Rada školy

 RNDr. Ladislav Bertko predseda rady školy
Mgr. Veronika Jakubovápodpredseda rady školy
Členovia:Ing. Vladimír Lenčákzástupca nepedagogických zamestnancov
RNDr. Marcela Martončíkovázástupca rodičov
 Mgr. Zuzana Krompašskázástupca rodičov
 Ivan Kušnírzástupca rodičov
 Ema Mitrovázástupca žiakov
 Ing. Štefan Paholokzástupca delegovaný VÚC
 MVDr.Jozef Figeľ poslanec Zastupiteľstva KSK
 Ing. Igor Petrovčík poslanec Zastupiteľstva KSK
 PhDr. Mária Manková, PhD.zástupca stavovskej organizácie