LABAKADÉMIA

je súťažná prehliadka seminárnych prác žiakov tretích ročníkov stredných zdravotníckych škôl, ktoré píšu na základe vedomostí a zručností nadobudnutých počas štúdia, ale najmä počas mesačnej súvislej odbornej praxe v jednotlivých pracoviskách a v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach. Víťazi školského kola z odboru zdravotnícky laborant sa každoročne zúčastňujú aj celoslovenského kola Labakadémie, ktoré sa koná v Banskej Bystrici.