Činnosť školského environmentálneho krúžku

V posledných desaťročiach zaznamenali ekológovia a ornitológovia enormný úbytok vtáčej populácie, čo môže mať fatálne následky pre naše životné prostredie. Žiaci našej školy sa preto rozhodli prispieť k ochrane vtáctva výrobou praktických prístreškov pre vtáčikov, ktoré sami vyzdobili a umiestnili nielen v areáli školy, ale aj v mnohých iných lokalitách Slovenska. Členovia školského environmentálneho krúžku sa o nich následne budú starať ako o symbol odhodlania našich žiakov chrániť a udržiavať rovnováhu ekosystémov Zeme.

Školský ples 2024

6.2.2024 sa uskutočnil školský ples v Spoločenskom pavilóne, ktorý zorganizoval Študentský parlament našej školy v spolupráci s koordinátorkami. Ples otvorili ladným krokom   tanečníci z formácie Banditi a naša žiačka Barbora s tanečným partnerom. Vo svojom vystúpení sa predstavili ukážkami viacerých  spoločenských tancov, ktorými prítomných  naladili na správnu spoločenskú atmosféru. Po tanečnom úvode sa  nám prihovorila pani riaditeľka a po prípitku sa začala nefalšovaná tanečná zábava. Počas večera svoje umenie predviedli aj tanečníčky hip-hop tanca, naše žiačky – Ivana a Isabell. Po chutnej večeri a občerstvení sa s tanečnými kolami striedal predaj tombolových lístkov. Výhry v tombole boli zaujímavé, pestré, chutné i praktické. Každý výherca sa potešil zaujímavému darčeku J. Tanečníci s tanečníčkami zaplnili parket, parketoví levi a levice nás prekvapili svojimi neopakovateľnými tanečnými kreáciami. Veríme, že sa všetci – žiaci i učitelia – výborne zabavili a do sýtosti vytancovali. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii tejto spoločenskej udalosti, ktorá spojila v zábave všetkých prítomných. Už teraz sa tešíme na budúci ročník, keďže tento ples sa stal pre našu školu tradičným podujatím.

Valentínska kvapka krvi

Milí žiaci!

Od 14.2. do  13.3.2024 prebieha v rámci celého Slovenska Valentínska kvapka krvi 2024.

Žiaci našej školy môžu v rámci tejto kampane darovať krv  na Národnej transfúznej stanici Trieda SNP 1 v Košiciach .

SLOGAN 29. KAMPANE : „BUĎME K SEBE LÁSKAVÍ, VEĎ SME +/- ROVNAKÍ“

Keďže darovanie krvi je možné len od veku 18 rokov, informácie o podmienkach darovania  boli cez Edupage odoslané žiakom tretích a štvrtých ročníkov ako aj žiakom pomaturitného kvalifikačného  štúdia  v odbore Zubný technik.

Každé dve sekundy niekto potrebuje krv !!!

Aj vaša krv môže pomôcť ľuďom, ktorí ju potrebujú!!!

Exkurzia – NTS a krvná banka

Žiaci 4. ročníka odboru zdravotnícky laborant sa dňa 08.02.2024 zúčastnili odbornej exkurzie na pracovisku Národnej transfúznej služby SR a krvnej banky v Košiciach. 

Na pracovisku NTS mali možnosť vidieť prácu zdravotníkov v Odberovom centre, ktoré sa venuje samotnému výberu darcov krvi a odberu celej krvi, trombocytov aj krvnej plazmy. 

V Spracovateľskom centre zase mohli vidieť ako prebieha spracovanie celej krvi a výroba jednotlivých druhov transfúznych liekov. 

Súčasne prechádzali aj laboratórnou časťou spracovateľského centra. Na záver exkurzie žiaci navštívili priestory krvnej banky, ktorej najdôležitejšou úlohou je predtransfúzne vyšetrenie darcu a príjemcu pred samotnou transfúziou krvi. 

Exkurzia – Body Worlds

Žiaci 4. ročníka z odboru zdravotnícky laborant navštívili dňa 18.1.2024 odbornú výstavu s názvom BODY WORLDS v Bratislave. Celou expozíciou ich sprevádzal študent 4. ročníka medicíny, čo bolo veľmi obohacujúce a motivujúce. Žiaci mali jedinečnú možnosť vidieť anatomickú stavbu skutočných tiel a orgánov, ich reakcie na bežné i chronické choroby, či choroby zo závislosti. Mohli si porovnať napríklad zdravé pľúca s pľúcami fajčiara alebo zdravý mozog s mozgom s Alzheimerovou chorobou, čo nenahradí asi žiaden obrázok v učebnici. Množstvo unikátnych exponátov umožnilo nahliadnuť do každej oblasti ľudského organizmu. 

Aj keď možno každý vnímal výstavu po svojom, bol tu rovnaký cieľ – získať nový pohľad a neopakovateľný zážitok.

Exkurzia – Unilabs

Dňa 18.12. 2023 sa žiaci IV. ZL triedy zúčastnili exkurzie diagnostického centra patológie, prevádzky Unilabs v Prešove. Oboznámili sa s priestormi pracoviska, najmodernejším  laboratórnym vybavením a s celým procesom vyšetrenia vzorky biologického materiálu od príjmu cez spracovanie, až po výsledok, za ktorým stoja skúsení a kvalifikovaní pracovníci. Veľkým prínosom pre žiakov bola aj možnosť vyskúšať si niektoré laboratórne úkony, ktorej sa chopilo hneď niekoľko odvážlivcov.

Vianočný volejbalový turnaj 19.12.2023

Dňa 19.12.2023 sa v našej telocvični uskutočnil tradičný Vianočný volejbalový turnaj dievčat. Do turnaja sa prihlásilo 94 žiačok, ktoré vytvorili 12 družstiev. Družstvá boli rozdelené po ročníkoch do 4 skupín. Vo vyraďovacích zápasoch si jednotlivé družstvá nedarovali bez boja ani jeden bod, ale postúpiť zo skupiny mohol iba víťaz. V súťaživej, ale súčasne priateľskej atmosfére sa do finále prebojovali najlepšie kolektívy z jednotlivých ročníkov. Mimoriadne vyrovnané zápasy vo finále rozhodli o konečnom poradí v tomto ročníku.

Vo finále sa stretli triedy: I. FL, II. FL, III. FL, IV. ZuA

Konečné poradie:

1. miesto: III. FL – Ďuricová Denisa, Jamroškovičová Kristína, Kallová Tamara, Nadzamová Viktória, Nagyová Michaela, Poľanská Nadežda, Smolková Stela, Vincejová Viktória

2. miesto: IV. ZuA – Doróková Nikoleta, Garančovská Alexandra, Gregová Lea, Kruppová Monika, Pelegrinová Klaudia, Soľárová Sarah, Taha Al-Ani Alie

3. miesto: I. FL – Borošová Tamara, Fedorová Dalma, Gibeľová Simona, Kočkárová Daniela, Nosálová Barbora, Pirošková Katarína, Rybárová Timea, Štellmachová Natália

4. miesto: II. FL – Goldiánová Karin, Hricová Soňa, Kosturáková Vanesa, Laczková Vivien, Mitríková Karolína, Sisáková Emma, Tulková Jarmila

Všetkým účastníčkam turnaja ďakujeme za účasť, víťazkám srdečne blahoželáme a tešíme sa na budúci rok!

Vianočný týždeň

Predvianočný čas bol aj na našej škole výnimočný. Školský parlament v spolupráci s učiteľmi zorganizoval tzv. Vianočný týždeň, počas ktorého si pre učiteľov a žiakov pripravil rôzne aktivity vo vianočnom štýle. Pondelok sa niesol v duchu pečenia, hudby a dobročinnosti. Počas prestávok si mohli žiaci i učitelia kúpiť chutné koláčiky s vianočnou príchuťou pripravené našimi žiakmi. Výťažok 282 eur potešil občianske združenie Maják nádeje v Košiciach.

 V stredu v rámci Vianočnej akadémie žiaci prezentovali svoje talenty v speve, modernom tanci i hraných scénkach – Vianočný Betlehem. V pripravenom vianočnom kvíze v platforme Kahoot! si žiaci mohli preveriť svoje vedomosti o tradíciách i histórii Vianoc. Bol to krásny predvianočný čas naplnený radosťou, súdržnosťou i túžobným očakávaním čarovných Vianoc.