Konferencia mládeže

Dňa 27.3. 2024 sme sa študenti – Allie Taha Al-Ani (IV.ZuA), Jakub Ružička (II.ZL), Štefan Petik, Karolína Žilková, Carmen Natália Karasová (I.OO), Sára Pokorná (I.FL) zúčastnili 7.ročníka Konferencie mládeže v DKC Veritas na Dominikánskom námestí. Vypočuli sme si mnoho zaujímavých prednášok typu: Ako využívať Erazmus+ a cestovať zadarmo po celej Európe, IPčko-organizácia, ktorá poskytuje pomoc a podporu mladým ˇľuďom, Aké sú výhody aplikácie LinkedIn…
Atmosféra sa niesla v poučnom aj zábavnom štýle. Nechýbala ani hra Kahoot. Medzi jednotlivými prednáškami bolo pre nás pripravené chutné občerstvenie a káva. Sme vďační za túto skúsenosť.

Odborné prednášky a praktický workshop

Žiaci študijného odboru očný optik sa pred veľkonočnými prázdninami zúčastnili odborných prednášok pod vedením medzinárodného výrobcu a distribútora kontaktných šošoviek spoločnosti Alcon. Získali aktuálne informácie o patentoch a novinkách zo sveta kontaktných šošoviek. Pre študentov optometrie boli tieto prednášky doplnené o dvojdňový praktický workshop, kde mali možnosť nacvičiť si prácu s modernými medicínskymi prístrojmi potrebnými k aplikácii kontaktných šošoviek, vyskúšať si manipuláciu so štrbinovou lampou a šošovkami. Najmodernejšie prístrojové vybavenie s kamerovým systémom, potrebné k nácviku praktickej aplikácie šošoviek, ochotne zapožičala firma Oculus. Obom sponzorom a partnerom tohto projektu v mene žiakov a školy ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu príjemnú spoluprácu.