Kritéria pre PKŠ a VOŠ

Kritéria pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka 2-ročného PKŠ (zubný technik) na školský rok 2024/2025:

Kritéria pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka 3-ročného VOŠ (diplomovaný rádiologický asistent) na školský rok 2024/2025:


Prihlášky na štúdium je možné posielať do 31. mája 2024.