Súťaž v prvej pomoci

Dňa 20.10.2023 zorganizovala SZŠ Kukučínova 40 v Košiciach  4. ročník   SÚŤAŽE V PRVEJ POMOCI 2023 pre žiakov 3. ročníkov stredných škôl.

Súťažilo 21 družstiev, ktoré na začiatku súťaže absolvovali test. V ňom preukázali svoje teoretické vedomosti. Následne absolvovali modelové situácie rôznych záchranných akcií napr. kardiopulmonálna resuscitácia, pád z výšky, poranenie elektrickým prúdom, bodnutie ostrým predmetom a iné.

Súťažné družstvo našej školy , zložené zo žiakov III.ZL (Timea Slavkovská, Kristián Bátor a Tomáš Saluga) obsadilo 3.miesto.

Blahoželáme.