Traditional Sports

Názov projektu: Traditional Sports for Integration and Equality in Europe

Projekt podporovaný EÚ v rámci programu Erasmus+

Kľúčová akcia 2: Školské výmenné partnerstvá

Obdobie realizácie projektu: 01.09.2020 – 31.08.2022, po predĺžení 31.08. 2023

Číslo projektu: 2020-1-ES01-KA229-082625_5

Školy zapojené do projektu:

Centro San Viator, Sopuerta, Španielsko 

4th Gel Rodou, Rodos, Grécko

Yenimahalle Final Okulları, Ankara, Turecko

Collège Mille Roches, Réunion, Francúzsko

SZŠ Moyzesova 17, Košice

Cieľ projektu:

  • výskum športovej praxe medzi tínedžermi v partnerských krajinách,
  • podporu ich zdravého životného štýlu,
  • uvedomenie si vplyvu pohybových aktivít na naše zdravie, telesné aj duševné, 
  • podporu dievčat v športovaní,
  • propagáciu tradičného športu ako prostriedku na ochranu kultúrneho dedičstva,
  • podporu európskej integrácie,
  • boj proti diskriminácii a rodovej nerovnosti.

Webová stránka projektu:

https://www.erasmustraditionalsports.com

Realizované mobility:

Yenimahalle Final Okullari, Ankara, Turecko  (19. 9. – 23. 9. 2022)

Collège Mille Roches, Saint André, Réunion (21. – 25. 11. 2022)

SZŠ Moyzesova 17, Košice (13. 2. – 17. 2. 2023)

Centro San Viator, Sopuerta, Španielsko (26. 3. – 1. 4. 2023)

Sprievodné podujatia:

#ERASMUSDAYS NA MOYZESKE 2021 (14. – 16. október 2021)

#ERASMUSDAYS NA MOYZESKE 2022  (13. – 15. október 2022)

#ERASMUSDAYS NA MOYZESKE 2023 (9. – 14. október 2023)

Deň Európy 2022

Deň Európy 2023