Feeds

Názov projektu: Food Ethos EDucation in Schools (FEEDS)

Projekt podporovaný EÚ v rámci programu Erasmus+

Obdobie realizácie projektu: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Partnerské školy:

Geniko Lykeio Velestinou, Velestino, Grécko – koordinátorská škola      

Vergina Gymnasium, Larnaca, Cyprus

Centro San Viator, Sopuerta, Španielsko

Yahya Kemal Beyatli Ortaokulu, Kayseri, Turecko

Gymnasio Aianis, Aiani Kozanis, Grécko

Cieľ projektu:

1. etapa

Zisťovanie čo študenti preferujú v stravovaní v škole a aký vplyv má spôsob stravovania na ich život. Výsledky prieskumu boli spracované formou dotazníkov a prezentácií a boli použité na vytvorenie schémy, ktorá zobrazovala vplyv stravovania na ľudské telo.

2. etapa

Oboznámenie sa so stravovacími návykmi predchádzajúcich generácií a dopadom na ich zdravie. V tejto etape projektu si partnerské školy vymieňali zistené poznatky s cieľom preniesť tie najlepšie návyky do stravovania vo svojich školách.
Týmto spôsobom si študenti obohatili svoje vedomosti v danej oblasti, a taktiež si rozšírili poznatky o iných krajinách, a najlepšie spôsoby stravovania mohli integrovať do vlastnej kultúry a každodenného života.

3. etapa

Hlavným zameraním záverečnej fázy projektu bolo vytvorenie tzv. Európskeho kódexu stravovacej etiky, ktorý bude dostatočne atraktívny, aby si ho študenti všetkých krajín osvojili a uplatňovali v bežnom živote, a tak prispeli k zlepšovaniu svojich stravovacích návykov.

Webová stránka projektu:

https://erasmusfeeds.weebly.com

Realizované mobility:

Kayseri, Turecko (26.11. 2018 – 30. 11. 2018)

Aiani Kozanis, Grécko (10.2.2019 – 15.2.2019)

Sopuerta, Španielsko 7. 4. 2019 – 12. 4. 2019)

Košice, Slovensko (14. 10. 2019 – 27. 10. 2019)

Larnaca, Cyprus (10.2. 2020 – 14. 2. 2020)

Aktivity projektu: