Svetový deň Parkinsonovej choroby 11.4.2024

Svetový deň Parkinsonovej choroby určili organizácie zaoberajúce sa Parkinsonovou chorobou na 11. apríl – deň narodenia londýnskeho lekára Dr. Jamesa Parkinsona v roku 1755.
Na Slovensku žije s Parkinsonovou chorobou približne 19 000 ľudí. Postihuje zväčša pacientov po 60. roku života a jej výskyt sa zvyšuje so stúpajúcim vekom. Zriedka sa môže vyskytnúť pred štyridsiatkou, pričom zasahuje rovnako mužov i ženy. Odhaduje sa, že na svete trpí Parkinsonovou chorobou približne 6 miliónov ľudí.
Parkinsonovu chorobu spôsobuje nedostatok látky dopamín v mozgu. Jeho úlohou je prenášať vzruchy medzi nervovými bunkami, ktoré ovládajú a kontrolujú poloautomatické pohyby tela. Najznámejším príznakom Parkinsonovej choroby je nekontrolovateľný tras. Pacientov, však obmedzujú aj ďalšie prejavy, ako sú poruchy pamäti, chôdze, reči, strata čuchu, znížená mimika tváre, spomalené myslenie či problém udržať rovnováhu.
Aká je prevencia pred touto chorobou? Štúdie z posledných rokov jednoznačne hovoria o pozitívnom vplyve cvičenia a športov ako tanec, box alebo Tai Chi, ktoré trénujú viacero aspektov fyzického stavu súčasne. Jedinci, ktorí sa pravidelne venovali aspoň stredne intenzívnej fyzickej aktivite, mali až o 40 % nižšie riziko vzniku ochorenia. Pre spomalenie progresie Parkinsonovej choroby teda môžeme odporúčať vysoký príjem čerstvej zeleniny (s dôrazom na listovú zeleninu), ovocia (s dôrazom na bobuľové ovocie), celozrnných výrobkov a zdravých olejov, avšak limitovať príjem mliečnych výrobkov, červeného mäsa, sladkostí a spracovaných potravín. Vzhľadom na to, že neurodegeneratívny proces pri chorobe prebieha roky až desaťročia pred manifestáciou prvých motorických príznakov, nevieme, či existujú kritické časové okná pre vplyv stravovacích návykov na zdravie mozgu, a preto je vhodné dané odporúčania aplikovať čo najskôr.
Na konferencii v Luxembursku v roku 2005 účastníci prijali ako symbol Parkinsonovej choroby červený tulipán.

Konferencia mládeže

Dňa 27.3. 2024 sme sa študenti – Allie Taha Al-Ani (IV.ZuA), Jakub Ružička (II.ZL), Štefan Petik, Karolína Žilková, Carmen Natália Karasová (I.OO), Sára Pokorná (I.FL) zúčastnili 7.ročníka Konferencie mládeže v DKC Veritas na Dominikánskom námestí. Vypočuli sme si mnoho zaujímavých prednášok typu: Ako využívať Erazmus+ a cestovať zadarmo po celej Európe, IPčko-organizácia, ktorá poskytuje pomoc a podporu mladým ˇľuďom, Aké sú výhody aplikácie LinkedIn…
Atmosféra sa niesla v poučnom aj zábavnom štýle. Nechýbala ani hra Kahoot. Medzi jednotlivými prednáškami bolo pre nás pripravené chutné občerstvenie a káva. Sme vďační za túto skúsenosť.

Odborné prednášky a praktický workshop

Žiaci študijného odboru očný optik sa pred veľkonočnými prázdninami zúčastnili odborných prednášok pod vedením medzinárodného výrobcu a distribútora kontaktných šošoviek spoločnosti Alcon. Získali aktuálne informácie o patentoch a novinkách zo sveta kontaktných šošoviek. Pre študentov optometrie boli tieto prednášky doplnené o dvojdňový praktický workshop, kde mali možnosť nacvičiť si prácu s modernými medicínskymi prístrojmi potrebnými k aplikácii kontaktných šošoviek, vyskúšať si manipuláciu so štrbinovou lampou a šošovkami. Najmodernejšie prístrojové vybavenie s kamerovým systémom, potrebné k nácviku praktickej aplikácie šošoviek, ochotne zapožičala firma Oculus. Obom sponzorom a partnerom tohto projektu v mene žiakov a školy ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu príjemnú spoluprácu. 

Volejbalový turnaj zmiešaných družstiev

Aj v tomto školskom roku kabinet TSV vyhlásil volejbalový turnaj zmiešaných družstiev. Turnaja sa zúčastnilo 10 tried a 27.3.2024 sa stretli vo vzájomných zápasoch v 3 skupinách. Do finále postúpili 4 družstvá. Vyrovnané zápasy, v ktorých sa bojovalo o každú loptu, určili konečné poradie v tomto ročníku. Víťazom turnaja sa stala trieda III. ZuA v zložení: Veronika Pavelová, Timea Šebestová, Natália Gerbocová, Žofia Oleňová, Vanesa Dubjelová, Róbert Matyi (II. OO) a Šimon Kudlík (II. ZL).

Za účasť všetkým ďakujeme a víťazom blahoželáme.

Morálne ocenenie pedagogického zamestnanca KSK pri príležitosti Dňa učiteľov

28. marec na Slovensku patrí Dňu učiteľov. Pedagogickí pracovníci majú svoj sviatok 28. marca, teda v deň, keď sa v roku 1592 narodil „učiteľ národov“ Ján Amos Komenský, pokrokový český mysliteľ a tvorca modernej pedagogiky.

            Pri tejto príležitosti KSK 27.3. 2024 ocenil inšpiratívnych učiteľov v krásnych priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach. Za našu školu bola morálne ocenená PhDr. Viera Rusinková, ktorej vyslovujem úprimné poďakovanie za jej obetavú a zodpovednú prácu.

S PhDr. Vierou Rusinkovou je späté viac ako štvrťstoročie jej pôsobenia na SZŠ Moyzesova 17 v Košiciach. V roku 2001 sa stala zástupkyňou riaditeľa školy a v roku 2010 bola menovaná do funkcie riaditeľky školy. Počas jej pôsobenia v škole sa v roku 2016 zaslúžila o aktivovanie študijného zdravotníckeho odboru očný optik a zubný asistent. A to zďaleka nie je všetko. Ako prvá, vizionársky na Slovensku, zabezpečila súvislú odbornú prax žiakov odboru asistent výživy na základných školách a v materských škôlkach v súlade so zámerom MZ SR – zdravá výživa na školách. Výrazne rozšírila spoluprácu s firmami – budúcimi zamestnávateľmi žiakov SZŠ. Zabezpečila vysokú odbornosť vzdelávania študentov optometrie. Počas jej pôsobenia vo funkcii riaditeľky boli priestory školy renovované a vybavené modernou didaktickou technikou.

Vždy sa snažila o rozvoj žiakov v rôznych oblastiach. Veľkú pozornosť venovala zapojeniu školy do rôznych súťaží, či už jazykových, spoločenských, prírodovedných alebo aj športových. Vynikajúce výsledky dosahovali študenti nielen v celoslovenských kolách, ale aj na medzinárodnej úrovni. Škola bola počas jej pôsobenia usporiadateľom okresného a krajského kola v šachu SŠ. V roku 2010 sa uskutočnil 0.ročník školského plesu, táto tradícia pokračuje až dodnes.

Ako riaditeľka Strednej zdravotníckej školy s poslaním pomáhať ľuďom, PhDr. Viera Rusinková podporovala množstvo humanitárnych a charitatívnych aktivít.

Podporou vyučovania cudzích jazykov sa snažila študentom otvoriť brány do sveta, rovnako aj zapájaním školy do viacerých medzinárodných projektov – programov Comenius, Sokrates, či v posledných rokoch Erasmus+. Veľkým prínosom pre školu bolo pod jej vedením získanie finančnej podpory z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu – vzdelávanie, premena tradičnej školy na modernú. Strategickým cieľom projektu Viac vedieť + viac poznať = lepšie pomáhať, ktorý sa na škole realizoval v rokoch 2014 a 2015, bolo skvalitnenie prípravy žiakov medicínsko-technických odborov Strednej zdravotníckej školy a zvýšenie ich konkurencieschopnosti vo vedomostnej spoločnosti krajín Európskej únie.

Zrkadlom úspešného riadenia školy PhDr. Vierou Rusinkovou, bolo aj hodnotenie školy v rámci rebríčka INEKO, podľa ktorého SZŠ, Moyzesova 17 získala v roku 2015 vysoké bodové hodnotenie – 7,9 a bola hodnotená ako siedma najlepšia škola na Slovensku a druhá v Košickom kraji. Túto pozíciu v kraji si udržala aj niekoľko nasledujúcich rokov. V školskom roku 2017/18 sa umiestnila v rámci kraja na 1. mieste hodnotenia INEKO.

Medicínsko – technické zameranie školy a prepojenie školy s vedou sa snažila PhDr. Viera Rusinková rozvíjať aj zapájaním školy do aktivít Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ako Noc Výskumníkov či Dni laboratórnych technológií pod názvom DILATECH, ktoré umožňujú žiakom základných a stredných škôl každoročne od roku 2012 absolvovať na Strednej zdravotníckej škole prenesené hodiny chémie, fyziky, biológie.

Toto ocenenie si zaslúži aj za jej ľudský a empatický prístup k zamestnancom školy. Bola hrdá na prácu svojich učiteľov, ktorých kreativitu podporovala a dávala im priestor pre realizáciu ich nápadov.

Touto nomináciou sa chceme PhDr. Viere Rusinkovej poďakovať za dlhoročný prínos k rozvoju Strednej zdravotníckej školy, Moyzesova 17 v Košiciach, podpore inovácií, mimoškolských aktivít, za dlhoročné profesionálne a zároveň ľudské vedenie školy, za angažovanú efektívnu propagáciu školy na verejnosti a dlhoročnú svedomitú pedagogickú činnosť.

PhDr. Karolína Vranaiová, PhD. MBA

riaditeľka školy

Sagitta / Veľtrh OPTA Brno 2024

Dňa 8.3. – 10.3. 2024 sa žiaci III.OO/AV pod vedením RNDr. Ladislava Bertka a Ing. Martina Brečka dipl.o. zúčastnili exkurzie vo výrobni okuliarových šošoviek v spoločnosti Sagitta v Bratislave a veľtrhu v Brne OPTA 2024.

Spoločnosť Sagitta patrí k prvým čisto slovenským spoločnostiam, ktoré sa venujú dovozu zahraničných značiek výrobcov slnečných okuliarov, okuliarových rámov a doplnkového optického tovaru v Slovenskej a Českej Republike. Takisto sa venuje kompletnej ponuke optických materiálov, akými sú špeciálne pomôcky pre slabozrakých, lupy pre priemyselnú výrobu, pre využitie v medicíne, či lupy používané v kozmetických štúdiách.  

Počas exkurzie boli žiaci prevedení po celej firme, kde im bolo dôkladne vysvetlené, ako prebieha objednávka, proces výroby okuliarovej šošovky, nanášanie povrchových úprav, proces farbenia šošoviek. Mali aj možnosť nahliadnuť do skladu okuliarových šošoviek.

28. ročník veľtrhu OPTA 2024 privítal vyše 3000 návštevníkov zo Slovenska a Česka a bol venovaný českému vedcovi Ottovi Wichterlemu. Na veľtrhu sa zúčastnili firmy z celého sveta. Vystavovatelia predstavili predovšetkým nové kolekcie okuliarových rámov a slnečných okuliarov. Nechýbali však ani inovácie z oblasti  okuliarových šošoviek a prístrojovej techniky. Žiaci počas veľtrhu absolvovali odborné prednášky na témy Brejle a okuliare, Design brýlí v Československu 1918–1992, Rok zkušeností s korekcí dětské myopie, Rodenstock Mycon 2024.

Svetový deň Downovho syndrómu

Pekný deň prajeme, milí študenti, vážený pedagogický zbor a zamestnanci školy,
21. marec je Svetový deň Downovho syndrómu. Svoje sympatie a podporu ľuďom s DS môžete vyjadriť aj obutím ponožiek rôznych farieb či veľkostí.

Svetový deň Downovho syndrómu si môžeme pripomenúť aj zapojením sa do ,,Ponožkovej výzvy“. Obutím si ponožiek rôznych farieb či veľkostí vyjadríme spolupatričnosť a sympatie s ľuďmi so špeciálnymi potrebami, ktorí sú rovnako jedineční a sami sebou.
„Inklúzia nie je iba slovo, je to príležitosť pre každého z nás ako urobiť svet lepším, pestrejším a ľudskejším miestom“.
Obujte si aj vy vo štvrtok – 21. marca 2024 dve odlišné ponožky, odfoťte sa a zdieľajte fotku na svojich sociálnych sieťach s hashtagom #PonozkovaVyzva.
Takto spolu dokážeme šíriť porozumenie a rešpekt k rozdielnosti.
ĎAKUJEME!
Váš Školský parlament

Environmentálny workshop

Žiaci našej školy sa dňa 7.3.2024 zúčastnili environmentálneho workshopu organizovaného Košickým regionálnym centrom mládeže. Celodenný workshop bol rozdelený na dve časti. Prvá bola venovaná odbornej prezentácii o kvalite životného prostredia a činiteľoch, ktoré ju ovplyvňujú, ako aj o možnostiach znižovania produkcie antropogénneho odpadu na úroveň „zero waste.“ Druhú časť tvorili rôzne aktivity žiakov, kde prinášali vlastné námety a nápady k riešeniu ekologických problémov, či prezentovali svoje názory k enviro témam.

Darujte 2% našej škole

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole,
  • skvalitnenie vybavenia školy.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako postupovať:

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3€.

Stiahnite si a vyplňte   Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.


Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3€ .

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno (názov): Združenie rodičov pri Strednej zdravotníckej škole v Košiciach
Sídlo: Moyzesova 17, 040 01 Košice
Právna forma: Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
IČO: 31265758

 Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno (názov): Združenie rodičov pri Strednej zdravotníckej škole v Košiciach
Sídlo: Moyzesova 17, 040 01 Košice
Právna forma: Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
IČO: 31265758

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ďakujeme.

Valentínska kvapka krvi – poďakovanie

Chcela by som sa touto cestou poďakovať všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do Valentínskej kvapky krvi 2024.

Odberu sa zúčastnilo 21 žiakov, aktívne darovali krv 13 žiaci.

Nech je pre vás príjemným potešením sms, ktorá vám príde vo chvíli, keď použijú vašu krv na pomoc inému človeku.

Znenie sms je: „ Vaša krv práve zachraňuje život inému človeku.“

Vďaka vám.

Viktória Hamráková

MS SČK