Školský psychológ

PhDr. Ľubomíra Gállová

Utorok:8:00 – 16:00
Streda:8:00 – 16:00