Valentínska kvapka krvi – poďakovanie

Chcela by som sa touto cestou poďakovať všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do Valentínskej kvapky krvi 2024.

Odberu sa zúčastnilo 21 žiakov, aktívne darovali krv 13 žiaci.

Nech je pre vás príjemným potešením sms, ktorá vám príde vo chvíli, keď použijú vašu krv na pomoc inému človeku.

Znenie sms je: „ Vaša krv práve zachraňuje život inému človeku.“

Vďaka vám.

Viktória Hamráková

MS SČK