Imatrikulácia prvákov

V októbri 2023 sa uskutočnila Imatrikulácia žiakov prvých ročníkov, ktorú pripravil Školský parlament spolu s dobrovoľníkmi z tretiackych a druháckych tried. Akcia prebiehala celý deň, čo znamenalo, že každá trieda musela byť oblečená v téme vyžrebovaného hudobného štýlu. Ak niekto nemal požadované oblečenie, skončil s rúžom na tvári. Oficiálna časť sa začala po vyučovaní, kde už bola pripravená učebňa s občerstvením pre žiakov a telocvičňa na párty. Prváci zložili sľub, vypili prípitok a prišiel čas na súboj v tanečných číslach. Potom nasledovala stoličková a šľahačková hra. Po ukončení hier sa začala obľúbená hudobná zábava. Všetky triedy prvých ročníkov vložili do súťaží svoje sily, energiu a imatrikuláciu si užili.