Krúžková činnosť

Vedúci krúžkuKrúžok
PaedDr. Jana HribováRodina a životný štýl
RNDr. Viktória Stupáková, PhD.Krúžok SOČ
RNDr. Henrieta AbdiSvet buniek pod mikroskopom
RNDr. Hedviga PálmaiováEKO krúžok
Mgr. Lenka BálintováKrúžok ANJ