Starostlivosť o mladú pleť – odborná prednáška

V rámci hodiny farmakológie, žiaci odboru farmaceutický laborant (III. a IV. ročník) absolvovali interaktívnu a informačne nasýtenú prednášku v podaní pracovníkov spoločnosti Dr. Max týkajúcu sa starostlivosti o mladú pleť. Nakoľko prednášajúca dermálna špecialistka zvolila pre stredoškolské publikum aktuálnu tému, ktorá trápi mnohých mladých ľudí, mala táto prednáška veľký úspech a študenti si z nej odniesli množstvo užitočných, cenných a dôležitých informácií a rád. Súčasťou prednášky bola aj názorné prevedenie diagnostiky pleti. Pre najaktívnejších boli pripravené odmeny vo forme vzoriek tých najkvalitnejších dermálnych (kozmetických) prípravkov z lekárne. Na záver dostali študenti našej školy možnosť prekonzultovať s manažérmi možnosti brigád alebo budúcej práce v lekárňach spoločnosti Dr. Max. Za túto akciu veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!