Projektové stretnutie Erasmus+ na Moyzeske

V dňoch 13.2. – 17.2.2023 sme boli hosťujúcou školou štvrtého projektového stretnutia projektu Traditional Sports for Integration and Equality in Europe programu Erasmus+. Mohli sme tak privítať 19 študentov a 9 učiteľov z našich partnerských krajín – z gréckeho Rhodosu, tureckej Ankary, španielskej Sopuerty a francúzskeho ostrova v Indickom oceáne Réunionu, presnejšie z mesta Saint-André. Po privítaní slovanským zvykom chlebom a soľou bolo na programe oficiálne otvorenie projektového stretnutia. Hlavnou témou stretnutia bola rodová rovnosť v športe. Po prezentáciách jednotlivých krajín nasledovala prehliadka školy, počas ktorej si naši partneri mohli prakticky vyskúšať činnosti spojené s jednotlivými  študijnými odbormi. Popoludní nás  čakala spoločná prehliadka mesta so sprievodcom Milanom Kolcunom, po ktorej zostali všetci očarení historickými pamiatkami a pokojnou atmosférou Košíc. Počas týždňového pobytu sme našim hosťom ukázali Štrbské Pleso, Tatranský ľadový dóm na Hrebienku, jaskyňu Domicu, kaštieľ Betliar. Veľa zábavy sme zažili pri spoločných športových aktivitách ako bowling, bežkovanie na Jahodnej, sánkovačka či guľovačka na Štrbskom Plese. Pre študentov z Réunionu a Rhodosu bol asi najväčším zážitkom sneh a všetky aktivity s ním spojené. Súčasťou stretnutia bola aj beseda s bronzovým olympijským medailistom z biatlonu Pavlom Hurajtom, rovnako ako aj športový večer, počas ktorého najlepší košickí nohejbalisti, viacnásobní majstri sveta a Európy, RNDr. L. Bertko, Ján Brutovský, Mgr. Monika Židziková, Lucia Jarimová, Lukaš Frolov, Jakub Siladi  a Tomáš Dulava, predstavili nohejbal a predviedli ukážku tohto športu. So svojimi úspechmi sa podelili  aj naše študentky Patrícia Guzejová, I.  ZL, karate a Karin Goldiánová, I. FL, členka Slovenského národného bedmintonového tímu. Vyvrcholením stretnutia bol záverečný večer v budove Školského internátu na Považskej ulici,  kde po úvodnom programe, v ktorom naši študenti predstavili slovenské ľudové tance a piesne, nasledovala škola ľudového tanca pod vedením skúsených tanečníkov. Večer plný tanca, v ktorom  hostia zo  všetkých partnerských krajín prezentovali svoje národné tance, upevnil silné priateľské puto, ktoré sa vytvorilo medzi študentmi a učiteľmi počas celého týždňa.   

Silným momentom stretnutia bola aj minúta ticha za obete ničivého zemetrasenia, ktoré minulý týždeň postihlo Turecko a počas ktorého zahynulo viac ako 39 000 ľudí. 

Neodmysliteľnou súčasťou celého stretnutia boli žiaci našej školy, ktorí sa podieľali na všetkých aktivitách. Dorozumievacím jazykom bola angličtina, ale ešte dôležitejší bol úsmev, dobrá nálada, snaha spoznať jeden druhého, rešpektovať sa a byť si navzájom priateľmi.

Darujte 2% našej škole

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole,
  • skvalitnenie vybavenia školy.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako postupovať:

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3€.

Stiahnite si a vyplňte   Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 2021, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.


Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3€ .

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno (názov): Združenie rodičov pri Strednej zdravotníckej škole v Košiciach
Sídlo: Moyzesova 17, 040 01 Košice
Právna forma: Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
IČO: 31265758

 Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno (názov): Združenie rodičov pri Strednej zdravotníckej škole v Košiciach
Sídlo: Moyzesova 17, 040 01 Košice
Právna forma: Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
IČO: 31265758

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ďakujeme.

Správna voľba povolania

V dňoch 7. 2. a 8. 2. 2023 sme sa zúčastnili najrozsiahlejšej prezentácie stredných škôl pod záštitou Košického samosprávneho kraja v priestoroch telocvične Strednej odbornej školy na Ostrovského ulici.

Žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl a ich rodičom sme prezentovali aj našu školu. Záujemcom o štúdium sme priblížili, aké študijné odbory naša škola ponúka, aké je uplatnenie v praxi a priblížili sme im aj vyučovanie. Na zvedavé otázky odpovedali žiaci jednotlivých odborov. Prezentácia odborov bola obohatená aj o ukážky niektorých pomôcok z praxe. Záujemcovia si mohli privoňať k čajovinám, nechať si zmerať glukózu, naučiť sa správnej technike čistenia zubov či zistiť anatomickú stavbu oka.

Okrem budúcich stredoškolákov, ich rodičov, výchovných a kariérových poradcov sa pri našom stánku pristavil aj predseda Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka.

Popri prezentácii našej školy sme sa všeličo zaujímavé dozvedeli aj o iných školách, spoznali nových ľudí, zblížili sa so spolužiakmi z iných odborov a prežili sme spolu krásny čas.

Vianočné trhy na Moyzeske

Dňa 21.12.2022 sa naša telocvičňa a školský dvor premenili na VIANOČNÉ TRHY.

To, že vianočný čas je časom čarovným, naši žiaci zažili na vlastnej koži, pretože tieto vianočné trhy mali benefičný charakter a finančný výťažok sa rozhodli venovať občianskemu združeniu Maják nádeje.

Pár týždňov pred samotným dňom konania trhov sa žiaci vo svojich triedach dohodli a každý prispel, ako vedel – „hand made“ výrobkami z vlastnej dielne. Bolo krásne sledovať ten zápal pre dobrú vec. Každá trieda bola naozaj originálna.

Na našich trhoch si prišli na svoje všetci – za symbolickú sumu sa dalo kúpiť všeličo – od ručne robených šperkov, sviečok, mydiel, tašiek až po domáce perníčky, či vianočné oblátky. Veríme, že sa táto krásna akcia stane novou tradíciu na našej škole. S myšlienkou pomôcť tým, ktorí to v živote nemajú ľahké, sa i my sami učíme väčšej ľudskosti a solidarite, ktoré patria nielen k Vianociam. Celý výťažok – 900 € z vianočných trhov boli žiaci našej školy odovzdať priamo v OZ Maják nádeje.

Vianočný volejbalový turnaj 2022

Vianočný volejbalový turnaj 20. 12. 2022

      Dňa 20. 12. 2022 sa v našej telocvični uskutočnil tradičný Vianočný volejbalový turnaj dievčat. 106 prihlásených žiačok rozdelených do 14 družstiev vytvorilo po ročníkoch 4 skupiny. Vo vyraďovacích zápasoch si jednotlivé družstvá nedarovali bez boja ani jeden bod, ale postúpiť zo skupiny mohol iba víťaz. V súťaživej, ale súčasne priateľskej atmosfére sa do finále prebojovali najlepšie kolektívy z jednotlivých ročníkov. Mimoriadne vyrovnané zápasy rozhodli o konečnom poradí až po zohľadnení pomocných kritérií.

Vo finále sa stretli triedy: I. ZuA, II. ZuA, III. ZuA, IV. ZuA

Konečné poradie:

1. miesto: III.ZuA – Doróková Nikoleta, Ficková Kristína, Forraiová Natália, Garančovská Alexandra, Glovňová Viktória, Gregová Lea, Legátová Nikola, Michliková Bibiána

2. miesto: II. ZuA – Barnová Nina, Dubjelová Vanesa, Gerbocová Natália, Koščáková Nikola, Oleňová Žofia, Onderčinová Yvonne

3. miesto: I.ZuA – Kahunová Juliana, Kouassi Stella Kianga, Krivjanská Miriama, Lukáčová Nikola, Ordzovenská Barbora, Orosová Gréta, Paralová Zuzana, Pompová Andrea

4. miesto: IV. ZuA – Beerová Natália, Kunštárová Veronika, Majerčáková Viktória, Palková Lenka, Pinčáková Alica Všetkým účastníčkam turnaja ďakujeme za účasť, víťazkám srdečne blahoželáme a tešíme sa na budúci rok!

S projektom Erasmom+ sme navštívili Réunion – tropický ostrov v Indickom oceáne

Druhé projektové stretnutie projektu Traditional Sports for Integration and Equality in Europe programu Erasmus+ sa konalo v dňoch 21. – 25.  novembra 2022. Hostiteľskou krajinou bola tentokrát škola College Milles Roches v meste Saint André na ostrove Reunion, ležiacom na južnej pologuli na juhu Indického oceánu. Réunion nie je samostatnou krajinou, ide o najvzdialenejší zámorský departement Francúzska a Réunion tak je jedným z najvzdialenejších regiónov Európskej únie. Leží asi 200 kilometrov juhozápadne od Maurícia a východne od Madagaskaru. Úradným jazykom je francúzština, ale najrozšírenejšia je réunionská kreolčina, ktorá sa používa v bežnej reči.

Spoločne so žiakmi a učiteľmi partnerských škôl zo Španielska, Rhodosu a hostiteľskej školy sme počas projektového stretnutia pokračovali v napĺňaní cieľov stanovených projektom – podporu dievčat v športovaní, propagáciu tradičného športu ako prostriedku na ochranu kultúrneho dedičstva, podporu európskej integrácie, boj proti diskriminácii a rodovej nerovnosti.

Naša dobrodružná cesta na tento čarokrásny ostrov v Indickom oceáne sa začala v Košiciach ráno 19. novembra pri teplote -2°C. Mali sme pred sebou viac ako 12 000 km dlhú cestu cez Budapešť, Paríž, Maurícius až do hlavného mesta ostrova Réunion Saint Denis. Už samotný let bol výnimočný, z Paríža na Maurícius trval takmer 12 hodín a potom ešte 50 minút na Réunion. Na letisku Saint Denis nás privítalo letné počasie s teplotou 27 stupňov.

Prvý deň nás naši hostitelia privítali v škole ukážkou svojich národných tancov. Po prezentáciách národných športov a predstavení programu sme sa občerstvili v creolskom bufete. V duchu spoznávania nových kultúr sme ponúkli našich rovesníkov z partnerských krajín tradičnými slovenskými sladkosťami a pomaličky sme sa zoznamovali aj s inými kultúrami.

Popoludní sme sa učili tancovať Morenge – tanec spojený so športom.

Jeden deň počas pobytu bol vyhradený vodným športom. Čakalo nás plávanie v nádhernej lagúne, šnorchlovanie, plavba na dvojkajaku s priehľadným dnom. V zrkadlovo čistej vode sme pozorovali úchvatný podmorský oceánsky svet, dno posiate nádhernými korálmi, okolo nás plávali ocellaris clownfish (Nemo), blue tang (Dory) a moorish idol (Gill). Biely piesok lagún na Reunione je obklopený čiernou lávou a zelenými kopcami. V pamäti si navždy uchováme nezabudnuteľné dojmy z krásy a rozmanitosti flóry a fauny oceánskeho dna.

 

Rozšíreným športom na tomto ostrove je turistika. Aj my sme ju okúsili pri zostupe na dno krátera sopky či priamo v srdci tropického pralesa Cirque de Salazie cestou k vodopádom.

Ostrov Réunion je jednou z najznámejších tzv. horúcich škvŕn na Zemi – geologických lokalít na povrchu Zeme, kde k sopečnej činnosti dochádza nepretržite už celé stovky milióny rokov. Zostúpili sme do krátera jednej z najaktívnejších sopiek na svete Piton de la Fournaise, ktorá

je sopkou havajského typu a týči sa do nadmorskej výšky 2631 m.

Len od 17. storočia je známych viac ako 150 jej výbuchov. Je stará 500 000 rokov a dnes je zapísaná do Svetového dedičstva UNESCO. Táto „Ohnivá hora“ býva hocikedy pre svoju vysokú aktivitu zatvorená, no my sme mali to šťastie, že bola práve verejnosti prístupná.

Ostrov Réunion je vulkanického pôvodu a za svoj hornatý povrch vďačí búrlivej erózii. Až 42 % jeho plochy tvorí Národný park, zapísaný medzi pamiatky UNESCO. Réunion má tri unikátne sopečné kotliny – na ostrove zvané cirques: Cirque de Salazie, Cirque de Cilaos a Cirque de Mafate. My sme mali možnosť obdivovať Cirque de Salazie, ktorá je najdostupnejšia a zároveň najzelenšia. Príroda je tam nedotknutá, veľkolepá. Cestou sme sa kochali nádhernými vodopádmi, ktorými je celý Cirque de Salazie popretkávaný.

Okrem prírody nás žiaci partnerskej školy sprevádzali aj hlavným mestom Saint – Denis. Jeho slávnym rodákom je letec a stíhací pilot Prvej svetovej vojny Roland Garros, po ktorom pomenovali slávny tenisový turnaj v Paríži. Videli sme pôvodné koloniálne domy, bazáre a obchodnú štvrť, takmer na jednej ulici hinduistický, čínsky chrám a najstaršiu mešitu vo Francúzsku aj zmes rozmanitých kultúr a rôznych národov, ktoré tu žijú v symbióze. Navštívili sme trh, kde sme si kúpili tradičné ovocie.

Exotika ostrova na nás číhala na každom kroku. V okolí nášho domu rástli v záhradách rôzne druhy exotického ovocia, ako napríklad liči, mango, jackfruit, papáya, banány. Len tak, ako u nás v záhrade čerešne, hrušky, jablká.

Na celom ostrove sa nachádzajú kokosové a datľové palmy, ananásové a vanilkové plantáže. Každým ránom nás sprevádzali pestrofarebné vtáčiky a po večeroch nám robili spoločnosť jašteričky. Všade okolo nás voľne rástli kvety, ktoré poznáme len zo skleníkov botanickej záhrady, ako napríklad orchidea rôznych farieb a veľkostí.

Neodmysliteľnou súčasťou Réunionu je vanilka, ktorá patrí k najkvalitnejším na svete. Tunajšia Bourbonská vanilka sa sem dostala z Mexika v r. 1820, a keď tu vyvinuli unikátny spôsob ručného opeľovania rastliny, tento vzácny druh vanilky sa následne odtiaľto rozšíril aj na Madagaskar, Komory, či Malé Antily. Vanilka je vlastne druh orchidey. Očarujúcim zážitkom bola pre nás prehliadka vanilkovej plantáže, spoznali sme postup pestovania a spracovania tejto plodiny. Navoňali sme sa vôňou originálnej čerstvej vanilky a mali sme možnosť ochutnať aj výbornú vanilkovú zmrzlinu.

Posledný deň v škole bol opäť venovaný tancom, ale teraz už spoločným. Poslednýkrát sme si dali spoločný obed, skonzumovali sme tradičné ovocie, a nakoniec prišiel čas lúčenia.

Ľudia na tomto ostrove sú veľmi milí a pohostinní. Lúčiť sa s novými priateľmi bolo pre nás veľmi ťažké.

Vybrať z toho množstva zážitkov ten naj je takmer nemožné. Niektorí cestovatelia prirovnávajú Réunion k Havaju. Tak ako je Havaj vytúženou perlou Tichého oceánu, Réunion sa môže pýšiť unikátnymi krásami a zážitkami v celkom inom kúte sveta. A my sme mali možnosť vďaka programu Erasmus + zažiť a vidieť pre nás taký vzdialený exotický kúsok sveta. Bol to naozaj nezabudnuteľný zážitok na celý život.

Podrobnejší priebeh celého pobytu je na https://www.facebook.com/Moyzeska