Odborný kongres očných optikov a optometristov

V dňoch 13.-14.10.2023 sa konal už 17. ročník Odborného kongresu očných optikov a optometristov, ktorý organizovala Optická únia Slovenska v spolupráci s medzinárodným zastúpením výrobcov a distribútorov okuliarových a kontaktných šošoviek. V štyroch konferenčných sálach prebiehali prednášky na vysokej odbornej úrovni, ktorých sa zúčastnili aj študenti našej školy, keďže ako škola podporujeme odborné vzdelávanie na všetkých jeho úrovniach. Študenti študijného odboru Diplomovaný optometrista, sa tak zoznámili s najmodernejšími meracími prístrojmi, ktoré si mohli vyskúšať aj na praktických workshopoch a dozvedeli sa novinky z rôznych oblastí optometrie. Keďže práve takého moderné formy vzdelávania pozitívne vnímajú aj samotní študenti, radi by sme ich ako škola podporovali aj v budúcnosti.

Bedminton  – 25.10.2023

Dňa 25.10.2023 sme sa zúčastnili regionálneho kola  v bedmintone dievčat.  Našu školu reprezentovali  žiačky Ester Kundrátová – III.ZL a Karin Goldiánová – II. FL. V konkurencii 17 škôl  sa dievčatám  podarilo vybojovať vynikajúce 2. miesto a postúpili do krajského kola.  Za bojovnosť a úspešnú reprezentáciu našej školy  zúčastneným dievčatám ďakujeme.

Hlasovanie o školskom motíve

Krásny deň všetkým,
máme pre Vás jedno skvelé prekvapenie!

Do školy prichádza nová školská kolekcia a ste to práve Vy, kto rozhodne o jej podobe! Hlasujte do 3.11. o tom, ktorý z trojice motívov sa Vám páči najviac. Víťazný motív potom použijeme na vytvorenie celej kolekcie, kde nájdete mikiny, tričká, čapice, batohy a ďalšie kúsky v rôznych farbách, ktoré si môžete zakúpiť :-)Hlasuje sa tu: https://schoolsunited.cz/hlasovani/29bdbfa6

Deň zdravia

V dňoch 25. a 26.9.2023 sa žiačky IV.OO Monika Denická, Natália René Gallová, Erika Puškárová a Melánia Urbanská zúčastnili v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou akcie „Deň zdravia“. V rámci tejto akcie žiačky vykonávali meranie zraku pomocou prístroja Visiotest v priestoroch Košického samosprávneho kraja a v priestoroch Ústavného súdu. Akcia bola veľkým prínosom pre žiakov tohto odboru, kde si svoje teoretické vedomosti mohli overiť v praxi .

Nohejbalový turnaj chlapcov  – 5.10.2023

Dňa 5.10.2023 sme sa zúčastnili základného kola dlhodobých športových súťaží v nohejbale chlapcov. V skupine bolo 5 škôl, ktoré bojovali o postup do regionálneho finále. Našu školu reprezentovali  žiaci Samuel Barna (IV. OO), Mário Slodička (IV. ZL) a Šimon Kudlik (II. ZL).  Napriek snahe zúčastnených sa nám do finále nepodarilo prebojovať.Za bojovnosť a úspešnú reprezentáciu našej školy zúčastneným chlapcom ďakujeme.

ErasmusDays 2023

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa aj v tomto roku podieľa na koordinácií medzinárodnej iniciatívy #ErasmusDays na Slovensku. Slovensko sa do tejto aktivity zapojí v tomto roku už piatykrát.

Tohtoročné podujatie európskej iniciatívy #ErasmusDays sa uskutoční 9. – 14. októbra 2023. Na našej škole bolo realizovaných viacero projektov  v rámci programu Erasmus+. Posledným projektom bol projekt s názvom Traditional Sports for Integration and Equality in Europe, ktorý prebiehal v období 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023.

Projekt bol zameraný na:

  • výskum športovej praxe medzi tínedžermi v partnerských krajinách,
  • podporu ich zdravého životného štýlu,
  • uvedomenie si vplyvu pohybových aktivít na naše zdravie, telesné aj duševné, 
  • podporu dievčat v športovaní,
  • propagáciu tradičného športu ako prostriedku na ochranu kultúrneho dedičstva,
  • podporu európskej integrácie,
  • boj proti diskriminácii a rodovej nerovnosti.

Aj v tomto roku sa chceme pridať k školám na celom svete, ktoré počas  #ErasmusDays realizujú rôzne aktivity.

Zapojte sa do aktivít #ErasmusDays na Moyzeske  – 12. októbra 2023

  1. Súťaž v petangu pre žiakov I. a II. ročníka.

Každú triedu budú reprezentovať štvorčlenné tímy. Miesto konania: školský dvor – štvrtok (12. 10.) o 14.30.

  • Online kvíz – Traditional Sports for Integration and Equality in Europe

Kvíz bude zverejnený na EduPage 12. októbra. Víťaznou triedou sa stane trieda s najväčším priemerným počtom bodov na žiaka. Kvíz je možné vyplniť do 16. októbra (pondelok) do 14.00. Odpovede na kvízové otázky nájdete na stránke projektu https://www.erasmustraditionalsports.com/.

  • Vytvorte video Tell me…without telling me

Tento rok je tiež pripravená veľká výzva na sociálnych sieťach. Zdieľajte svoje zážitky originálnym spôsobom, a to natočením tzv. „Tell me…without telling me“ videa, ktoré predstaví Váš pohľad na program Erasmus+.

Viac informácií na https://www.erasmusplus.sk/iniciativy-a-sutaze/erasmus-days-2023

Účelové cvičenie – 1.ročník

Dňa 12.9.2023 sa v rekreačnej oblasti Anička uskutočnilo Účelové cvičenie pre žiakov I. ročníkov.  S očakávaním a predpoveďou pekného počasia sme sa zišli na školskom dvore, odkiaľ sme sa spoločne presunuli na miesto konania.
Cvičenia sa zúčastnilo 98 žiakov prvého ročníka. Na pripravených stanovištiach, či už zo zdravotnej prípravy, orientácie v prírode alebo civilnej ochrany a behu na 100m, si žiaci otestovali svoje vedomosti a zručnosti. Po skončení cvičenia sa uskutočnilo vyhodnotenie a spoločný presun k štadiónu Lokomotívy, kde bol daný rozchod.

Kožaz 2023

Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov 3. ročníka sa uskutočnil s dennou dochádzkou v dňoch 18. – 20.9.2023. Na miesto konania kurzu (a späť) sme sa každý deň presúvali pešo. Zraz a rozchod žiakov bol daný pred štadiónom Lokomotívy. Každý deň si žiaci rozširovali, upevňovali vedomosti, zručnosti a návyky z učiva ochrany života a zdravia, zvyšovali svoju telesnú zdatnosť, vytrvalosť a psychickú odolnosť.

S nadšením sa žiaci pustili aj do hľadania „kešiek“ pomocou turistického GPS. V keške ich čakala sladká odmena, ale aj úlohy. Aj napriek premenlivému počasiu to boli tri dni plné poznania, aj objavovania krás prírody.