Srdce plné zdravia

Ahojte chlapci a dievčatá, viete, prečo sú správna výživa a pitný režim také dôležité pre naše zdravie? A ako sa vyhnúť nesprávnym stravovacím návykom?
V rámci projektu ,,Srdce plné zdravia“ sme sa to snažili vysvetliť žiakom z vybraných základných škôl, ktoré boli do celoslovenského projektu zapojené. Zároveň sme sa ich snažili rôznymi aktivitami inšpirovať ako zdravo žiť, od rána do večera.
V piatich ZŠ – Prešov, Košice – Krásna, Košice KVP, Rozhanovce a Turňa nad/Bodvou odzneli odborné prednášky o zdravej výžive, pitnom režime, o chorobách z ich porušovania. Súčasťou projektu bola aj ochutnávka jedál zdravej výživy, meranie a váženie detí, odber krvi na zistenie glykémie a cholesterolu. Deti počas dňa mohli vstúpiť do veľkého nafúknutého srdca, čo bolo hlavne pre menšie deti neskutočným zážitkom. Pre rozveselenie si deti spolu s cvičiteľom aj zacvičili.
Odborným garantom projektu je Slovenská nadácia srdca a realizátorom projektu je Nadácia pre deti Slovenska.
Bolo pre nás veľkou cťou, že sa študenti študijného odboru asistent výživy spolu so svojimi odbornými učiteľmi mohli do tohto projektu zapojiť.
Viac o tejto aktivite sa dozviete na www.tvojesrdece.skwww.nds.sk.

Mgr. Iveta Vozárová
odb. garant štud. odboru AV