Krúžková činnosť

Vedúci krúžkuKrúžok
Mgr. Brygida WojtasAnglický časopis
RNDr. Viktória Stupáková, PhDKrúžok SOČ
Mgr. Andrej SlaninkaHistória optiky
Mgr. Martina KavčákováKrúžok ANJ
RNDr. Ladislav BertkoMatematika
Ing. Antónia JakubikováEnviro krúžok
Mgr. Lucia SlivkárováBotanický krúžok
RNDr. Ladislav BertkoTanečný krúžok
Ing. Antónia JakubikováPrírodovedecký krúžok
MVDr. Mgr. Miroslava StrelcováPríprava na MS – odborne ZL
Mgr. Blanka BučkováZ každého rožka troška
Mgr. Bernadeta GajdošováIndividuálna príprava liekov
PaedDr. Eva DemkováPoznávame naše mesto
Mgr. Lenka BálintováKrúžok „Speak Up“ (anj)