Výsledky súťaží #ErasmusDays na Moyzeske

Aj v tomto roku sa naša škola pridala ku školám na celom svete, ktoré počas  #ErasmusDays realizovali rôzne aktivity.

Vyhodnotenie súťaží #ErasmusDays na Moyzeske

Súťaž v petangu pre žiakov I. a II. ročníka

  1. miesto – I. OO
  2. miesto – II. ZL
  3. miesto – II. FL

Online kvíz – Traditional Sports for Integration and Equality in Europe

  1. miesto:            I. ZL               priemerná úspešnosť na žiaka 60,8 %
  2. miesto:            II. ZL              priemerná úspešnosť na žiaka 35,4 %
  3. miesto:            III. ZL             priemerná úspešnosť na žiaka 25,4 %

Najúspešnejším riešiteľom online kvízu s plným počtom bodov bola Claudia Tereková, IV.OO/AV.

Víťazom blahoželáme!