Celoslovenská odborná konferencia nutričných poradcov

Dňa 10.11.2023 sa konala Celoslovenská odborná konferencia nutričných terapeutov, ktorú organizovala Slovenská komora medicínsko – technických pracovníkov, v spolupráci s Fakultou ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a Východoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb, a. s. Košice. V zastúpení výrobcov a distribútorov enterálnych, parenterálnych prípravkov a dietetických potravín. Prednášky prebiehali počas celého dňa v priestoroch kongresovej sály Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s., Ondavská 8, Košice. Zúčastnili sa ich aj žiaci našej školy, keďže škola podporuje odborné vzdelávanie na všetkých jeho úrovniach. Žiaci študijného odboru asistent výživy sa tak zoznámili s jednotlivými odbornými témami, ich riešeniami v rámci odboru asistent výživy a medicíny. Žiaci sa oboznámili s novinkami v oblasti liečby kachektických, malnutričných pacientov prostredníctvom enterálnych a parenterálnych prípravkov, dozvedeli sa aj o manažmente pacientov s hyperglykémiou na enterálnych a parenterálnych prípravkov a mnoho ďalších informácií využiteľných v ich budúcej profesii. Tieto moderné formy vzdelávania pozitívne vnímajú aj samotní žiaci. Veríme, že sa naša škola zapojí do podobných aktivít aj v budúcnosti.