Rada školy

Zoznam členov
Jana Daňková – poverená vedením rady školy
Mgr. Gabriela Škovranová – zástupca rodičov
Mgr. Jana Zuštinová – zástupca rodičov
Dušan Bobanec – zástupca rodičov
Barbora Ondíková – zástupca žiakov
Ing. Andrea Gajdošová delegovaný člen rady školy
MVDr.Jozef Figeľ delegovaný člen rady školy
Ing. Igor Petrovčik delegovaný člen rady školy
Anna Vojakovičová– delegovaný člen rady školy