Je OK nebyť OK – Pomoc existuje

V stredu 24.4.2024 žiaci I.OO navštívili za účelom psychologickej intervencie IP-čko-klubovňu v Káčku v Prešove. Stretli sa s tými, ktorí v ňom poskytujú krízovú intervenciu a pomoc v akútnych životných situáciách. Káčko je jednoducho miesto, v ktorom môžu ľudia dostať odbornú pomoc, zažiť záujem, prijatie a pripraviť sa na nový štart. Odborníci z IPčka sú vyškolení psychológovia a psychologičky, pripravení vypočuť si všetko, o čom chcú návštevníci Káčka anonymne a bezplatne hovoriť. Káčko je bezpečným miestom pre všetkých, ktorí sa doň rozhodnú vstúpiť.
Káčko slúži na individuálne a diskrétne psychologické krízové kontakty s ľuďmi, ktorí prežívajú krízu. K dispozícii je odborník a príjemný, bezpečný priestor na riešenie aktuálnych krízových duševných a životných ťažkostí.
Odborníci v Káčku poskytujú okamžitú, bezbariérovú a
nestigmatizujúcu prvú psychologickú pomoc, ktorá je založená na nízkoprahových princípoch s maximálnym akcentom na diskrétnosť a anonymitu.
Aj žiaci I.ZuA a II.ZL budú mať v rámci exkurzie možnosť spoznať prácu IP-čka.