Prijímacie skúšky na šk. rok 2023/2024

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2023/2024 sa uskutočnia:

  • v prvom termíne 4. mája 2023 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 5.mája 2023,
  • v druhom termíne 9. mája 2023 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10.mája 2023.

Termín podania prihlášky na strednú školu je do 20. 3. 2023.


Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 je 19. 5. 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).


Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka 4-ročného denného štúdia na školský rok 2023/2024 si môžete pozrieť >> TU <<