Nepedagogickí pracovníci školy

FunkciaTech.-hosp. pracovník
Sekretárka:Matilda Ricková
Hlavná ekonómka školy:Ing. Anna Gabštúrová
Fakturantka:Jana Daňková
Personalistka:Ing. Ľubica Veľká
Správca siete:Ing. Jozef Klimo
Školský psychológ:Mgr. Bc. Petr Exler
Asistentky: Ing. Agnesa Garabášová
 RNDr. Jana Perduková
 Mgr. Rozália Tarhaničová
Knihovníčka:Mária Hudecová
Údržbár:Vojtech Hreško
Vrátničky:Zuzana Karaffová
Upratovačky:Helena Hromjaková
 Eva Kystyová
 Anna Slezáková
Elena Oravcová