Odborné prednášky a praktický workshop

Žiaci študijného odboru očný optik sa pred veľkonočnými prázdninami zúčastnili odborných prednášok pod vedením medzinárodného výrobcu a distribútora kontaktných šošoviek spoločnosti Alcon. Získali aktuálne informácie o patentoch a novinkách zo sveta kontaktných šošoviek. Pre študentov optometrie boli tieto prednášky doplnené o dvojdňový praktický workshop, kde mali možnosť nacvičiť si prácu s modernými medicínskymi prístrojmi potrebnými k aplikácii kontaktných šošoviek, vyskúšať si manipuláciu so štrbinovou lampou a šošovkami. Najmodernejšie prístrojové vybavenie s kamerovým systémom, potrebné k nácviku praktickej aplikácie šošoviek, ochotne zapožičala firma Oculus. Obom sponzorom a partnerom tohto projektu v mene žiakov a školy ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu príjemnú spoluprácu.