Deň zdravia a výživy v obci Matysová

Dňa 16.10. 2022 sme sa my, študentky IV. ročníka študijného odboru asistent výživy, na podnet  starostu obce Matysová v okrese Stará Ľubovňa – JUDr. Pavla Pastirčáka  zúčastnili  stretnutia so seniormi tejto obce. Stretnutie sa konalo v rámci Mesiaca úcty k starším.  Zároveň 16. október je aj Dňom výživy, a preto sme aj my prispeli prednáškou s názvom Zdravá výživa v staršom veku.  Stretnutia sa zúčastnilo  23 dôchodcov. Daná téma ich zaujala a ocenili sme aj ich otázky, na ktoré sme s radosťou odpovedali. V závere sme v osobných stretnutiach poskytovali cenné rady týkajúce sa nielen zdravej ale aj liečebnej výživy. Mnohým z nich sme odovzdali aj informačné letáky s odporúčaním pri rôznych ochoreniach.

Súčasťou nedeľného stretnutia bola aj prezentácia prvej pomoci záchranármi z terénu, či šéfkuchárova príprava a ochutnávka zdravých dobrôt.  Túto akciu obce sme my ako študentky vnímali veľmi pozitívne, nakoľko veľmi príjemnou formou títo seniori mali možnosť získať viacero cenných informácií nielen pre zdravie aj pre každodenný život.

                                                                                                                                Diana Zvirinská, Antónia Torbíková

                                                                                                   žiačky IV. AV