Simulované študentské voľby

Simulované ŠTUDENTSKÉ VOĽBY– 6. 2. 2020

Dňa 6. februára sa naša škola zapojila do projektu: Simulované ŠTUDENTSKÉ VOĽBY do Národnej rady Slovenskej republiky 2020, ktorý na celom Slovensku organizoval tím aktívnych študentov z celého Slovenska pod záštitou Rady mládeže Bratislavského kraja. Študentské voľby odrážajú reálne voľby a vychádzajú zo skutočných kandidatúr, volebných a informačných kampaní. Na škole organizovala voľby ŽŠR pod vedením predsedníčky Barbory Ondíkovej. Pedagogickým garantom bola Mgr. Eva Göblová. Organizátori zabezpečili propagáciu prostredníctvom nástenky a oznámení v škole. Žiaci sa oboznámili s cieľom a priebehom Študentských volieb na hodinách občianskej náuky. Cieľom Študentských volieb je rozvíjať u žiakov schopnosti, kompetencie, hodnoty a postoje potrebné pre život v demokratickej spoločnosti. Projekt ponúka otvorenú príležitosť na rozvoj výkonových štandardov predmetu občianska náuka ako porozumenie mechanizmov zastupiteľskej demokracie, záujem zapojiť sa do občianskeho života, uvedomenie si práv a povinností občana SR a ďalších. Volieb sa zúčastnilo 163 žiakov. Svojimi hlasmi by žiaci školy do parlamentu posunuli tieto politické subjekty:

Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia (31,25%)
OĽANO, NOVA, KÚ, ZMENA ZDOLA (22,50%)
SME RODINA (18,13%)
SMER- sociálna demokracia (5,63%)

[Best_Wordpress_Gallery id=“49″ gal_title=“Simulované študentské voľby“]

Vianočný volejbalový turnaj

Vianočný volejbalový turnaj – 17 . 12. 2019

Dňa 17.12.2019 sa v priestoroch našej telocvične uskutočnil obľúbený Vianočný volejbalový turnaj dievčat. V základných skupinách sa stretlo 13 družstiev. Z každej skupiny postúpilo po tuhých vzájomných bojoch len jedno družstvo a z nich bola vytvorená finálová skupina. Zápasy aj atmosféra turnajov bola priateľská, ale nikto nikomu nedaroval žiadny bod zadarmo. Finálovú skupinu vytvorili triedy: I. ZuA, II. OO, III. ZuA, IV. ZL.

Konečné poradie

4. miesto – I. ZuA
3. miesto – II. OO
2. miesto – III. ZuA
1. miesto – IV. ZL: M. Pirníková, E. Kalakajová, P. Kocúreková, A. Pelegrinová, N. Semanová, S. Suváková

Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na budúci rok!

[Best_Wordpress_Gallery id=“48″ gal_title=“Vianočný turnaj vo volejbale 2019″]

Odborná exkurzia PHOENIX

ODBORNÁ EXKURZIA PHOENIX– 17. 12. 2019

Rok 2019 štvrtáci odboru FL „ukončili“ odbornou exkurziou v spoločnosti PHOENIX v Košiciach. PHOENIX je jednou z najväčších spoločností v oblasti veľkodistribúcie zdravotníckeho zásobovania na európskom trhu. Žiaci mali možnosť vidieť ako funguje zásobovanie lekárni a zdravotníckych potrieb v distribučnej spoločnosti. Taktiež žiaci mali možnosť si vypočuť prednášku PharmDr. Martina Parilaka o fungovaní lekárni BENU na Slovensku.

[Best_Wordpress_Gallery id=“47″ gal_title=“Phoenix 2019″]

Maratón písania listov

Maratón písania listov 9 – 13.12.2019

Aj v tomto školskom roku sme sa pripojili k miliónom ľudí na celom svete v rámci najväčšej medzinárodnej akcie na podporu nespravodlivo väznených, prenasledovaných alebo utláčaných ľudí, ktorú organizuje AMNESTY International pod názvom Maratón písania listov. Pani profesorka Göblová nás na hodinách občianskej náuky oboznámila s troma prípadmi: EMILA OSTROVKA z Bieloruska, YASAMAN ARYANI z Iránu a MAGAI MATIOP NGONG z Južného Sudánu. S použitím Všeobecnej deklarácie ľudských práv sme identifikovali porušenie práv v týchto prípadoch a následne písali listy …..za nespravodlivo väznených a prenasledovaných ľudí, ktoré sa odoslali vládam a úradom, ktoré majú vplyv na daný prípad a je v ich moci, aby situáciu zmenili.

Keď listy menia životy

Stolný tenis krajské kolo

Stolný tenis – 9. 12 .2019

Dňa 9.12.2019 sa uskutočnilo krajské finále v stolnom tenise dievčat. Našu školu reprezentovali žiačky Michaela Pirníková (IV.ZL), Veronika Domaničová (III.ZL) a Tamara Alexovičová (II.FL). V konkurencii 8 škôl sa dievčatám podarilo uhrať 4.miesto a získali tak šancu bojovať na krajskej olympiáde.

Za bojovnosť a úspešnú reprezentáciu našej školy všetkým zúčastneným ďakujeme.

[Best_Wordpress_Gallery id=“46″ gal_title=“Stolný tenis krajské kolo 2019″]

Prednáška Dr. Max

Prednáška DR MAX ČR – 4. 12. 2019

Začiatkom decembra nás opakovane navštívili zástupcovia spoločnosti DR MAX z Českej republiky. Zástupcovia realizovali prednášku pre žiakov 4. ročníka odboru FL. Prednáška bola zameraná na fungovanie lekárni v ČR. Žiakom ponúkli po ukončení štúdia voľné pracovné miesta lekárňach.

[Best_Wordpress_Gallery id=“45″ gal_title=“Dr. Max“]

Bedminton regionálne kolo

Bedminton – 3. 12. 2019

Dňa 3.12.2019 sme sa zúčastnili regionálneho finále dlhodobých športových súťaží v bedmintone dievčat. Našu školu reprezentovali žiačky Bálintová Natália – III.ZL a Slebodníková Diana – I.AV. V konkurencii 11 škôl sa dievčatám podarilo vybojovať výborné 3. miesto a postúpiť na krajskú olympiádu.

Za bojovnosť a úspešnú reprezentáciu našej školy všetkým zúčastneným ďakujeme.

Olympiáda v SJL

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – 19. 11. 2019

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl, je organizovaná ako postupová súťaž a je vyhlasovaná každoročne. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.
Na našej škole sa školské kolo uskutočnilo 19.novembra 2019, zúčastnilo sa 26 študentov, v kategórii A (6 študentov) a v kategórii B (20študentov). Do druhého kola postúpilo 7 študentov, na prvých priečkach sa umiestnili:

B kategória

1. Nina Peláková – II.FL
2. Samuel Výrostek – I. ZLA
3. Lucia Pristášová – II.AV/ZuA

A kategória

1. Miroslav Mačák – III.FL
2. Rastislav Reznický – III.FL
3. Sabrina Hromá – III.ZL

Srdečne blahoželáme!

[Best_Wordpress_Gallery id=“43″ gal_title=“Olympiáda SJL 2019″]

Stolný tenis

Stolný tenis – 5. a 6. 11. 2019

V dňoch 5.11. a 6.11.2019 sa uskutočnilo regionálne kolo v stolnom tenise dievčat a chlapcov. Našu školu reprezentovali žiačky Michaela Pirníková (IV.ZL), Veronika Domaničová (III.ZL), Anastázia Majdová (III.ZL) a Tamara Alexovičová (II.FL) a za chlapcov to boli Rastislav Reznický (III.FL), Miroslav Mačák (III.FL) a Adam Uhrín (II.ZL). Tak ako minulý rok sa v konkurencii 16 družstiev z košických stredných škôl dievčatám aj chlapcom podarilo uhrať rovnaké výsledky. Dievčatá vybojovali výborné 3. miesto a postúpili do krajského kola. Chlapcom postup do ďalších bojov tesne ušiel. Za bojovnosť a úspešnú reprezentáciu našej školy všetkým zúčastneným ďakujeme.

[Best_Wordpress_Gallery id=“42″ gal_title=“Stolny tenis 2019″]

Bedminton – dievčatá

Bedminton dievčat – 23.10.2019

Dňa 23.10.2019 sme sa zúčastnili regionálneho kola  v bedmintone dievčat. Našu školu reprezentovali  žiačky  Bálintová Natália, III.ZL a Slebodníková Diana, I. AV. V konkurencii 17 škôl  sa dievčatám  podarilo vybojovať výborné 5. miesto a postúpiť do krajského kola.  Za bojovnosť a úspešnú reprezentáciu našej školy všetkým  zúčastneným ďakujeme.

[Best_Wordpress_Gallery id=“41″ gal_title=“Bedminton dievcata 23.10.2019″]