Členovia rady školy

Zoznam členov
Mgr. Brygida Wojtas – predsedníčka rady školy
Ing. Antónia Jakubiková – podpredsedníčka rady školy
Ing. Jozef Klimo – zástupca nepedagogických zamestnancov
Mgr. Zuzana Krompaská – zástupca rodičov
RNDr. Marcela Martončíková, PhD.– zástupca rodičov
Mgr. Júlia Hermanová – zástupca rodičov
Iveta Adamčíková delegovaný člen rady školy
PhDr. Mária Manková, PhD. delegovaný člen rady školy
Mgr. Natália Vince – delegovaný člen rady školy
Ing. Zuzana Konárová – delegovaný člen rady školy
Boglárka Šmajdová – zástupca žiakov