Vianočný týždeň

Predvianočný čas bol aj na našej škole výnimočný. Školský parlament v spolupráci s učiteľmi zorganizoval tzv. Vianočný týždeň, počas ktorého si pre učiteľov a žiakov pripravil rôzne aktivity vo vianočnom štýle. Pondelok sa niesol v duchu pečenia, hudby a dobročinnosti. Počas prestávok si mohli žiaci i učitelia kúpiť chutné koláčiky s vianočnou príchuťou pripravené našimi žiakmi. Výťažok 282 eur potešil občianske združenie Maják nádeje v Košiciach.

 V stredu v rámci Vianočnej akadémie žiaci prezentovali svoje talenty v speve, modernom tanci i hraných scénkach – Vianočný Betlehem. V pripravenom vianočnom kvíze v platforme Kahoot! si žiaci mohli preveriť svoje vedomosti o tradíciách i histórii Vianoc. Bol to krásny predvianočný čas naplnený radosťou, súdržnosťou i túžobným očakávaním čarovných Vianoc.

Škatuľa s prekvapením

                V priebehu decembra sme usporiadali charitatívnu akciu s názvom „Škatuľa  s prekvapením“. Účelom tejto aktivity bolo prispieť malým darčekom a tak obdarovať seniorov v zariadení sociálnych služieb v Barci. Do tejto akcie sa zapojili žiaci našej školy spolu s učiteľmi a ostatnými zamestnancami. Podarilo sa nám naplniť dve veľké škatule, ktoré sme pred Vianocami odniesli do zariadenia DSS a ZpS Via-Lux- Barca. V čase našej návštevy prebiehal vianočný koncert pre seniorov, takže aj náš darček bol aktuálne pridelený. 

Aj takýmto spôsobom sa snažíme pestovať v našich žiakoch spolupatričnosť, úctu a pozornosť k slabším a starším, tým, ktorí pre našu budúcnosť veľa urobili.

 Zaujal nás citát od Matky Terezy, ktorý bol v zariadení a tak trocha vystihoval aj našu aktivitu.

Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.

Výstava VŠ pre stredoškolákov Košického kraja

Výstava sa konala 23. novembra 2023 v telocvični Strednej odbornej školy informačných technológií, Ostrovského 1 v Košiciach. Zúčastnili sa jej žiaci tretích ročníkov maturitných odborov. 

Košický samosprávny kraj (KSK) sa rozhodol aktívne reagovať na stupňujúci sa „odliv mozgov“ (tzv. brain drain) z východného Slovenska, preto sa rozhodol podporiť práve ponuku VŠ na území východného Slovenska a usporiadať jedinečnú výstavu pre stredoškolákov iba s účasťou VŠ KSK a PSK. 

Akcia bola realizovaná s nižším počtom vystavovateľov, ale všetci mali ambíciu podchytiť čo najviac žiakov z regiónu východného Slovenska a ukázať im možnosti a podmienky štúdia porovnateľné s podmienkami v iných častiach Slovenska či v zahraničí: 

  • Technická univerzita v Košiciach, 
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 
  • Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, 
  • Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku so sídlom v Košiciach, 
  • Prešovská univerzita v Prešove 
  • Na výstave sa budú prezentovať aj: 
  • Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) 
  • Centrum poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice 
  • EURES – Európske služby v zamestnanosti 
  • Inovačné centrum Košického kraja (ICKK) 

PRO EDUCO 2023

6. – 7. decembra 2023 sme sa zúčastnili najväčšieho veľtrhu vzdelávania na východnom Slovensku – 15. ročníka Medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO 2023.
Miestom jeho konania boli opäť Kasárne Kulturpark – modernom multifunkčnom výstavnom priestore v centre Košíc.
Na podujatí sme sa predstavili ako vystavovateľ v rámci prehliadky stredných škôl.
Vybraní žiaci prevažne 3. ročníkov maturitných študijných odborov asistent výživy, farmaceutický laborant, očný optik, zdravotnícky laborant a zubný asistent a tiež študenti pomaturitného kvalifikačného štúdia odboru zubný technik a vyššieho odborného štúdia odboru diplomovaný rádiologický asistent priblížili svoj odbor záujemcom o štúdium.
Prezentácia odborov bola obohatená aj o ukážky niektorých pomôcok a materiálu z praxe.
Výstavy sa zúčastnili aj žiaci maturitných ročníkov. Pozreli si ponuky štúdia na množstve domácich i zahraničných univerzít, možnosti na štart kariéry, mohli sa zúčastniť sprievodných workshopov a prednáškach, prípadne poradenstva a testovania Centra poradenstva a prevencie na Karpatskej ulici v Košiciach.

Správna voľba povolania

24. – 25. októbra 2023 sa v telocvični SOŠ informačných technológií na Ostrovského 1 v Košiciach v čase od 8.30 do 16.00 konala prezentačná výstava stredných škôl s názvom Správna voľba povolania – študuj v kraji.
Záujemcom o štúdium sme priblížili, aké študijné odbory naša škola ponúka pre absolventov základných škôl, aké je uplatnenie v praxi a priblížili sme im aj vyučovanie. Na zvedavé otázky odpovedali žiaci jednotlivých odborov. Prezentácia odborov bola obohatená aj o ukážky niektorých pomôcok z praxe. Záujemcovia si mohli privoňať k čajovinám, tinktúram, nechať si zmerať glukózu, množstvo telesného tuku, oboznámiť sa so správnou technikou čistenia zubov, či nechať si odmerať kvalitu zraku.

Otvorené brány Moyzesky – 8. 11. 2023

Jednou z foriem prezentácie školy je deň otvorených dverí, ktorý sa v tomto šk. roku uskutočnil 8. 11. 2023. S chuťou a odhodlaním prezentovať školu, seba a študijný odbor sa doň pustili žiaci jednotlivých odborov pod vedením vyučujúcich. Nahliadnuť do odborných učební a laboratórií prišlo v tomto roku 416 účastníkov. Avšak nebola to len prehliadka, záujemcovia o štúdium si vyskúšali aj praktické zručnosti.

Žiaci odboru asistent výživy ukázali manuálne aj vedomostné schopnosti v priestoroch odborných učební. S trpezlivosťou pripravovali pre návštevníkov keksíky počas celého dňa. Vysvetľovali a ukazovali všetky poznatky, ktoré nadobudli počas štúdia na škole, aby čo najviac priblížili prácu asistentavýživy.

Návštevníci si vyskúšali mnohé úlohy farmaceutického laboranta – napríklad prípravu tekutého púdru s mentolom, sirupu na kašeľ, plnenie kapsúl, rozbor čajoviny, mikroskopické pozorovanie vlastnoručne pripravených dočasných preparátov, vykonali farebné plameňové skúšky, zostavili modely chemických zlúčenín, zmerali pH indikačným papierikom i konduktometricky alebo si zahrali chemické a botanické pexeso.

V učebniach študijného odboru očný optik si vygravírovali vlastný obrázok na okuliarové šošovky, nahrievali a upravovali okuliarových rámov. Zisťovali vlastnosti a kvalitu okuliarových šošoviek na optických prístrojoch. Prišli do kontaktu s očnými protézami, kontaktnými šošovkami, surovými materiálmi okuliarových rámov. Zmerali si vlastné individuálne parametre potrebné k výrobe okuliarovej korekčnej pomôcky.

V rámci študijného odboru zdravotnícky laborant mali možnosť nahliadnuť do sveta mikroorganizmov, pozorovať štruktúry rôznych orgánov ľudského tela pod mikroskopom a k dispozícii bola aj možnosť vyšetrenia hladiny glukózy v krvi a vyšetrenie krvných skupín, čo mnohí účastníci bez strachu využili.

Žiaci základných škôl nazreli prakticky aj do štúdia zubných asistentov – vyskúšali si miešať alginátovú odtlačkovú hmotu, na základe ktorej zistili, ako sa s hmotou pracuje, aby dosiahli pracovný model. Do alginátovej hmoty ešte pred stvrdnutím vtláčali sadrové zuby a úspešný výsledok si mohli nechať na pamiatku a spomienku na SZŠ Moyzesova.

Počas DOD sa prezentovali aj špecifiká odboru diplomovaný rádiologický asistent, náplň štúdia tohto odboru na škole, praktické činnosti žiakov na cvičeniach z rádiodiagnostiky, rádioterapie, nukleárnej medicíny ako aj široké možnosti uplatnenia absolventov na jednotlivých klinických pracoviskách.

V študijnom odbore zubný technik si žiaci mohli prezrieť miestnosti zubnej techniky, sadrovňu. s prístrojmi a materiálmi. Videli ukážky rôznych zubných náhrad, ktoré žiaci počas praxe zhotovujú. Mali možnosť vyskúšať si modeláciu s voskom či vyrezať zub z vosku, alebo ho vymodelovať pomocou elektrického modelovacieho nožíka. V sadrovni si vyskúšali prácu so sadrou a zhotovili si sadrový model zubov.

V rámci štúdia na škole bola prezentovaná aj prvá pomoc a účastníci DOD si mohli prakticky vyskúšať aj resuscitáciu na figurínach. Na otázky ohľadom prijímacích skúšok, maturít a štúdia všeobecne ochotne odpovedali žiaci i vyučujúci školy. Veríme, že brány Moyzesky mnohých účastníkov DOD privítajú na začiatku šk. roka 2024/2025.

Nohejbalový turnaj dievčat – 2023

Dňa 13.11.2023 sme sa zúčastnili základného kola dlhodobých športových súťaží v nohejbale dievčat. Našu školu reprezentovali žiačky: Karolína Korečková – III. AV/OO, Karina Gombitová – IV. FL, Michaela Nagyová – III.FL, Emma Cínová – IV.AV/OO a Miroslava Palečková IV.FL. V konkurencii 4 škôl v našej skupine sme nenašli žiadneho premožiteľa. S prehľadom sme vyhrali všetky súboje v skupine a z 1. miesta sme postúpili do finálových bojov.
Dňa 16.11.2023 vo finálových bojoch sme po dramatických súbojoch s dvomi najlepšími družstvami na turnaji nakoniec obsadili celkové 3. miesto.
Za úspešnú reprezentáciu školy všetkým zúčastneným ďakujeme a blahoželáme dievčatám k 3. miestu.