Otvorené brány Moyzesky – 8. 11. 2023

Jednou z foriem prezentácie školy je deň otvorených dverí, ktorý sa v tomto šk. roku uskutočnil 8. 11. 2023. S chuťou a odhodlaním prezentovať školu, seba a študijný odbor sa doň pustili žiaci jednotlivých odborov pod vedením vyučujúcich. Nahliadnuť do odborných učební a laboratórií prišlo v tomto roku 416 účastníkov. Avšak nebola to len prehliadka, záujemcovia o štúdium si vyskúšali aj praktické zručnosti.

Žiaci odboru asistent výživy ukázali manuálne aj vedomostné schopnosti v priestoroch odborných učební. S trpezlivosťou pripravovali pre návštevníkov keksíky počas celého dňa. Vysvetľovali a ukazovali všetky poznatky, ktoré nadobudli počas štúdia na škole, aby čo najviac priblížili prácu asistentavýživy.

Návštevníci si vyskúšali mnohé úlohy farmaceutického laboranta – napríklad prípravu tekutého púdru s mentolom, sirupu na kašeľ, plnenie kapsúl, rozbor čajoviny, mikroskopické pozorovanie vlastnoručne pripravených dočasných preparátov, vykonali farebné plameňové skúšky, zostavili modely chemických zlúčenín, zmerali pH indikačným papierikom i konduktometricky alebo si zahrali chemické a botanické pexeso.

V učebniach študijného odboru očný optik si vygravírovali vlastný obrázok na okuliarové šošovky, nahrievali a upravovali okuliarových rámov. Zisťovali vlastnosti a kvalitu okuliarových šošoviek na optických prístrojoch. Prišli do kontaktu s očnými protézami, kontaktnými šošovkami, surovými materiálmi okuliarových rámov. Zmerali si vlastné individuálne parametre potrebné k výrobe okuliarovej korekčnej pomôcky.

V rámci študijného odboru zdravotnícky laborant mali možnosť nahliadnuť do sveta mikroorganizmov, pozorovať štruktúry rôznych orgánov ľudského tela pod mikroskopom a k dispozícii bola aj možnosť vyšetrenia hladiny glukózy v krvi a vyšetrenie krvných skupín, čo mnohí účastníci bez strachu využili.

Žiaci základných škôl nazreli prakticky aj do štúdia zubných asistentov – vyskúšali si miešať alginátovú odtlačkovú hmotu, na základe ktorej zistili, ako sa s hmotou pracuje, aby dosiahli pracovný model. Do alginátovej hmoty ešte pred stvrdnutím vtláčali sadrové zuby a úspešný výsledok si mohli nechať na pamiatku a spomienku na SZŠ Moyzesova.

Počas DOD sa prezentovali aj špecifiká odboru diplomovaný rádiologický asistent, náplň štúdia tohto odboru na škole, praktické činnosti žiakov na cvičeniach z rádiodiagnostiky, rádioterapie, nukleárnej medicíny ako aj široké možnosti uplatnenia absolventov na jednotlivých klinických pracoviskách.

V študijnom odbore zubný technik si žiaci mohli prezrieť miestnosti zubnej techniky, sadrovňu. s prístrojmi a materiálmi. Videli ukážky rôznych zubných náhrad, ktoré žiaci počas praxe zhotovujú. Mali možnosť vyskúšať si modeláciu s voskom či vyrezať zub z vosku, alebo ho vymodelovať pomocou elektrického modelovacieho nožíka. V sadrovni si vyskúšali prácu so sadrou a zhotovili si sadrový model zubov.

V rámci štúdia na škole bola prezentovaná aj prvá pomoc a účastníci DOD si mohli prakticky vyskúšať aj resuscitáciu na figurínach. Na otázky ohľadom prijímacích skúšok, maturít a štúdia všeobecne ochotne odpovedali žiaci i vyučujúci školy. Veríme, že brány Moyzesky mnohých účastníkov DOD privítajú na začiatku šk. roka 2024/2025.