Školský semafor – aktualizované 27.9.2021

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Súbory na stiahnutie:

Žiadame vyplniť prioritne elektronicky cez Edupage (cez počítač, resp. mobilnú aplikáciu).

Poznámka: Vyhlásenie môže vyplniť plnoletý žiak, resp. zákonný zástupca. Návod nájdete TU


Začiatok školského roka 2021/2022

Milí žiaci, slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 na Strednej zdravotníckej škole bude dňa 2.9.2021.

Príchod žiakov do školy je:

8:30 – II. ročníky

9:00 – III. ročníky

9:30 – IV. ročníky

10:00 – II. ZT, II. DRA

10:00 – žiaci prvých ročníkov

 Povinnosti pri nástupe do školy:

 • Žiak musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania (pobytu v škole) podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.
 • Pri vstupe do budovy školy si každý žiak vydezinfikuje ruky a prejde ranným filtrom.
 • Pri prvom nástupe do školy (prvý deň 2.9.2021) a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič neplnoletého žiaka/plnoletý žiak predloží škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

Žiadame vyplniť prioritne elektronicky cez Edupage (cez počítač, resp. mobilnú aplikáciu).

Poznámka: Vyhlásenie môže vyplniť plnoletý žiak, resp. zákonný zástupca. Návod nájdete TU

 • Škola sa riadi školským semaforom schváleným 17.8.2021, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Tešíme sa na Vás v tomto školskom roku!

Vyzdvihnutie ISIC kariet

Preukazy ISIC pre žiakov 1. ročníka denného 4-ročného štúdia sú k dispozícii na sekretariáte školy. Vyzdvihnúť si ich ich je možné počas pracovných dní v čase od 8:00 do 12:00.

V prípade neprevzatia preukazu do 31.8.2021 budú odovzdané v prvý deň školského vyučovania 2.9.2021.

ISIC karty nebudú zasielané poštou.

Objednanie ISIC karty (pre žiakov 1. ročníka)

Vážení rodičia!

Život žiaka sa stáva každým rokom nákladnejším. Na škole si to veľmi dobre uvedomujeme. Pre našich žiakov preto vydávame medzinárodný preukaz ISIC/EURO<26, ktorý je identifikačným preukazom žiaka našej školy. Preukaz Vám zároveň môže ušetriť desiatky až stovky eur.

Naša škola bude preukazy objednávať tak, aby sme ich žiakom mohli odovzdať ešte pred začiatkom školského roka, prípadne prvý školský deň. Preto je potrebné, aby ste najneskôr do 31. júla 2021:

 • pripravili si 1 fotografiu žiaka (rozmer 25×25 mm), ktorá bude umiestnená na preukaz pri jeho prevzatí.

Preukaz dostanete pripravený na použitie vo všetkých jeho funkciách. Až v ďalších rokoch sa platnosť preukazu predlžuje kúpou a nalepením známky ISIC (10 €) a sms-kou (3 €).

Poznámky k objednávaniu:

 • školu v zozname škôl najrýchlejšie nájdete, ak do vyhľadávacieho poľa začnete písať ulicu „Moyzesova“,
 • na stránke https://isic.sk/platbaskoly/ je potrebné objednať iba nový preukaz za 20 € (známka za 10€ neobjednávajte – je automaticky súčasťou preukazu).

Obnovenie platnosti ISIC karty (pre žiakov 2. až 4. ročníka)

Obnovte si platnosť preukazu v dvoch krokoch:

1. ZAKÚPTE SI ZNÁMKU ISIC

na  www.objednaj-preukaz.sk , cena 10,00 € + poštovné (známka Vám bude doručená domov).

Každý študent, ktorý si obnoví platnosť preukazu známkou ISIC 09/2022, získa v septembri už tradičnú kupónovú knižku. Nachádzajú sa v nej kupóny s extra zľavami nad rámec bežných zliav. 

Informácie o predĺžení preukazu (zakúpenie známky ISIC) nájdete na www.isic.sk.

2. POŠLITE SMS

Predĺžte si platnosť zľavy na dopravu na Preukaze študenta na rok 2021/2022. Ak pokračujete v štúdiu a chcete naďalej využívať svoj preukaz ako dopravnú kartu, zľavu využívanú v doprave prostredníctvom čipu si predĺžite zaslaním SMS podľa nasledujúcich krokov:

 1. Pošlite SMS na číslo 8844 v tvare: TC medzera PRIEZVISKO medzera ČÍSLO ČIPU.
 2. Následne obdržíte potvrdzujúcu SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3 €. Ostatné SMS sú bezplatné.
 3. Po prijatí potvrdzujúcej SMS je nutné priložiť kartu k terminálu na našej škole alebo k verejnému terminálu (mapa je na www.preukazstudenta.sk). Terminál predĺži platnosť zľavy na dopravu na čipe preukazu.

Viac info na www.preukazstudenta.sk alebo kontaktujte TransData, tel.: 0905 384 092 (pracovné dni 7:00-15:00), email: preukazstudenta@transdata.sk.

(V prípade, že vo vašom okolí nie je verejný terminál, stačí, ak si priložíte preukaz k terminálu v škole na začiatku nového školského roka.)

S platným preukazom budete môcť:

 1. Denne šetriť svoje vreckové a učiť sa efektívne nakladať s financiami.
 1. Využívať zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete, napríklad v kine, v e-shopoch, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk
 1. Uplatniť si nárok na ISIC paušál s výhodným balíkom mobilných dát. Viac na www.isicpausal.sk
 1. Uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie. Viac na http://isic.sk/poistenie-istotka
 1. Mať jeden preukaz ako univerzálnu dopravnú kartu pre MHD, SAD aj vlakovú dopravu na žiacke cestovné po celom Slovensku. Viac na www.ubian.sk
 1. Využívať aj 75% zľavu na vlaky a medzimestské autobusy v Čechách celoročne, teda aj počas letných prázdnin (platí aj pre maturantov). Viac na www.isic.cz

Letné prázdniny

Vážení kolegovia, milí žiaci!

Do nasledujúcich letných dní vám prajem,

nech vás obchádzajú všetky búrky

a slnko sprevádza vaše kroky.

Nech sú tieto dni milými zážitkami

a pre nás všetkých plné oddychu a načerpania síl.

Príhovor predsedu Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislava Trnku

Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ, vážení učitelia, milí žiaci,

keď sme sa lúčili minulý rok pred prázdninami, prial som si, aby to bol posledný rok s pandémiou. Myslím, že som nebol jediný. A určite nie som jediný, kto si toto prianie prenáša do ďalšieho školského roka. Veď poznáte ten vtip, keď sa pýtali Joža, čo robil pred koronavírusom. Odpoveď bola: „Čo som chcel.“

 Z rozhodnutia ministerstva školstva boli aj naše stredné školy zatvorené šesť mesiacov. Je šťastím v nešťastí, že oproti vlaňajšku sme skúsenejší. Dištančné vzdelávanie nás už nezaskočilo a vieme z online vyučovania vyťažiť maximum. Bez technológií si školský rok ani nedokážeme predstaviť. Ale čo je dôležité, už druhý rok po sebe sa okrem iného učíme aj to, že spoločnými silami sa dokážeme prispôsobiť akejkoľvek situácii. Vzdelávanie z domu si vyžaduje oveľa väčšiu mieru samostatnosti a zodpovednosti učiteľov aj žiakov než prezenčná výučba v priestore školy. Uniesť ju nie je jednoduché. Preto vám ďakujem, že ste to opäť zvládli na jednotku. Že ste opäť držali všetci spolu, hoci aj na diaľku a veľkú časť roka len online.

Myslím na prvákov, ktorí nastúpili na nové školy, ale poriadne sa nestihli adaptovať. Taktiež na vás, ktorí ste počas školského roka nemohli plnohodnotne absolvovať praktické vzdelávanie. Veľmi si prajem, aby ste v nasledujúcom ročníku dostali viac šancí. Zrejme to budete mať ťažšie ako vaši predchodcovia, ktorí nemuseli dobiehať zameškané tréningy alebo prax. Ale verím vo vás a viem, že pre seba urobíte maximum. Uplynulý školský rok sa líšil ešte v čomsi. Druháci, pamätáte si, ako ste vlani unikli pred prijímačkami? Tohtoroční prváci už toľko šťastia nemali a museli sa s nimi popasovať. Naopak, maturity si odkrútili ústne len tí, ktorí nesúhlasili s administratívne určenou známkou.

Veľká vďaka patrí učiteľom a študentom, ktorí aj tento rok urobili všetko pre to, aby sme sa napriek okolnostiam posunuli dopredu. A hlavne nezabudli na ľudskosť a spolupatričnosť. Osobitne sa chcem poďakovať našim stredným zdravotníckym školám. Množstvo pedagógov aj žiakov pomáhalo v celoplošnom testovaní východniarov a neskôr i s organizáciou vo veľkokapacitných očkovacích centrách. Zdravotnícke školy neraz bezodplatne prepožičali priestory na antigénové testovanie. V období, kedy školy vyučovali dištančne, pomáhali žiaci aj pedagógovia stredných zdravotníckych škôl odľahčiť preťažený personál v zdravotníckych zariadeniach. Naši študenti takto získali nenahraditeľnú prax. To všetko aj za cenu, že prax získavajú v prostredí s vyšším rizikom nákazy vírusom COVID-19. Som na nich hrdý a rovnako aj na personál našich škôl, ktorý vypomáhal v čase krízy v zariadeniach sociálnych služieb.

Milí učitelia, milí žiaci, prajem vám veselé prázdniny. Oddýchnite si a načerpajte zážitky, na ktoré nebudete chcieť zabudnúť. Tak ako vlani, zrejme aj tento rok sa na jeseň ukáže, ako zodpovedne sme sa správali v lete. Veľmi si prajem, aby sme sa v septembri vrátili do škôl a na online vyučovanie už len spomínali. Preto, prosím, ani v lete nezabúdajte na pravidlo RRR. Ak ste si hneď pomysleli na rúško-ruky-rozostupy, tak vedľa. Mal som na mysli radosť-relax-rozvahu.

Rastislav Trnka
predseda Košického samosprávneho kraja

Výsledky prijímacích skúšok – diplomovaný optometrista (24. jún 2021) – aktualizované

P.č.Kód PSBody spoluBody BIOBody FYZPriemer
vysvedčenie
Kód
  1.326248026241PP
  2.321037724231PP
  3.314957527231,5PP
  4.319777528221,5PP
  5.326387423261,5PP
  6.322357124171PP
  7.329576920191PP
  8.311476923161PP
  9.323076819191PP
 10.318796713241PP
 11.325866619221,25PP
 12.321356517181PP
 13.319306317161PP
 14.329386218191,25PP
 15.315506217151PP
 16.314146122242,5PP
 17.324896023121,25PP
 18.317735925142PP
 19.320535915141PP
 20.318755820131,5PP
 21.316365812161PP
 22.315055721212,5PP
 23.314835718141,5PP
 24.327785720121,5PP
 25.313115712151PP
 26.328115715121PP
 27.314175411131PP
 28.313235316172PP
 29.323875321122PP
 30.321465214131,5PP
 31.32224521891,5NM
 32.314665113131,5NM
 33.321485116101,5NM
 34.311615111101NM
35.31372511291NM
 36.316914918162,5NM
 37.328714912121,5NM
 38.329314813152NM
 39.317464817112NM
 40.328414722153NM
 41.327834714132NM
 42.318374710121,5NM
 43.322704510152NM
 44.328024511142NM
45.32488411292NM
 46.317884015102,5NM
 47.313593913112,5NM
 48.328163914102,5NM
 49.322953812112,5NM
 50.317143813102,5NM
 51.32733381492,5NM
 52.320863711112,5NM
 53.321853711112,5NM
 54.31358361292,5NM
 55.31497299103NM
 56.31159431672N5
 57.32385361652,5N5
 58.31659354112N5
 59.31947311062.33N5
 60.32362301283N5
 61.32095301052,5N5
 62.3137230001N1
 63.3110620002N1
 64.3248820002N1

Vysvetlivky:

PP – prijatý po prijímacom konaní
NM – neprijatý pre nedostatok miesta
N1 – neprítomný
N5 – neprijatý (neprospel)
REZERVA – Miesta rezervované pre uchádzačov/uchádzačky, ktorým bol udelený náhradný termín podľa § 66 ods. 9 školského zákona.