Medici vzdelávali stredoškolákov

3. decembra 2021 navštívili našu školu študenti Lekárskej fakulty UPJŠ Košice. Pre žiakov 3. ročníka mali pripravenú zaujímavú prednášku s aktuálnou témou. Kvôli pandemickým opatreniam prezentácia prebehla cez online aplikáciu, avšak ani to neubralo na jej vysokej obsahovej a odbornej úrovni.

V úvodnej časti prezentovali budúci lekári kľúčové informácie o infekčnom ochorení COVID-19 spôsobenom koronavírusom SARS-CoV-2, o priebehu ochorenia ale aj o postcovidových následkoch. Poukázali na to, že je dôležité overiť si zdroje, z ktorých čerpáme vedomosti a predovšetkým, aby sme sa nenechali nalákať kadejakými hoaxmi, ktorých je v súčasnosti najmä na internete mnoho.

Medici dali našim žiakom aj niekoľko tipov na sledovanie influencerov, ktorých možno považovať za odborníkov vo svojich oblastiach a sú aktívni aj na obľúbených sociálnych sieťach, kde ponúkajú laickému publiku medicínske fakty zrozumiteľne.

V druhej časti študenti LF UPJŠ navštívili všetky triedy tretích ročníkov a odpovedali na rôzne otázky našich žiakov.

Veríme, že táto prednáška spojená s diskusiou o téme, ktorá nás sprevádza už niekoľko mesiacov, bola pre stredoškolákov prínosom, aby sa sami dokázali orientovať v danej problematike, ktorá súvisí aj s ich životom budúcich zdravotníckych pracovníkov.