Deň otvorených dverí 2021/2022

Aj v tomto školskom roku ťa vítame na online dni otvorených dverí. Momentálna situácia nám nedovoľuje privítať ťa osobne priamo v priestoroch školy a zvlášť v našich laboratóriách a odborných učebniach. Preto sme si pre teba pripravili online prezentáciu, kde uvidíš, čo sa na hodinách odborných predmetov učí.


Farmaceutický laborant

Očný optik

Zdravotnícky laborant

Zubný asistent

Si zvedavý, čo sa nachádza za múrmi školy? „Poprechádzaj“ sa jej chodbami prostredníctvom tejto virtuálnej prehliadky. Pozri si učebne, laboratóriá a ich vybavenie.


Myslíš si, že už vieš dosť? Otestuj sa: hádanky ti napovedia, s čím sa stretneš na Moyzeske.


V nasledujúcom školskom roku 2022/2023 otvárame tieto študijné odbory. Prečítaj si o nich viac a vyber si ten „svoj“!

Máš konkrétnu otázku ohľadom štúdia, alebo potrebuješ viac informácií o daných odboroch? Neváhaj a kontaktuj naše garantky odborov. Rady ti odpovedia.

OdborGarantka odboru / odborná učiteľkaE-mail
Farmaceutický laborantMgr. Bernardeta Gajdošovágajdosova1@szske.eu
gajdosova@szske.sk
Očný optikIng. Xénia Brečkovábreckova1@szske.eu
breckova@szske.sk
Zdravotnícky laborantRNDr. Henrieta Abdiabdi1@szske.eu
abdi@szske.sk
Zubný asistentIng. Mgr. Mária Šoltésovásoltesova1@szske.eu
soltesova@szske.sk

V nasledujúcom videu sa pozri, čo o Moyzeske hovoria jej žiaci…


KEĎ CHCEŠ VEDIEŤ VIAC, PRÍĎ MEDZI NÁS…

…RADI ŤA PRIVÍTAME!

Tvoja Moyzeska

Školský semafor – aktualizované 25.1.2022

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Súbory na stiahnutie:

Žiadame vyplniť prioritne elektronicky cez Edupage (cez počítač, resp. mobilnú aplikáciu).

Poznámka: Vyhlásenie môže vyplniť plnoletý žiak, resp. zákonný zástupca. Návod nájdete TU


Vianoce 2021

Vianoce plné štedrosti, pohody, lásky a pokoja, v novom roku veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov
praje
riaditeľka školy Mgr. Eva Göblová
a kolektív pracovníkov
SZŠ, Moyzesova 17, Košice
.

Nohejbalový turnaj chlapcov

Dňa 26.10.2021 sme sa zúčastnili základného kola dlhodobých športových súťaží v nohejbale chlapcov. V skupine bolo 5 škôl, ktoré bojovali o postup do regionálneho finále. Našu školu reprezentovali  žiaci Lukáš Pavelek (III. ZLA), Oleksandr Vozniuk (III. AV), Samuel Barna (II. OO) a Mário Slodička (II. ZL).  V silnej konkurencii košických stredných škôl sa im podarilo vybojovať 4. miesto, ktoré nestačilo na  postup do ďalšieho kola. Za bojovnosť a úspešnú reprezentáciu našej školy zúčastneným chlapcom ďakujeme.

#ERASMUSDAYS NA MOYZESKE 2021

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa aj v tomto roku podieľa na koordinácií medzinárodnej iniciatívy #ErasmusDays na Slovensku. Slovensko sa do tejto aktivity zapojí v tomto roku už tretíkrát.

Tohtoročné podujatie európskej iniciatívy #ErasmusDays sa uskutoční 14. – 16. októbra 2021. Naša škola je zapojená do programu Erasmus+ projektom Traditional Sports for Integration and Equality in Europe.

Obdobie realizácie projektu: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2022

Partnerské školy:

Centro San Viator, Sopuerta, Španielsko 

4th Gel Rodou, Rodos, Grécko

Yenimahalle Final Okulları, Ankara, Turecko

Collège Mille Roches, Réunion, Francúzsko

Projekt je zameraný na:

 • výskum športovej praxe medzi tínedžermi v partnerských krajinách,
 • podporu ich zdravého životného štýlu,
 • uvedomenie si vplyvu pohybových aktivít na naše zdravie, telesné aj duševné, 
 • podporu dievčat v športovaní,
 • propagáciu tradičného športu ako prostriedku na ochranu kultúrneho dedičstva,
 • podporu európskej integrácie,
 • boj proti diskriminácii a rodovej nerovnosti.

Aj v tomto roku sa chceme pridať k školám na celom svete, ktoré počas  #ErasmusDays realizujú rôzne aktivity.

Zapojte sa do aktivít #ErasmusDays na Moyzeske

 1. Súťaž o zelenú triedu – 14. október 2021

Zelená trieda – trieda, v ktorej sa najväčší počet žiakov dopraví do školy kolobežkou, bicyklom, skateboardom, kolieskovými korčuľami a pod. Nezabudnite ráno pred školou na spoločnú triednu fotografiu s dopravnými prostriedkami a pripraviť si vopred aj plagát #ErasmusDays na Moyzeske.

 1. Online kvíz – Traditional Sports for Integration and Equality in Europe

Vyplňte kvíz, ktorý bude zverejnený na EduPage 14. októbra. Víťaznou triedou sa stane trieda s najväčším priemerným počtom bodov na žiaka. Kvíz je možné vyplniť do 15. októbra (piatok) do 12.00.
Odpovede na kvízové otázky nájdete na stránke projektu https://www.erasmustraditionalsports.com/.

KURZ OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA 2021

V tomto školskom roku sa KOŽAZ žiakov 3. ročníka uskutočnil s dennou dochádzkou. Na miesto konania kurzu (a späť) sme sa každý deň presúvali pešo. Zraz a rozchod žiakov bol daný pred štadiónom Lokomotívy.

1. deň – Horný Bankov

2. deň – Vyhliadková veža – Hradová

3.  deň – Alpinka

Každý deň si žiaci rozširovali, upevňovali vedomosti, zručnosti a návyky z učiva ochrany života a zdravia, zvyšovali svoju telesnú zdatnosť, vytrvalosť a psychickú odolnosť. Napr. ako prežiť v prírode, bezpečnostné zásady zakladania ohňa a stanovania, ale aj ako poskytovať prvú pomoc pri rôznych poraneniach, aké je poradie naliehavosti ošetrenia zranených osôb, atď., ako postupovať pri požiari, výbuchu plynu, pri závale (zosuve pôdy), pri leteckom nešťastí, pri radiačnej havárii, pri otrave potravinami a vodou…

S nadšením sa žiaci pustili aj do hľadania „ kešiek “ pomocou turistického GPS. V keške ich čakala sladká odmena , ale aj úlohy.

Aj napriek premenlivému počasiu a sviežemu vzduchu to boli tri dni plné poznania, aj objavovania krás prírody.

Účelové cvičenie žiakov prvého ročníka

Účelové cvičenie žiakov prvého ročníka sa konalo 16. 09. 2021. Cvičenie sa konalo v rekreačnej oblasti Anička.

Na pripravených stanovištiach, či už zo zdravotnej prípravy, orientácie v prírode alebo civilnej ochrany a behu na 100m si žiaci otestovali svoje vedomosti a zručnosti.

Príjemné počasie a dobrá nálada nás sprevádzala celý čas. Po skončení cvičenia sa uskutočnilo vyhodnotenie. Potom sme sa spoločne presunuli k štadiónu Lokomotívy, kde bol daný rozchod.

Účelové cvičenie žiakov 2.ročníka

         Dňa 9.9. 2021 sa uskutočnilo účelové cvičenie  pre 2. ročník. Počasie nám prialo a preto sme sa mohli bez obáv vybrať na Horný Bankov.    

         Cieľom cvičenia bolo motivovať študentov k rozšíreniu a upevneniu sústavy zručností, návykov a  teoretických poznatkov z ochrany života a zdravia. Učivo bolo zamerané na poznatky a praktické zručnosti z pohybu a pobytu v prírode, civilnej ochrany, zdravotnej prípravy a z technických činností a športov (hod granátom na cieľ). Žiaci absolvovali všetky stanovištia, na ktorých si pod vedením učiteľov precvičili praktické úlohy. Na stanovišti „hod granátom“ si vyskúšali svoju zručnosť a zasúťažili si medzi triedami.

Začiatok školského roka 2021/2022

Milí žiaci, slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 na Strednej zdravotníckej škole bude dňa 2.9.2021.

Príchod žiakov do školy je:

8:30 – II. ročníky

9:00 – III. ročníky

9:30 – IV. ročníky

10:00 – II. ZT, II. DRA

10:00 – žiaci prvých ročníkov

 Povinnosti pri nástupe do školy:

 • Žiak musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania (pobytu v škole) podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.
 • Pri vstupe do budovy školy si každý žiak vydezinfikuje ruky a prejde ranným filtrom.
 • Pri prvom nástupe do školy (prvý deň 2.9.2021) a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič neplnoletého žiaka/plnoletý žiak predloží škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

Žiadame vyplniť prioritne elektronicky cez Edupage (cez počítač, resp. mobilnú aplikáciu).

Poznámka: Vyhlásenie môže vyplniť plnoletý žiak, resp. zákonný zástupca. Návod nájdete TU

 • Škola sa riadi školským semaforom schváleným 17.8.2021, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Tešíme sa na Vás v tomto školskom roku!