DILATECH 2023

Dni laboratórnych technológií6. 11.  – 10. 11. 2023

Aktivity 10. ročníka DILATECHU boli zaregistrované ako oficiálne sprievodné podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku na
https://tyzdenvedy.sk/podujatia/dilatech-2023-dni-laboratornych-technologii/

Zapojenosť študijných odborov:

študijný odbor AV

  • Výživa inak (Mgr. Miroslava Sinayová)

študijný odbor FL

Mgr. Gajdošová, Mgr. Dziurová, PharmDr. Schönová, PhD., RNDr. Demjanová

  • Praktický lekárnik
  • Svet pod mikroskopom
  • Kontrolujeme zloženie liekov

študijný odbor OO

Ing. Martin Brečko, Ing. Antónia Jakubiková

  • Meranie zraku 3D technológiou. Ukážka očných protéz.
  • Ukážka rôznych druhov okuliarových šošoviek, meranie autorefraktokeratometrom

študijný odbor ZL

RNDr. Stupáková, PhD., Mgr. Slivkárová, RNDr. Čornaničová

  • Prírodné pH indikátory
  • Katióny vo farbách

študijný odbor ZuA

Ing. Mgr. Mária Šoltésová

  • Príprava alginatového odtlačku

študijný odbor ZT

Mgr. Izsariková, Mgr. Priadková, Mgr. Životská

  • Zhotovovanie zubných protéz

V rámci DILATECH-u sa na 28 vyučovacích hodinách zúčastnilo 424 žiakov.

Zúčastnené školy:

ZŠ Nám. L. Novomeského 2 Košice   

ZŠ Družstevná pri Hornáde   

ZŠ Moldava nad Bodvou        

ZŠ J. Urbana, Jenisejská 22, Košice   

ZŠ Gemerská 2, Košice          

Súkromná ZŠ Dneperská 1, Košice    

ZŠ Park Angelinum 8, Košice 

ZŠ Bernolákova 16, Košice    

ZŠ Užhorodská 39, Košice     

ZŠ Kežmarská 28, Košice       

Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice

Celoslovenská odborná konferencia nutričných poradcov

Dňa 10.11.2023 sa konala Celoslovenská odborná konferencia nutričných terapeutov, ktorú organizovala Slovenská komora medicínsko – technických pracovníkov, v spolupráci s Fakultou ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a Východoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb, a. s. Košice. V zastúpení výrobcov a distribútorov enterálnych, parenterálnych prípravkov a dietetických potravín. Prednášky prebiehali počas celého dňa v priestoroch kongresovej sály Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s., Ondavská 8, Košice. Zúčastnili sa ich aj žiaci našej školy, keďže škola podporuje odborné vzdelávanie na všetkých jeho úrovniach. Žiaci študijného odboru asistent výživy sa tak zoznámili s jednotlivými odbornými témami, ich riešeniami v rámci odboru asistent výživy a medicíny. Žiaci sa oboznámili s novinkami v oblasti liečby kachektických, malnutričných pacientov prostredníctvom enterálnych a parenterálnych prípravkov, dozvedeli sa aj o manažmente pacientov s hyperglykémiou na enterálnych a parenterálnych prípravkov a mnoho ďalších informácií využiteľných v ich budúcej profesii. Tieto moderné formy vzdelávania pozitívne vnímajú aj samotní žiaci. Veríme, že sa naša škola zapojí do podobných aktivít aj v budúcnosti.