#ERASMUSDAYS NA MOYZESKE 2021

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa aj v tomto roku podieľa na koordinácií medzinárodnej iniciatívy #ErasmusDays na Slovensku. Slovensko sa do tejto aktivity zapojí v tomto roku už tretíkrát.

Tohtoročné podujatie európskej iniciatívy #ErasmusDays sa uskutoční 14. – 16. októbra 2021. Naša škola je zapojená do programu Erasmus+ projektom Traditional Sports for Integration and Equality in Europe.

Obdobie realizácie projektu: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2022

Partnerské školy:

Centro San Viator, Sopuerta, Španielsko 

4th Gel Rodou, Rodos, Grécko

Yenimahalle Final Okulları, Ankara, Turecko

Collège Mille Roches, Réunion, Francúzsko

Projekt je zameraný na:

  • výskum športovej praxe medzi tínedžermi v partnerských krajinách,
  • podporu ich zdravého životného štýlu,
  • uvedomenie si vplyvu pohybových aktivít na naše zdravie, telesné aj duševné, 
  • podporu dievčat v športovaní,
  • propagáciu tradičného športu ako prostriedku na ochranu kultúrneho dedičstva,
  • podporu európskej integrácie,
  • boj proti diskriminácii a rodovej nerovnosti.

Aj v tomto roku sa chceme pridať k školám na celom svete, ktoré počas  #ErasmusDays realizujú rôzne aktivity.

Zapojte sa do aktivít #ErasmusDays na Moyzeske

  1. Súťaž o zelenú triedu – 14. október 2021

Zelená trieda – trieda, v ktorej sa najväčší počet žiakov dopraví do školy kolobežkou, bicyklom, skateboardom, kolieskovými korčuľami a pod. Nezabudnite ráno pred školou na spoločnú triednu fotografiu s dopravnými prostriedkami a pripraviť si vopred aj plagát #ErasmusDays na Moyzeske.

  1. Online kvíz – Traditional Sports for Integration and Equality in Europe

Vyplňte kvíz, ktorý bude zverejnený na EduPage 14. októbra. Víťaznou triedou sa stane trieda s najväčším priemerným počtom bodov na žiaka. Kvíz je možné vyplniť do 15. októbra (piatok) do 12.00.
Odpovede na kvízové otázky nájdete na stránke projektu https://www.erasmustraditionalsports.com/.