DILATECH 2023

Dni laboratórnych technológií6. 11.  – 10. 11. 2023

Aktivity 10. ročníka DILATECHU boli zaregistrované ako oficiálne sprievodné podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku na
https://tyzdenvedy.sk/podujatia/dilatech-2023-dni-laboratornych-technologii/

Zapojenosť študijných odborov:

študijný odbor AV

  • Výživa inak (Mgr. Miroslava Sinayová)

študijný odbor FL

Mgr. Gajdošová, Mgr. Dziurová, PharmDr. Schönová, PhD., RNDr. Demjanová

  • Praktický lekárnik
  • Svet pod mikroskopom
  • Kontrolujeme zloženie liekov

študijný odbor OO

Ing. Martin Brečko, Ing. Antónia Jakubiková

  • Meranie zraku 3D technológiou. Ukážka očných protéz.
  • Ukážka rôznych druhov okuliarových šošoviek, meranie autorefraktokeratometrom

študijný odbor ZL

RNDr. Stupáková, PhD., Mgr. Slivkárová, RNDr. Čornaničová

  • Prírodné pH indikátory
  • Katióny vo farbách

študijný odbor ZuA

Ing. Mgr. Mária Šoltésová

  • Príprava alginatového odtlačku

študijný odbor ZT

Mgr. Izsariková, Mgr. Priadková, Mgr. Životská

  • Zhotovovanie zubných protéz

V rámci DILATECH-u sa na 28 vyučovacích hodinách zúčastnilo 424 žiakov.

Zúčastnené školy:

ZŠ Nám. L. Novomeského 2 Košice   

ZŠ Družstevná pri Hornáde   

ZŠ Moldava nad Bodvou        

ZŠ J. Urbana, Jenisejská 22, Košice   

ZŠ Gemerská 2, Košice          

Súkromná ZŠ Dneperská 1, Košice    

ZŠ Park Angelinum 8, Košice 

ZŠ Bernolákova 16, Košice    

ZŠ Užhorodská 39, Košice     

ZŠ Kežmarská 28, Košice       

Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice