Nepedagogickí pracovníci školy

FunkciaTech.-hosp. pracovník
Sekretárka:Matilda Ricková
Hlavná ekonómka školy:Ing. Anna Gabštúrová
Fakturantka:Jana Daňková
Personalistka:Mgr. Ľubica Veľká
Správca siete:Ing. Jozef Klimo
Školský psychológ:Mgr. Bc. Petr Exler
Asistentky: Ing. Agnesa Garabášová
 RNDr. Jana Perduková
Knihovníčka:Mária Hudecová
Údržbár:Vojtech Hreško
Údržbár/vodič:Marek Tažej
Vrátničky:Elena Oravcová
Helena Hromjaková
Upratovačky:Eva Kystyová
 Anna Slezáková
Martina Štarková