Nohejbalový turnaj chlapcov

Dňa 26.10.2021 sme sa zúčastnili základného kola dlhodobých športových súťaží v nohejbale chlapcov. V skupine bolo 5 škôl, ktoré bojovali o postup do regionálneho finále. Našu školu reprezentovali  žiaci Lukáš Pavelek (III. ZLA), Oleksandr Vozniuk (III. AV), Samuel Barna (II. OO) a Mário Slodička (II. ZL).  V silnej konkurencii košických stredných škôl sa im podarilo vybojovať 4. miesto, ktoré nestačilo na  postup do ďalšieho kola. Za bojovnosť a úspešnú reprezentáciu našej školy zúčastneným chlapcom ďakujeme.

KURZ OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA 2021

V tomto školskom roku sa KOŽAZ žiakov 3. ročníka uskutočnil s dennou dochádzkou. Na miesto konania kurzu (a späť) sme sa každý deň presúvali pešo. Zraz a rozchod žiakov bol daný pred štadiónom Lokomotívy.

1. deň – Horný Bankov

2. deň – Vyhliadková veža – Hradová

3.  deň – Alpinka

Každý deň si žiaci rozširovali, upevňovali vedomosti, zručnosti a návyky z učiva ochrany života a zdravia, zvyšovali svoju telesnú zdatnosť, vytrvalosť a psychickú odolnosť. Napr. ako prežiť v prírode, bezpečnostné zásady zakladania ohňa a stanovania, ale aj ako poskytovať prvú pomoc pri rôznych poraneniach, aké je poradie naliehavosti ošetrenia zranených osôb, atď., ako postupovať pri požiari, výbuchu plynu, pri závale (zosuve pôdy), pri leteckom nešťastí, pri radiačnej havárii, pri otrave potravinami a vodou…

S nadšením sa žiaci pustili aj do hľadania „ kešiek “ pomocou turistického GPS. V keške ich čakala sladká odmena , ale aj úlohy.

Aj napriek premenlivému počasiu a sviežemu vzduchu to boli tri dni plné poznania, aj objavovania krás prírody.

Účelové cvičenie žiakov prvého ročníka

Účelové cvičenie žiakov prvého ročníka sa konalo 16. 09. 2021. Cvičenie sa konalo v rekreačnej oblasti Anička.

Na pripravených stanovištiach, či už zo zdravotnej prípravy, orientácie v prírode alebo civilnej ochrany a behu na 100m si žiaci otestovali svoje vedomosti a zručnosti.

Príjemné počasie a dobrá nálada nás sprevádzala celý čas. Po skončení cvičenia sa uskutočnilo vyhodnotenie. Potom sme sa spoločne presunuli k štadiónu Lokomotívy, kde bol daný rozchod.

Účelove cvičenie žiakov 2.ročníka

         Dňa 9.9. 2021 sa uskutočnilo účelové cvičenie  pre 2. ročník. Počasie nám prialo a preto sme sa mohli bez obáv vybrať na Horný Bankov.    

         Cieľom cvičenia bolo motivovať študentov k rozšíreniu a upevneniu sústavy zručností, návykov a  teoretických poznatkov z ochrany života a zdravia. Učivo bolo zamerané na poznatky a praktické zručnosti z pohybu a pobytu v prírode, civilnej ochrany, zdravotnej prípravy a z technických činností a športov (hod granátom na cieľ). Žiaci absolvovali všetky stanovištia, na ktorých si pod vedením učiteľov precvičili praktické úlohy. Na stanovišti „hod granátom“ si vyskúšali svoju zručnosť a zasúťažili si medzi triedami.