Rada školy

Jana Daňkovápoverená vedením rady školy
Mgr. Gabriela Škovranovázástupca rodičov
Mgr. Jana Zuštinovázástupca rodičov
Dušan Bobaneczástupca rodičov
Barbora Ondíkovázástupca žiakov
Ing. Andrea Gajdošová delegovaný člen rady školy
MVDr.Jozef Figeľ delegovaný člen rady školy
Ing. Igor Petrovčik delegovaný člen rady školy
Anna Vojakovičovádelegovaný člen rady školy