Internet – dobrý sluha, zlý pán

Dňa 11.2.2022 sa prostredníctvom platformy MS Teams uskutočnila prednáška na tému „Internet – dobrý sluha, zlý pán“ pri príležitosti Dňa pre bezpečnejší internet.

Prednášku viedol bezpečnostný analytik RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.,  ktorý je vedúcim Úseku informačnej a kybernetickej bezpečnosti z Centra aplikovanej informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Témou prednášky bolo:

  • sociálne inžinierstvo,
  • Phishing, 
  • ako si zvoliť silné heslo,
  • únik dát zo sociálnych sietí,
  • Malware,
  • Ransomware,
  • spôsoby ochrany pred uvedenými rizikami.

Odkaz na prezentáciu k uvedenej prednáške: https://csirt.upjs.sk/dokumenty/Internet.pdf

Ďakujeme za zrealizovanie uvedenej prednášky a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Ing. Vladimír Lenčák

školský digitálny koordinátor