DILATECH 2023

Dni laboratórnych technológií6. 11.  – 10. 11. 2023

Aktivity 10. ročníka DILATECHU boli zaregistrované ako oficiálne sprievodné podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku na
https://tyzdenvedy.sk/podujatia/dilatech-2023-dni-laboratornych-technologii/

Zapojenosť študijných odborov:

študijný odbor AV

 • Výživa inak (Mgr. Miroslava Sinayová)

študijný odbor FL

Mgr. Gajdošová, Mgr. Dziurová, PharmDr. Schönová, PhD., RNDr. Demjanová

 • Praktický lekárnik
 • Svet pod mikroskopom
 • Kontrolujeme zloženie liekov

študijný odbor OO

Ing. Martin Brečko, Ing. Antónia Jakubiková

 • Meranie zraku 3D technológiou. Ukážka očných protéz.
 • Ukážka rôznych druhov okuliarových šošoviek, meranie autorefraktokeratometrom

študijný odbor ZL

RNDr. Stupáková, PhD., Mgr. Slivkárová, RNDr. Čornaničová

 • Prírodné pH indikátory
 • Katióny vo farbách

študijný odbor ZuA

Ing. Mgr. Mária Šoltésová

 • Príprava alginatového odtlačku

študijný odbor ZT

Mgr. Izsariková, Mgr. Priadková, Mgr. Životská

 • Zhotovovanie zubných protéz

V rámci DILATECH-u sa na 28 vyučovacích hodinách zúčastnilo 424 žiakov.

Zúčastnené školy:

ZŠ Nám. L. Novomeského 2 Košice   

ZŠ Družstevná pri Hornáde   

ZŠ Moldava nad Bodvou        

ZŠ J. Urbana, Jenisejská 22, Košice   

ZŠ Gemerská 2, Košice          

Súkromná ZŠ Dneperská 1, Košice    

ZŠ Park Angelinum 8, Košice 

ZŠ Bernolákova 16, Košice    

ZŠ Užhorodská 39, Košice     

ZŠ Kežmarská 28, Košice       

Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice

Celoslovenská odborná konferencia nutričných poradcov

Dňa 10.11.2023 sa konala Celoslovenská odborná konferencia nutričných terapeutov, ktorú organizovala Slovenská komora medicínsko – technických pracovníkov, v spolupráci s Fakultou ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a Východoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb, a. s. Košice. V zastúpení výrobcov a distribútorov enterálnych, parenterálnych prípravkov a dietetických potravín. Prednášky prebiehali počas celého dňa v priestoroch kongresovej sály Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s., Ondavská 8, Košice. Zúčastnili sa ich aj žiaci našej školy, keďže škola podporuje odborné vzdelávanie na všetkých jeho úrovniach. Žiaci študijného odboru asistent výživy sa tak zoznámili s jednotlivými odbornými témami, ich riešeniami v rámci odboru asistent výživy a medicíny. Žiaci sa oboznámili s novinkami v oblasti liečby kachektických, malnutričných pacientov prostredníctvom enterálnych a parenterálnych prípravkov, dozvedeli sa aj o manažmente pacientov s hyperglykémiou na enterálnych a parenterálnych prípravkov a mnoho ďalších informácií využiteľných v ich budúcej profesii. Tieto moderné formy vzdelávania pozitívne vnímajú aj samotní žiaci. Veríme, že sa naša škola zapojí do podobných aktivít aj v budúcnosti.

E-shop so školským oblečením

Dobrý deň všetkým!


Máme pre Vás skvelú správu!


Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia, o podobe ktorej ste sami rozhodli. Jej náhľad vidíte nižšie a je možné si ju aktuálne zaobstarať v našom e- shope: 
https://www.kraloveskoly.cz/moyzeska/

Objednávanie je už spustené a bude možné až do 29.11. Nasledujúci deň sa e-shop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť nový kúsok so školským logom!  

(Môže sa stať, že ceny v e-shope sa zobrazia v CZK. V hornej lište e-shopu nastavíte EUR)

  
S pozdravom a prianím krásneho dňa 

vedenie školy

Výsledky súťaží #ErasmusDays na Moyzeske

Aj v tomto roku sa naša škola pridala ku školám na celom svete, ktoré počas  #ErasmusDays realizovali rôzne aktivity.

Vyhodnotenie súťaží #ErasmusDays na Moyzeske

Súťaž v petangu pre žiakov I. a II. ročníka

 1. miesto – I. OO
 2. miesto – II. ZL
 3. miesto – II. FL

Online kvíz – Traditional Sports for Integration and Equality in Europe

 1. miesto:            I. ZL               priemerná úspešnosť na žiaka 60,8 %
 2. miesto:            II. ZL              priemerná úspešnosť na žiaka 35,4 %
 3. miesto:            III. ZL             priemerná úspešnosť na žiaka 25,4 %

Najúspešnejším riešiteľom online kvízu s plným počtom bodov bola Claudia Tereková, IV.OO/AV.

Víťazom blahoželáme!

Súťaž v prvej pomoci

Dňa 20.10.2023 zorganizovala SZŠ Kukučínova 40 v Košiciach  4. ročník   SÚŤAŽE V PRVEJ POMOCI 2023 pre žiakov 3. ročníkov stredných škôl.

Súťažilo 21 družstiev, ktoré na začiatku súťaže absolvovali test. V ňom preukázali svoje teoretické vedomosti. Následne absolvovali modelové situácie rôznych záchranných akcií napr. kardiopulmonálna resuscitácia, pád z výšky, poranenie elektrickým prúdom, bodnutie ostrým predmetom a iné.

Súťažné družstvo našej školy , zložené zo žiakov III.ZL (Timea Slavkovská, Kristián Bátor a Tomáš Saluga) obsadilo 3.miesto.

Blahoželáme.

Imatrikulácia prvákov

V októbri 2023 sa uskutočnila Imatrikulácia žiakov prvých ročníkov, ktorú pripravil Školský parlament spolu s dobrovoľníkmi z tretiackych a druháckych tried. Akcia prebiehala celý deň, čo znamenalo, že každá trieda musela byť oblečená v téme vyžrebovaného hudobného štýlu. Ak niekto nemal požadované oblečenie, skončil s rúžom na tvári. Oficiálna časť sa začala po vyučovaní, kde už bola pripravená učebňa s občerstvením pre žiakov a telocvičňa na párty. Prváci zložili sľub, vypili prípitok a prišiel čas na súboj v tanečných číslach. Potom nasledovala stoličková a šľahačková hra. Po ukončení hier sa začala obľúbená hudobná zábava. Všetky triedy prvých ročníkov vložili do súťaží svoje sily, energiu a imatrikuláciu si užili.