Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant

Časopis Teória a prax I Farmaceutický laborant je spontánnou reakciou na požiadavku farmaceutických laborantov v praxi mať vlastný časopis. Je garantovaný Odbornou sekciou farmaceutických laborantov Slovenskej spoločnosti laborantov a asistentov v zdravotníctve a Sekciou laborantov Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov. Vychádza 6-krát za rok.

Cieľom časopisu je:

  • prinášať komplexné informácie z legislatívy, odborné články orientované na prax farmaceutického laboranta vo verejných lekárňach, nemocničných lekárňach, výdajniach zdravotníckych pomôcok a aktuality z činnosti študentov Stredných zdravotníckych škôl v odbore farmaceutický laborant,
  • informovať v spolupráci s farmaceutickými spoločnosťami o voľnopredajných liekoch, doplnkoch výživy,
  • prispievať k rozvoju odboru farmaceutický laborant aj prostredníctvom tohto printového média.