#ERASMUSDAYS NA MOYZESKE 2021

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa aj v tomto roku podieľa na koordinácií medzinárodnej iniciatívy #ErasmusDays na Slovensku. Slovensko sa do tejto aktivity zapojí v tomto roku už tretíkrát.

Tohtoročné podujatie európskej iniciatívy #ErasmusDays sa uskutoční 14. – 16. októbra 2021. Naša škola je zapojená do programu Erasmus+ projektom Traditional Sports for Integration and Equality in Europe.

Obdobie realizácie projektu: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2022

Partnerské školy:

Centro San Viator, Sopuerta, Španielsko 

4th Gel Rodou, Rodos, Grécko

Yenimahalle Final Okulları, Ankara, Turecko

Collège Mille Roches, Réunion, Francúzsko

Projekt je zameraný na:

 • výskum športovej praxe medzi tínedžermi v partnerských krajinách,
 • podporu ich zdravého životného štýlu,
 • uvedomenie si vplyvu pohybových aktivít na naše zdravie, telesné aj duševné, 
 • podporu dievčat v športovaní,
 • propagáciu tradičného športu ako prostriedku na ochranu kultúrneho dedičstva,
 • podporu európskej integrácie,
 • boj proti diskriminácii a rodovej nerovnosti.

Aj v tomto roku sa chceme pridať k školám na celom svete, ktoré počas  #ErasmusDays realizujú rôzne aktivity.

Zapojte sa do aktivít #ErasmusDays na Moyzeske

 1. Súťaž o zelenú triedu – 14. október 2021

Zelená trieda – trieda, v ktorej sa najväčší počet žiakov dopraví do školy kolobežkou, bicyklom, skateboardom, kolieskovými korčuľami a pod. Nezabudnite ráno pred školou na spoločnú triednu fotografiu s dopravnými prostriedkami a pripraviť si vopred aj plagát #ErasmusDays na Moyzeske.

 1. Online kvíz – Traditional Sports for Integration and Equality in Europe

Vyplňte kvíz, ktorý bude zverejnený na EduPage 14. októbra. Víťaznou triedou sa stane trieda s najväčším priemerným počtom bodov na žiaka. Kvíz je možné vyplniť do 15. októbra (piatok) do 12.00.
Odpovede na kvízové otázky nájdete na stránke projektu https://www.erasmustraditionalsports.com/.

Školský semafor – aktualizované 18.10.2021

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Súbory na stiahnutie:

Žiadame vyplniť prioritne elektronicky cez Edupage (cez počítač, resp. mobilnú aplikáciu).

Poznámka: Vyhlásenie môže vyplniť plnoletý žiak, resp. zákonný zástupca. Návod nájdete TU


Začiatok školského roka 2021/2022

Milí žiaci, slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 na Strednej zdravotníckej škole bude dňa 2.9.2021.

Príchod žiakov do školy je:

8:30 – II. ročníky

9:00 – III. ročníky

9:30 – IV. ročníky

10:00 – II. ZT, II. DRA

10:00 – žiaci prvých ročníkov

 Povinnosti pri nástupe do školy:

 • Žiak musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania (pobytu v škole) podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.
 • Pri vstupe do budovy školy si každý žiak vydezinfikuje ruky a prejde ranným filtrom.
 • Pri prvom nástupe do školy (prvý deň 2.9.2021) a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič neplnoletého žiaka/plnoletý žiak predloží škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

Žiadame vyplniť prioritne elektronicky cez Edupage (cez počítač, resp. mobilnú aplikáciu).

Poznámka: Vyhlásenie môže vyplniť plnoletý žiak, resp. zákonný zástupca. Návod nájdete TU

 • Škola sa riadi školským semaforom schváleným 17.8.2021, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Tešíme sa na Vás v tomto školskom roku!

Vyzdvihnutie ISIC kariet

Preukazy ISIC pre žiakov 1. ročníka denného 4-ročného štúdia sú k dispozícii na sekretariáte školy. Vyzdvihnúť si ich ich je možné počas pracovných dní v čase od 8:00 do 12:00.

V prípade neprevzatia preukazu do 31.8.2021 budú odovzdané v prvý deň školského vyučovania 2.9.2021.

ISIC karty nebudú zasielané poštou.

Objednanie ISIC karty (pre žiakov 1. ročníka)

Vážení rodičia!

Život žiaka sa stáva každým rokom nákladnejším. Na škole si to veľmi dobre uvedomujeme. Pre našich žiakov preto vydávame medzinárodný preukaz ISIC/EURO<26, ktorý je identifikačným preukazom žiaka našej školy. Preukaz Vám zároveň môže ušetriť desiatky až stovky eur.

Naša škola bude preukazy objednávať tak, aby sme ich žiakom mohli odovzdať ešte pred začiatkom školského roka, prípadne prvý školský deň. Preto je potrebné, aby ste najneskôr do 31. júla 2021:

 • pripravili si 1 fotografiu žiaka (rozmer 25×25 mm), ktorá bude umiestnená na preukaz pri jeho prevzatí.

Preukaz dostanete pripravený na použitie vo všetkých jeho funkciách. Až v ďalších rokoch sa platnosť preukazu predlžuje kúpou a nalepením známky ISIC (10 €) a sms-kou (3 €).

Poznámky k objednávaniu:

 • školu v zozname škôl najrýchlejšie nájdete, ak do vyhľadávacieho poľa začnete písať ulicu „Moyzesova“,
 • na stránke https://isic.sk/platbaskoly/ je potrebné objednať iba nový preukaz za 20 € (známka za 10€ neobjednávajte – je automaticky súčasťou preukazu).

Obnovenie platnosti ISIC karty (pre žiakov 2. až 4. ročníka)

Obnovte si platnosť preukazu v dvoch krokoch:

1. ZAKÚPTE SI ZNÁMKU ISIC

na  www.objednaj-preukaz.sk , cena 10,00 € + poštovné (známka Vám bude doručená domov).

Každý študent, ktorý si obnoví platnosť preukazu známkou ISIC 09/2022, získa v septembri už tradičnú kupónovú knižku. Nachádzajú sa v nej kupóny s extra zľavami nad rámec bežných zliav. 

Informácie o predĺžení preukazu (zakúpenie známky ISIC) nájdete na www.isic.sk.

2. POŠLITE SMS

Predĺžte si platnosť zľavy na dopravu na Preukaze študenta na rok 2021/2022. Ak pokračujete v štúdiu a chcete naďalej využívať svoj preukaz ako dopravnú kartu, zľavu využívanú v doprave prostredníctvom čipu si predĺžite zaslaním SMS podľa nasledujúcich krokov:

 1. Pošlite SMS na číslo 8844 v tvare: TC medzera PRIEZVISKO medzera ČÍSLO ČIPU.
 2. Následne obdržíte potvrdzujúcu SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3 €. Ostatné SMS sú bezplatné.
 3. Po prijatí potvrdzujúcej SMS je nutné priložiť kartu k terminálu na našej škole alebo k verejnému terminálu (mapa je na www.preukazstudenta.sk). Terminál predĺži platnosť zľavy na dopravu na čipe preukazu.

Viac info na www.preukazstudenta.sk alebo kontaktujte TransData, tel.: 0905 384 092 (pracovné dni 7:00-15:00), email: preukazstudenta@transdata.sk.

(V prípade, že vo vašom okolí nie je verejný terminál, stačí, ak si priložíte preukaz k terminálu v škole na začiatku nového školského roka.)

S platným preukazom budete môcť:

 1. Denne šetriť svoje vreckové a učiť sa efektívne nakladať s financiami.
 1. Využívať zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete, napríklad v kine, v e-shopoch, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk
 1. Uplatniť si nárok na ISIC paušál s výhodným balíkom mobilných dát. Viac na www.isicpausal.sk
 1. Uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie. Viac na http://isic.sk/poistenie-istotka
 1. Mať jeden preukaz ako univerzálnu dopravnú kartu pre MHD, SAD aj vlakovú dopravu na žiacke cestovné po celom Slovensku. Viac na www.ubian.sk
 1. Využívať aj 75% zľavu na vlaky a medzimestské autobusy v Čechách celoročne, teda aj počas letných prázdnin (platí aj pre maturantov). Viac na www.isic.cz

Letné prázdniny

Vážení kolegovia, milí žiaci!

Do nasledujúcich letných dní vám prajem,

nech vás obchádzajú všetky búrky

a slnko sprevádza vaše kroky.

Nech sú tieto dni milými zážitkami

a pre nás všetkých plné oddychu a načerpania síl.

Príhovor predsedu Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislava Trnku

Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ, vážení učitelia, milí žiaci,

keď sme sa lúčili minulý rok pred prázdninami, prial som si, aby to bol posledný rok s pandémiou. Myslím, že som nebol jediný. A určite nie som jediný, kto si toto prianie prenáša do ďalšieho školského roka. Veď poznáte ten vtip, keď sa pýtali Joža, čo robil pred koronavírusom. Odpoveď bola: „Čo som chcel.“

 Z rozhodnutia ministerstva školstva boli aj naše stredné školy zatvorené šesť mesiacov. Je šťastím v nešťastí, že oproti vlaňajšku sme skúsenejší. Dištančné vzdelávanie nás už nezaskočilo a vieme z online vyučovania vyťažiť maximum. Bez technológií si školský rok ani nedokážeme predstaviť. Ale čo je dôležité, už druhý rok po sebe sa okrem iného učíme aj to, že spoločnými silami sa dokážeme prispôsobiť akejkoľvek situácii. Vzdelávanie z domu si vyžaduje oveľa väčšiu mieru samostatnosti a zodpovednosti učiteľov aj žiakov než prezenčná výučba v priestore školy. Uniesť ju nie je jednoduché. Preto vám ďakujem, že ste to opäť zvládli na jednotku. Že ste opäť držali všetci spolu, hoci aj na diaľku a veľkú časť roka len online.

Myslím na prvákov, ktorí nastúpili na nové školy, ale poriadne sa nestihli adaptovať. Taktiež na vás, ktorí ste počas školského roka nemohli plnohodnotne absolvovať praktické vzdelávanie. Veľmi si prajem, aby ste v nasledujúcom ročníku dostali viac šancí. Zrejme to budete mať ťažšie ako vaši predchodcovia, ktorí nemuseli dobiehať zameškané tréningy alebo prax. Ale verím vo vás a viem, že pre seba urobíte maximum. Uplynulý školský rok sa líšil ešte v čomsi. Druháci, pamätáte si, ako ste vlani unikli pred prijímačkami? Tohtoroční prváci už toľko šťastia nemali a museli sa s nimi popasovať. Naopak, maturity si odkrútili ústne len tí, ktorí nesúhlasili s administratívne určenou známkou.

Veľká vďaka patrí učiteľom a študentom, ktorí aj tento rok urobili všetko pre to, aby sme sa napriek okolnostiam posunuli dopredu. A hlavne nezabudli na ľudskosť a spolupatričnosť. Osobitne sa chcem poďakovať našim stredným zdravotníckym školám. Množstvo pedagógov aj žiakov pomáhalo v celoplošnom testovaní východniarov a neskôr i s organizáciou vo veľkokapacitných očkovacích centrách. Zdravotnícke školy neraz bezodplatne prepožičali priestory na antigénové testovanie. V období, kedy školy vyučovali dištančne, pomáhali žiaci aj pedagógovia stredných zdravotníckych škôl odľahčiť preťažený personál v zdravotníckych zariadeniach. Naši študenti takto získali nenahraditeľnú prax. To všetko aj za cenu, že prax získavajú v prostredí s vyšším rizikom nákazy vírusom COVID-19. Som na nich hrdý a rovnako aj na personál našich škôl, ktorý vypomáhal v čase krízy v zariadeniach sociálnych služieb.

Milí učitelia, milí žiaci, prajem vám veselé prázdniny. Oddýchnite si a načerpajte zážitky, na ktoré nebudete chcieť zabudnúť. Tak ako vlani, zrejme aj tento rok sa na jeseň ukáže, ako zodpovedne sme sa správali v lete. Veľmi si prajem, aby sme sa v septembri vrátili do škôl a na online vyučovanie už len spomínali. Preto, prosím, ani v lete nezabúdajte na pravidlo RRR. Ak ste si hneď pomysleli na rúško-ruky-rozostupy, tak vedľa. Mal som na mysli radosť-relax-rozvahu.

Rastislav Trnka
predseda Košického samosprávneho kraja