Nohejbalový turnaj dievčat – 2023

Dňa 13.11.2023 sme sa zúčastnili základného kola dlhodobých športových súťaží v nohejbale dievčat. Našu školu reprezentovali žiačky: Karolína Korečková – III. AV/OO, Karina Gombitová – IV. FL, Michaela Nagyová – III.FL, Emma Cínová – IV.AV/OO a Miroslava Palečková IV.FL. V konkurencii 4 škôl v našej skupine sme nenašli žiadneho premožiteľa. S prehľadom sme vyhrali všetky súboje v skupine a z 1. miesta sme postúpili do finálových bojov.
Dňa 16.11.2023 vo finálových bojoch sme po dramatických súbojoch s dvomi najlepšími družstvami na turnaji nakoniec obsadili celkové 3. miesto.
Za úspešnú reprezentáciu školy všetkým zúčastneným ďakujeme a blahoželáme dievčatám k 3. miestu.

Dni laboratórnych technológií – DILATECH 2023

Sprievodné podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku
6. 11.  – 10. 11. 2023


Týždeň vedy a techniky na Slovensku je každoročne organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa uskutočnil v období 6. – 12. novembra 2023. Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín.

Stredná zdravotnícka škola na Moyzesovej ulici č. 17 v Košiciach, ktorá pripravuje stredných zdravotníckych pracovníkov – odborníkov s medicínsko-technickým zameraním, pripravila aj tento rok k uvedenému týždňu sprievodné podujatie pod názvom DILATECH 2023. Už desiaty ročník Dní laboratórnych technológií (DILATECH) pokračoval na našej škole prezentáciou praktického využitia technológií a analytických metód jednotlivých študijných odborov. Cieľovou skupinou boli žiaci  II. stupňa základnej školy a žiaci stredných škôl, ktorí mohli v rámci tohto týždňa absolvovať na našej škole prenesené hodiny biológie, chémie, fyziky, ako aj pracovného vyučovania a hodiny vyučovacieho predmetu svet práce a techniky. Hodiny boli vedené formou workshopov so zameraním na praktickú činnosť žiakov, lektormi boli žiaci našej školy, pod odborným vedením svojich učiteľov. V programe boli zahrnuté pestré aktivity všetkých študijných odborov.

Prihlasovanie škôl na jednotlivé aktivity bolo realizované prostredníctvom registračného formulára, ktorý bol dostupný na webovej stránke školy.

Aktivity DILATECHU boli zaregistrované ako oficiálne sprievodné podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku na
https://tyzdenvedy.sk/podujatia/dilatech-2023-dni-laboratornych-technologii/

Zapojenosť študijných odborov:

študijný odbor AV

 • Výživa inak (Mgr. Miroslava Sinayová)

študijný odbor FL

Mgr. Gajdošová, Mgr. Dziurová, PharmDr. Schönová, PhD., RNDr. Demjanová

 • Praktický lekárnik
 • Svet pod mikroskopom
 • Kontrolujeme zloženie liekov

študijný odbor OO

Ing. Martin Brečko, Ing. Antónia Jakubiková

 • Meranie zraku 3D technológiou. Ukážka očných protéz.
 • Ukážka rôznych druhov okuliarových šošoviek, meranie autorefraktokeratometrom

študijný odbor ZL

RNDr. Stupáková, PhD., Mgr. Slivkárová, RNDr. Čornaničová

 • Prírodné pH indikátory
 • Katióny vo farbách

študijný odbor ZuA

Ing. Mgr. Mária Šoltésová

 • Príprava alginatového odtlačku

študijný odbor ZT

Mgr. Izsariková, Mgr. Priadková, Mgr. Životská

 • Zhotovovanie zubných protéz

V rámci DILATECH-u sa na 28 vyučovacích hodinách zúčastnilo 424 žiakov z 10 základných škôl a 1 strednej školy.

Zúčastnené školy:

ŠkolaRočníkPočet žiakov
ZŠ Nám. L. Novomeského 2 Košice7.51
ZŠ Družstevná pri Hornáde8. – 9.29
ZŠ Moldava nad Bodvou9.45
ZŠ J. Urbana, Jenisejská 22, Košice9.38
ZŠ Gemerská 2, Košice8. – 9.29
Súkromná ZŠ Dneperská 1, Košice8. – 9.41
ZŠ Park Angelinum 8, Košice9.41
ZŠ Bernolákova 16, Košice9.44
ZŠ Užhorodská 39, Košice8.18
ZŠ Kežmarská 28, Košice8. – 9.42
Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košicetercia, 3. roč.46

Po ukončení aktivity vyučujúci spoločne so žiakmi vyplnili dotazník na zistenie spätnej väzby – vhodnosť výberu témy,  aktívna účasť žiakov, zaujatie žiakov, splnenie očakávaní.

Všetci zúčastnení vysoko hodnotili úroveň jednotlivých aktivít, zapojenosť žiakov, aktívny prístup študentov našej školy a radi by sa zúčastnili podobných aktivít aj v budúcom ročníku DILATECH-u.       

V Košiciach 13. 11. 2023

PaedDr. Blanka Bučková

Celoslovenská odborná konferencia nutričných poradcov

Dňa 10.11.2023 sa konala Celoslovenská odborná konferencia nutričných terapeutov, ktorú organizovala Slovenská komora medicínsko – technických pracovníkov, v spolupráci s Fakultou ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a Východoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb, a. s. Košice. V zastúpení výrobcov a distribútorov enterálnych, parenterálnych prípravkov a dietetických potravín. Prednášky prebiehali počas celého dňa v priestoroch kongresovej sály Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s., Ondavská 8, Košice. Zúčastnili sa ich aj žiaci našej školy, keďže škola podporuje odborné vzdelávanie na všetkých jeho úrovniach. Žiaci študijného odboru asistent výživy sa tak zoznámili s jednotlivými odbornými témami, ich riešeniami v rámci odboru asistent výživy a medicíny. Žiaci sa oboznámili s novinkami v oblasti liečby kachektických, malnutričných pacientov prostredníctvom enterálnych a parenterálnych prípravkov, dozvedeli sa aj o manažmente pacientov s hyperglykémiou na enterálnych a parenterálnych prípravkov a mnoho ďalších informácií využiteľných v ich budúcej profesii. Tieto moderné formy vzdelávania pozitívne vnímajú aj samotní žiaci. Veríme, že sa naša škola zapojí do podobných aktivít aj v budúcnosti.

E-shop so školským oblečením

Dobrý deň všetkým!


Máme pre Vás skvelú správu!


Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia, o podobe ktorej ste sami rozhodli. Jej náhľad vidíte nižšie a je možné si ju aktuálne zaobstarať v našom e- shope: 
https://www.kraloveskoly.cz/moyzeska/

Objednávanie je už spustené a bude možné až do 29.11. Nasledujúci deň sa e-shop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť nový kúsok so školským logom!  

(Môže sa stať, že ceny v e-shope sa zobrazia v CZK. V hornej lište e-shopu nastavíte EUR)

  
S pozdravom a prianím krásneho dňa 

vedenie školy

Výsledky súťaží #ErasmusDays na Moyzeske

Aj v tomto roku sa naša škola pridala ku školám na celom svete, ktoré počas  #ErasmusDays realizovali rôzne aktivity.

Vyhodnotenie súťaží #ErasmusDays na Moyzeske

Súťaž v petangu pre žiakov I. a II. ročníka

 1. miesto – I. OO
 2. miesto – II. ZL
 3. miesto – II. FL

Online kvíz – Traditional Sports for Integration and Equality in Europe

 1. miesto:            I. ZL               priemerná úspešnosť na žiaka 60,8 %
 2. miesto:            II. ZL              priemerná úspešnosť na žiaka 35,4 %
 3. miesto:            III. ZL             priemerná úspešnosť na žiaka 25,4 %

Najúspešnejším riešiteľom online kvízu s plným počtom bodov bola Claudia Tereková, IV.OO/AV.

Víťazom blahoželáme!

Súťaž v prvej pomoci

Dňa 20.10.2023 zorganizovala SZŠ Kukučínova 40 v Košiciach  4. ročník   SÚŤAŽE V PRVEJ POMOCI 2023 pre žiakov 3. ročníkov stredných škôl.

Súťažilo 21 družstiev, ktoré na začiatku súťaže absolvovali test. V ňom preukázali svoje teoretické vedomosti. Následne absolvovali modelové situácie rôznych záchranných akcií napr. kardiopulmonálna resuscitácia, pád z výšky, poranenie elektrickým prúdom, bodnutie ostrým predmetom a iné.

Súťažné družstvo našej školy , zložené zo žiakov III.ZL (Timea Slavkovská, Kristián Bátor a Tomáš Saluga) obsadilo 3.miesto.

Blahoželáme.

Odborný kongres očných optikov a optometristov

V dňoch 13.-14.10.2023 sa konal už 17. ročník Odborného kongresu očných optikov a optometristov, ktorý organizovala Optická únia Slovenska v spolupráci s medzinárodným zastúpením výrobcov a distribútorov okuliarových a kontaktných šošoviek. V štyroch konferenčných sálach prebiehali prednášky na vysokej odbornej úrovni, ktorých sa zúčastnili aj študenti našej školy, keďže ako škola podporujeme odborné vzdelávanie na všetkých jeho úrovniach. Študenti študijného odboru Diplomovaný optometrista, sa tak zoznámili s najmodernejšími meracími prístrojmi, ktoré si mohli vyskúšať aj na praktických workshopoch a dozvedeli sa novinky z rôznych oblastí optometrie. Keďže práve takého moderné formy vzdelávania pozitívne vnímajú aj samotní študenti, radi by sme ich ako škola podporovali aj v budúcnosti.

Bedminton  – 25.10.2023

Dňa 25.10.2023 sme sa zúčastnili regionálneho kola  v bedmintone dievčat.  Našu školu reprezentovali  žiačky Ester Kundrátová – III.ZL a Karin Goldiánová – II. FL. V konkurencii 17 škôl  sa dievčatám  podarilo vybojovať vynikajúce 2. miesto a postúpili do krajského kola.  Za bojovnosť a úspešnú reprezentáciu našej školy  zúčastneným dievčatám ďakujeme.

Hlasovanie o školskom motíve

Krásny deň všetkým,
máme pre Vás jedno skvelé prekvapenie!

Do školy prichádza nová školská kolekcia a ste to práve Vy, kto rozhodne o jej podobe! Hlasujte do 3.11. o tom, ktorý z trojice motívov sa Vám páči najviac. Víťazný motív potom použijeme na vytvorenie celej kolekcie, kde nájdete mikiny, tričká, čapice, batohy a ďalšie kúsky v rôznych farbách, ktoré si môžete zakúpiť :-)Hlasuje sa tu: https://schoolsunited.cz/hlasovani/29bdbfa6