Projektové stretnutie Erasmus+ na Moyzeske

V dňoch 13.2. – 17.2.2023 sme boli hosťujúcou školou štvrtého projektového stretnutia projektu Traditional Sports for Integration and Equality in Europe programu Erasmus+. Mohli sme tak privítať 19 študentov a 9 učiteľov z našich partnerských krajín – z gréckeho Rhodosu, tureckej Ankary, španielskej Sopuerty a francúzskeho ostrova v Indickom oceáne Réunionu, presnejšie z mesta Saint-André. Po privítaní slovanským zvykom chlebom a soľou bolo na programe oficiálne otvorenie projektového stretnutia. Hlavnou témou stretnutia bola rodová rovnosť v športe. Po prezentáciách jednotlivých krajín nasledovala prehliadka školy, počas ktorej si naši partneri mohli prakticky vyskúšať činnosti spojené s jednotlivými  študijnými odbormi. Popoludní nás  čakala spoločná prehliadka mesta so sprievodcom Milanom Kolcunom, po ktorej zostali všetci očarení historickými pamiatkami a pokojnou atmosférou Košíc. Počas týždňového pobytu sme našim hosťom ukázali Štrbské Pleso, Tatranský ľadový dóm na Hrebienku, jaskyňu Domicu, kaštieľ Betliar. Veľa zábavy sme zažili pri spoločných športových aktivitách ako bowling, bežkovanie na Jahodnej, sánkovačka či guľovačka na Štrbskom Plese. Pre študentov z Réunionu a Rhodosu bol asi najväčším zážitkom sneh a všetky aktivity s ním spojené. Súčasťou stretnutia bola aj beseda s bronzovým olympijským medailistom z biatlonu Pavlom Hurajtom, rovnako ako aj športový večer, počas ktorého najlepší košickí nohejbalisti, viacnásobní majstri sveta a Európy, RNDr. L. Bertko, Ján Brutovský, Mgr. Monika Židziková, Lucia Jarimová, Lukaš Frolov, Jakub Siladi  a Tomáš Dulava, predstavili nohejbal a predviedli ukážku tohto športu. So svojimi úspechmi sa podelili  aj naše študentky Patrícia Guzejová, I.  ZL, karate a Karin Goldiánová, I. FL, členka Slovenského národného bedmintonového tímu. Vyvrcholením stretnutia bol záverečný večer v budove Školského internátu na Považskej ulici,  kde po úvodnom programe, v ktorom naši študenti predstavili slovenské ľudové tance a piesne, nasledovala škola ľudového tanca pod vedením skúsených tanečníkov. Večer plný tanca, v ktorom  hostia zo  všetkých partnerských krajín prezentovali svoje národné tance, upevnil silné priateľské puto, ktoré sa vytvorilo medzi študentmi a učiteľmi počas celého týždňa.   

Silným momentom stretnutia bola aj minúta ticha za obete ničivého zemetrasenia, ktoré minulý týždeň postihlo Turecko a počas ktorého zahynulo viac ako 39 000 ľudí. 

Neodmysliteľnou súčasťou celého stretnutia boli žiaci našej školy, ktorí sa podieľali na všetkých aktivitách. Dorozumievacím jazykom bola angličtina, ale ešte dôležitejší bol úsmev, dobrá nálada, snaha spoznať jeden druhého, rešpektovať sa a byť si navzájom priateľmi.