Triednictvo

TriedaTriedny učiteľ
I. FLPharmDr. Lívia Schönová, PhD
I. OOMgr. Ján Matto
I. ZLRNDr. Silvia Čornaničová
I. ZuAMgr. Eva Babecová
II. FLPhDr. Viera Rusinková
II. ZLPaedDr. Eva Demková
II. OOIng. Antónia Jakubiková
II. ZuAMgr. Benita Faltysová
III. AV/OORNDr. Ladislav Bertko
III. FLMgr. Petronela Dziurová
III. ZLMgr. Milena Výrostová
III. ZuAMgr. Martina Kavčáková
IV. AV/OOMgr. Alena Sobeková
IV. FLMgr. Bernadeta Gajdošová
IV. ZLPaedDr.Blanka Bučková
IV. ZuARNDr. Ingrid Šnajderová
I. DOMIng. Martin Brečko
II. DRAMUDr. Marcel Pudelský, PhD.
II. ZTMgr. Monika Polončáková