Tech.-hosp. pracovníci školy

FunkciaTech.-hosp. pracovník
Sekretárka:Matilda Ricková
Hl.ekonómka školy:Ing. Anna Gabštúrová
Fakturantka:Jana Daňková
Hospodárka:Mária Handžáková
Personalistka:Bc. Michaela Balková
Správca siete:Ing. Jozef Klimo
Asistentky:Mgr. Rozália Tarhaničová
 RNDr. Jana Perduková
 Ing. Agnesa Garabášová
Knihovníčka:Mária Hudecová
Údržbár:Vojtech Hreško
Vrátničky:Zuzana Karaffová
 Magdaléna Žigalová
Upratovačky:Anna Gmucová
 Helena Hromjaková
 Elena Oravcová