Kongres Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska

Skutočnosť, že vysoký príjem tukov a nevhodné zloženie mastných kyselín prijímaného tuku sú príčinou vzniku mnohých porúch metabolizmu tukov spôsobujúcich vážne komplikácie, je aktuálnou témou aj dnes nielen pre odbornú, ale aj laickú verejnosť. Žijeme v dobe alarmujúco zvyšujúceho sa trendu výskytu mnohých nielen kardiovaskulárnych ochorení.

V dňoch 10. 9. – 13. 9. 2021 som sa nielen ako odborná učiteľka študijného odboru AV na našej škole, ale aj ako nutričný terapeut z praxe, zúčastnila prestížneho podujatia všeobecných lekárov na Slovensku – Kongres Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska. Miestom konania bolo kongresové centrum v Šamoríne – Čilistov. Hlavnou témou stretnutí bola: Prevencia kardiovaskulárnych ochorení v ambulancii všeobecného lekára. Sama som sa aktívne zapojila s prednáškou na tému „Zdravo žiť, zdravo jesť“ do odborného bloku Ambulantná prax.

Celú prednášku som koncipovala do niekoľkých východiskových princípov diétnej liečby, ktorá z nutričného hľadiska vyplýva z fyziologických potrieb zdravého človeka so zameraním na korekciu  výberu a  množstva tukov a posúdením ich kvalitatívnej stránky.

Schopnosť orientovať sa v problematike zloženia a použitia tukov ako aj vhodne zvolená metóda aplikácie poznatkov pri zostave jedálneho lístka je tou najlepšou zárukou úspešnej edukácie pacienta pre dosiahnutie cieľa a zlepšenie jeho zdravotného stavu. Práve kooperácia všeobecného  lekára a nutričného terapeuta či už v ich poradenských centrách alebo v „ambulanciách prvého kontaktu“ dáva priestor pre naplnenie tohto cieľa.

Svojou účasťou na tomto podujatí som získala veľa cenných poznatkov, ktoré môžem využiť vo svojej praxi a mnohé z nich odovzdať aj našim študentom odboru AV.

PaedDr. Vasilíková Mária

odborná učiteľka AV