Premianti školy

Premiant školy za školský rok 2022/2023:

Samuel Výrostek
– výborný prospech, dlhodobo dobré výsledky a vzorná dochádzka
– reprezentácia školy v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore Biológia – 1. miesto
– reprezentácia školy v celoštátnom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore Biológia – úspešný riešiteľ
– reprezentácia školy v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry – 4.miesto
– reprezentácia školy v školskom kole matematických olympiád – Matematický klokan, Expert, iBobor

Premiantka školy za školský rok 2021/2022:

Ema Mitrová
– výborný prospech, vzorné správanie a dochádzka počas celého štúdia
– aktívna práca v Školskom parlamente vo funkcii predsedníčky
– zástupca žiakov v Rade školy
– reprezentácia školy: Olympiáda v anglickom jazyku
– reprezentácia školy: Olympiáda zo slovenského jazyka
– reprezentácia školy: Olympiáda ľudských práv
– reprezentácia školy: Hviezdoslavov Kubín

Premientka školy za školský rok 2020/2021:

Barbora Ondíková
– výborný prospech a dlhodobo dobré výsledky
– predseda Žiackej školskej rady
– aktívna práca v Žiackej školskej rade
– zástupca žiakov v Rade školy
– reprezentácia školy v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore Chémia
– reprezentácia školy v celoštátnom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore Chémia