Zloženie školského parlamentu

FunkciaMeno a priezvisko
Predseda:Boglárka Šmajdová (III. ZL)
Podpredseda:Tímea Šebestová (III. ZuA)
 Členovia:Ivana Miklóšová (IV. OO/AV)
 Adela Galandová (III. FL)
 Klaudia Hermanová (IV. FL)
 Sára Pokorná (I. FL)
Stella Kouassi (II. ZuA)
 Dária Puškášová (I. ZuA)
 Jakub Ružička (II. ZL)
Štefan Petik (I. OO)
Natália Šulíková (II. OO)
Lea Ladomirjaková (III. OO/AV)
 Natália Poľašková (I. ZL)
Allie Taha Al-Ani (IV. ZuA)
 Emma Truhanová (IV. ZL)
 Veronika Ziburová (II. FL)
Koordinátor:Mgr. Lucia Slivkárová
Mgr. Monika Polončáková