, HODNOTY A SPOLOČNOSŤ
Predseda: Mgr. Milena Výrostová
Členovia: Mgr. Eva Babecová
 
Predmetová komisia ČLOVEK A PRÍRODA
Predseda: RNDr. Ladislav Bertko
Členovia: Mgr. Lucia Slivkárová, RNDr. Viktória Stupáková, PhD.
 
Predmetová komisia MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
Predseda: RNDr. Ingrid Šnajderová
Členovia:  RNDr. Ladislav Bertko, PaedDr. Blanka Bučková
 
Predmetová komisia ZDRAVIE A POHYB
Predseda: Mgr. Ján Matto
Členovia:  Mgr. Benita Faltysová
 
Predmetová komisia ODBORNÉ PREDMETY (okrem profilujúcich)
Garant odboru: MUDr. Marcel Pudelský, PhD.
Členovia: MUDr. Viktória Hamráková, Mgr. Milena Výrostová, Mgr. Monika Polončáková, RNDr. Viktória Stupáková, PhD., Mgr. Lucia Slivkárová, Mgr. Jaroslava Borovská, Mgr. Štefánia Smolková, externí vyučujúci
Predmetová komisia ODBOR AV
Vedúci študijného odboru: PaedDr. Jana Hribová
Členovia:  RNDr. Viktória Stupáková, PhD., Mgr. Miroslava Sinayová MBA, externí vyučujúci
 
Predmetová komisia ODBOR ZL
Vedúci študijného odboru: MVDr. Mgr. Miroslava Strelcová
Členovia: Mgr. Štefánia Smolková, externí vyučujúci
 
Predmetová komisia ODBOR FL
Vedúci študijného odboru: Mgr. Bernardeta Gajdošová
Členovia: RNDr. Erika Demjánová, Mgr. Petronela Dziurová, Mgr. Lucia Slivkárová, PharmDr. Lívia Schönová PhD., externí vyučujúci
 
Predmetová komisia ODBOR ZuA
Vedúci študijného odboru: Ing. Mgr. Mária Šoltésová
Členovia: externí vyučujúci
 
Predmetová komisia ODBOR ZT
Vedúci študijného odboru: Marianna Izsariková
Členovia: Mgr. Igor Vančišin, Mgr. Darina Buriková, externí vyučujúci
 
Predmetová komisia ODBOR OO
Vedúci študijného odboru: Ing. Xénia Brečková
Členovia:  RNDr. Ladislav Bertko, Ing. Martin Brečko, Ing. Antónia Jakubiková, externí vyučujúci
 
Predmetová komisia ODBOR DRA
Vedúci študijného odboru: MUDr. Maroš Rudnay
Členovia:  MUDr. Viktória Hamráková, externí vyučujúci
Predmetová komisia ODBOR DOM
Vedúci študijného odboru: Mgr. Andrej Slaninka
Členovia:  Ing. Martin Brečko, Ing. Xénia Brečková, externí vyučujúci